2022. aasta tulude deklareerimine algab 15.02. Kui tegid telefoni teel annetusi, pead vaeva nägema, et tulu tagasi saada.

Möödunud aastal tulumaksuvabastusega organisatsioonidele telefoni teel annetusi teinud inimesed saavad annetatud summalt tulumaksu tagasi küsida, kuid peavad selleks pisut vaeva nägema. Sidefirmade selgituste kohaselt ei ole võimalik annetanute andmeid automaatselt maksuametile saata.

“Selleks, et helistamise või sõnumi teel tehtud annetuste andmed inimeste tuludeklaratsioonile eeltäidetud kujul jõuaks, tuleb annetajal teavitada enne 31. jaanuarit annetuse saanud tulumaksusoodustusega nimekirjas olevat ühingut enda isikuandmete ja annetatud summaga,” ütles maksu- ja tolliameti (EMTA) füüsilise isiku teenuse teenusejuht Annika Oja.   

Maksusoodustusega mittetulundusühingule (MTÜ) tuleb edastada oma ees- ja perekonnanimi ning isikukood koos annetatud summaga ja tõendada seda telefoniteenuse arvega, kus annetus kajastub.  

Kui inimene siiski ei saada oma andmeid MTÜ-le, saab ta info annetuste kohta ise oma tuludeklaratsioonile kanda, lisas Oja. “Kui inimene asub täitma oma tuludeklaratsiooni ja ilmneb erinevus, säilib inimesel siiski võimalus ise andmed tuludeklaratsioonile lisada või muuta. Telefoni teel tehtud annetuse tõendamiseks tuleb ka siis valmis olla oma telefoniarve esitamiseks, millelt kajastub spetsiaalsele annetusnumbrile helistamine või sõnumi saatmine,” märkis ta.  

Loe ka: Maksu- ja tolliamet ootab 1. veebruariks MTÜdelt andmeid inimeste annetuste kohta.

Telekomid: andmete edastamine tehniliselt keeruline

Telekommunikatsioonifirmad selgitasid ERR-ile, et telefoniga annetanute andmete automaatne edastamine EMTA-le on tehniliselt keeruline ning seal võib tekkida küsimusi andmekaitsega.

“Olukorda, kus inimeste poolt telefoni teel tehtud annetuste info jõuaks automatiseeritud kujul maksu- ja tolliametini, on üsna keeruline tehniliselt lahendada. Esmalt peaks andma klient selleks, et telekomiettevõte saaks vastavad andmed edastada annetuse saanud MTÜ-le või EMTA-le, vastava nõusoleku. Nõusolekute andmise lahendus eeldaks aga mahukat IT arendust koostöös EMTA ning erinevate MTÜ-dega,” ütles Telia pressiesindaja Raigo Neudorf.

Veelgi keerulisemaks muudab aga teema see, et operaatoril ei pruugi olla alati infot selle kohta, milline isik annetuse tegi, kuna mobiilinumbrite puhul on tihtipeale numbri omanik ja tegelik kasutaja erinevad isikud, lisas Neudorf.

Sama tõdes ka Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann: “Telefoninumbritelt tehtud annetuste isikustamine pole kahjuks nii lihtne, kui see alguses tundub. Kui pangakonto on seotud ühe konkreetse inimesega, siis telefoninumbriga see alati nii ei ole. Paljud numbrid on perepakettides või hoopis ettevõtte nimel ja kui näiteks neljaliikmelises peres on isa, vanaema, lapse ja ema numbrid kõik ema nime all, siis on ametlikuks numbrite omanikuks näiteks pereema. Kui annetuse tegi just vanaema või isa, kes on numbri kasutajad, tahaksid nemad seda oma maksudeklaratsioonis näha. Telefoninumbrite puhul  on kõik numbrid aga automaatselt seotud vaid ametliku omanikuga.”

Ka tema rõhutas, et selliste andmete automaatse edastamise lahendus eeldab IT-arendusi kõikide telekomioperaatorite ning ka maksu- ja tolliameti osalusel.

Tele2 jurist Anna Pauliina Aavik tõi välja ka andmekaitse aspekti: “Nagu MTA enda pressiteates välja toob, siis on annetuste deklareerimiseks vaja neile edastada annetaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood. Antud andmete näol on tegu isikuandmetega ning nende andmete edastamiseks kolmandatele osapooletele (nt MTA-le) on vaja õiguslikku alust. Õiguslik alus võib olla näiteks seadusest tulenev kohustus, lepingu täitmiseks või annetaja nõusolek. Ükski nendest (ega ülejäänud kolmest õiguslikust alusest) antud olukorras kohaldatav ei ole, mis tähendab, et Tele2-l puudub ka õigus eelnimetatud andmeid edastada.”

