Neljapäev , 28 september 2023
Erakorralised uudised
942856 10153458474087810 889234364295162234 n

SEB uuring: eestimaalased eelistavad investeerimisel III samba pensionifonde ja aktsiaid

Veebruaris SEB poolt läbi viidud tarbijauuringust selgus, et püsivalt investeerib erinevatesse finantsinstrumentidesse rohkem kui kolmandik (37%) eestimaalastest. Eestis investeerimisega tegelevatest inimestest on ligi pooled oma sääste paigutanud kas III samba pensionifondidesse või aktsiatesse, ka Lätis on enamlevinud investeeringud III samba pensionifondidesse ning Leedus elukindlustustoodetesse.

Uuringus osalenud Eestis elavatest inimestest 18% tõid välja, et plaanivad investeerida lähima poole aasta jooksul mõnda finantsinstrumenti sama palju kui varasemalt. Lätis ja Leedus oli protsent mõnevõrra kõrgem, vastavalt 22% ja 24%. Samal ajal üle poole (Eestis 63%, Lätis 64%, Leedus 59%) vastanutest kõikidest Balti riikidest tõid esile, et nad ei tegele investeerimisega.

SEB eraklientide segmendi müügijuht Evelin Koplimäe tõdes, et investeerimine erinevatesse finantsinstrumentidesse ei ole Eestis ja ka teistes Balti riikides veel kuigi populaarne. „Varasemad uuringud näitavad, eestimaalased peavad kõige paremaks investeeringuks oma eluasemele lisaks soetatud kinnisvara, ent näeme, et kasvamas on siiski huvi ka teiste võimaluste vastu,“ ütles Koplimäe ja täiendas, et investeerimise suhtes on avatud eelkõige nooremad. 57% alla 40-aastatest eestimaalastest nentisid, et kaaluvad lähiajal investeerimisega alustamist. Lätis ja Leedus oli alla 40-aastaste seas investeerimisele avatuid vastavalt 48% ja 32%.

Üle poole (51%) Eestis uuringus osalenutest, kes tegelevad investeerimisega, on oma raha paigutanud III samba pensionifondi. Ka teistes Balti riikides on pensionifondi investeerimine populaarne, sealsetest vastajatest 59% Lätis ja 37% Leedus tõi välja oma raha paigutamise just sellesse instrumenti.

„Pensionifondi investeerimine on olulisel kohal. Noorte hulgas on investeerijaid mõnevõrra vähem, ent siiski arvestav hulk 18-29-aastaseid Eestis (38%), Lätis (44%) kui ka Leedus (25%) on juba investeerinud mõnda III samba pensionifondi. 30-39-aastaste vastajate seas olid protsendid veelgi kõrgemad, vastavalt 63% Eestis, 59% Lätis ja 39% Leedus,“ märkis Koplimäe ja lisas, et ära mainimist tasub ka see, et kui Eestis ja Leedus on vanemaealiste, 60-74-aastaste hulgas III samba pensionifondi investeerimine mõnevõrra madalam (vastavalt 36% ja 27%), siis Lätis on see protsent kõrge ka vanemaealiste hulgas, koguni 63%.

Investeerimisega tegelevatest eestimaalastest 48% on oma raha paigutanud erinevatesse aktsiatesse. Lätis ja Leedus on aktsiatesse investeerinud vaid vastavalt 18% ja 25% vastajatest. „Aktsiad on riskantsemad varad ja see, et investeerimisega tegelevate eestimaalaste seas on eelistatud just aktsiad näitab nende kõrgemat huvi ja teadlikkust valdkonnast, võrreldes teiste Balti riikidega,“ tõi Koplimäe välja võimalikud põhjendused uuringu tulemustele.

Aktsiatesse investeerimine on ühtviisi populaarne kõikides vanusegruppides. „Eesti paistab siin võrreldes naaberriikidega jälle silma, kuna aktsiatesse investeerimine on populaarne pea kõikides vanusegruppides. Vaid üle 50-aastaste seas väheneb aktsiatesse investeerinute hulk mõnevõrra. Läti ja Leedu elanikest tõid vaid ligi 30% 18-29-aastastest välja, et nad on aktsiatesse raha paigutanud,“ märkis Koplimäe.

„Kuigi hiljutised turutrendid ja elukalliduse kasv on muutnud inimesed oma investeeringute tegemisel pigem ettevaatlikumaks ja kaalutlevamaks, siis viimastel kuudel on Eestis siiski lisandunud neid, kes kaaluvad investeerimisega alustamist. 17% vastanutest tõi välja, et plaanivad lähiajal investeerimisega alustada, samas kui eelmisel aastal tõid selle välja 11% vastanutest,“ ütles Koplimäe.

SEB korraldatud uuring Eestis, Lätis ja Leedus toimus 2023. aasta veebruaris. Uuringu viis läbi Norstat ja kokku vastas küsimustele Balti riikides 3006 inimest vanuses 18-74 eluaastat, neist Eestis 1000.

Eelnev teave on informatiivse iseloomuga ja seda ei tohi käsitleda investeerimisalase soovituse andmise või nõustamisena ega toote või teenuse pakkumisena. Enne investeerimisotsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda väärtpaberi tingimuste ja muu olulise teabega, investeerimisega seotud riskidega ning hinnata investeeringu asjakohasust ja sobivust. Investeerimisega võib kaasneda maksukohustus. Üldine teave investeerimise ja väärtpaberite kohta on kättesaadav AS-i SEB Pank investorkaitse veebilehelt: Investorkaitse | SEB<https://www.seb.ee/eraklient/kogumine-ja-investeerimine/investeerimine/investorkaitse>. Küsimuste korral tuleks pöörduda panga klienditeenindaja või oma maksu-, finants- või õigusnõustaja poole.

Vaata ka:

Tarokaart

Neljapäev 28.09.23 tarokaart on Keisrinna

Neljapäeva, 28. septembri tarokaart on Keisrinna. See kaart tähistab viljakust, kasvu ja loomingulisust. See on …