Kokkuvõttes tõdeb Telia pressiesindaja Neudorf, et eeltoodud raskuste tõttu ei ole telefoniannatejate andmete edastamise automatiseerimine seni aktuaalne olnud, kuna tegu oleks väga keerulise ning ressursimahuka lahendusega.

EMTA: Ukrainale tehtud annetused löövad rekordi

EMTA füüsilise isiku teenuse teenusejuhi  Oja sõnul on teada, et möödunud aastal on tehtud rekordiliselt annetusi Ukraina suunal ja seda just telefoni teel.

Ukraina toetuseks annetanud Eesti inimestel on võimalik oma maksustatavast tulust maha arvata MTÜ-le Eesti Pagulasabi, MTÜ-le Mondo, Ukraina Kultuurikeskusele, Riigikaitse Edendamise Sihtasutusele, Eesti Punasele Ristile, Päästeliidule, Rotary Klubile Tallinn Vanalinn tehtud annetusi. Lisaks saab maha arvata neid annetusi, mis on tehtud alates 1. oktoobrist 2022. aastal MTÜ-le Slava Ukraini.  

Kokku on tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas aastavahetuse sisuga 2627 organisatsiooni.

Maksu- ja tolliamet ootab 1. veebruariks MTÜdelt andmeid inimeste annetuste kohta. Selleks, et füüsilise isiku tuludeklaratsioonis oleks ametil võimalik eeltäita ka telefoni teel tehtud annetused, tuleb inimestel enda tehtud annetustest MTÜdele teada anda jaanuarikuu jooksul.

Telefoni teel tehtud annetusest tuleb informeerida annetuse saanud MTÜ-d

Maksu- ja tolliamet ootab 1. veebruariks MTÜdelt andmeid inimeste annetuste kohta. Selleks, et füüsilise isiku tuludeklaratsioonis oleks ametil võimalik eeltäita ka telefoni teel tehtud annetused, tuleb inimestel enda tehtud annetustest MTÜdele teada anda jaanuarikuu jooksul.

Maksu- ja tolliameti füüsilise isiku teenuse teenusejuhi Annika Oja sõnul on teada, et möödunud aastal on tehtud rekordiliselt annetusi Ukraina suunal ja seda just telefoni teel.

„Selleks, et helistamise või sõnumi teel tehtud annetuste andmed inimeste tuludeklaratsioonile eeltäidetud kujul jõuaks, tuleb annetajal teavitada enne 31. jaanuarit annetuse saanud tulumaksusoodustusega nimekirjas olevat ühingut enda isikuandmete ja annetatud summaga,“ sõnas Oja.

MTÜ-le tuleb edastada oma ees- ja perekonnanimi ning isikukood koos annetatud summaga ja tõendada seda telefoniteenuse arvega, kus annetus kajastub.

Näiteks on Eesti inimestel võimalik oma maksustatavast tulust maha arvata

  • MTÜ-le Eesti Pagulasabi,
  • MTÜ-le Mondo,
  • Ukraina Kultuurikeskusele,
  • Riigikaitse Edendamise Sihtasutusele,
  • Eesti Punasele Ristile,
  • Päästeliidule,
  • Rotary Klubile Tallinn Vanalinn tehtud annetusi.

Lisaks saab maha arvata neid annetusi, mis on tehtud alates 1. oktoobrist 2022. aastal MTÜ-le Slava Ukraini.

Samuti oodatakse andmeid ka teistelt maksusoodustustega teenuseid pakkuvatelt asutustelt ja ettevõtetelt nagu näiteks pangad, kindlustusseltsid ja koolitusettevõtted. Viimane kontroll jääb aga Oja sõnul siiski inimesele, kes peab tuludeklaratsiooni esitamisel veenduma oma andmete õiguses.

„Kui inimene asub täitma oma tuludeklaratsiooni ja ilmneb erinevus, säilib inimesel siiski võimalus ise andmed tuludeklaratsioonile lisada või muuta. Telefoni teel tehtud annetuse tõendamiseks tuleb ka siis valmis olla oma telefoniarve esitamiseks, millelt kajastub spetsiaalsele annetusnumbrile helistamine või sõnumi saatmine,“ lisas ta.

2022. aasta tulude deklareerimine algab 15. veebruaril. Infot tulude deklareerimise kohta saab MTA kodulehelt ja e-postilt eraklient@emta.ee.

Err.ee

Vaata ka:

354227921 696052005865331 1256492580140078715 n

21.05 Usalda oma sisetunnet ja vali üks kaart. Ava, loe mis sõnum Sulle haljakaartidelt on.

VASTUSED 1. REISIMINE. Leia viise ja võimalusi reisimiseks – see tuleb Sulle kasuks. Reisimine võimaldab

tarokaart minuaeg.com 3

21.05.24 Vali üks kolmest tarokaardist ja saa teada, mida tänane päev sulle toob

Vali üks kolmest tarokaardist ja saa teada, mida tänane teisipäev 21.05.24 sulle toob. Tarokaardid on