Erakorralised uudised
Tartu Ulikooli peahoone foto Andres Tennus scaled

Täna lõppeb kandideerimine Tartu Ülikooli

26. juuni südaööni võetakse vastu avaldusi Tartu Ülikooli esimese astme ja magistritaseme õppesse. 25. juuni seisuga olid eesti keeles õppida soovijad esitanud 9690 avaldust: esimese astme õppesse 7600 ja magistriõppesse 2090.

Tartu Ülikooli eestikeelses esimese astme õppes on avatud 53 õppekava ja magistriõppes 47 õppekava ning kokku 3915 õppekohta.

Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma sõnul on kandideerimiseks esitatud avalduste arv ootuspärane. „Kuigi vastuvõtu viimasel päeval lisandub veel avaldusi kõikidele erialadele, võib juba kinnitada, et huvi õpetajakoolituse ja tugispetsialistide erialade vastu püsib jätkuvalt suur ning on kasvanud eeskätt eripedagoogika ja logopeedia, koolieelse lasteasutuse õpetaja ning Narva kolledži keeleõpetaja erialal. Samuti paistab, et tänavu on suurem konkurss matemaatika- ja informaatikaõpetaja ning põhikooli mitme aine õpetaja erialal, kuid kasinam on huvi kaasava hariduse magistriõppekava üldhariduse õppesuuna vastu,“ ütles Kaldma.

Avalduse Tartu Ülikooli astumiseks saab esitada sisseastumise infosüsteemis (SAIS) ja kandideerida on võimalik kuni kahele erialale. Nende hulka loetakse ka Pärnu ja Narva kolledžisse ning Viljandi kultuuriakadeemiasse kandideerimise avaldused.

Kuna SAIS on liidestatud riiklike registritega, piisab enamikul kandidaatidel vaid elektroonse avalduse esitamisest ja eraldi dokumente pole lisada vaja. Kandidaadid, kellel vajalikke haridusandmeid registrites ei ole, st kes on lõpetanud kooli enne 2004. aastat või välisriigis, peavad esitama ülikoolile oma lõpudokumentide originaalid. Dokumente saab esitada nii Tartus ülikooli peahoones kui ka Narva ja Pärnu kolledžis, Viljandi kultuuriakadeemias ning Tartu Ülikooli Tallinna esinduses.

Lisaks kestab kuni 21. augustini registreerimine mikrokraadiprogrammidesse, kus saab omandada pädevuse mõnel kitsamal erialal.

Uuest õppeaastast jõustuvad kõrgharidusseaduse muudatused, millega piiratakse teist või enamat korda samal õppeastmel õppimist. Täpsemat teavet muudatuste ja tasuta õppimise tingimuste kohta leiab ülikooli kodulehelt.

Olulised kuupäevad Tartu Ülikooli kandideerimisel

  • Eestikeelsesse õppesse saab avaldusi esitada kuni 26. juuni südaööni.
  • Sisseastumiseksamid ja hindamine kestavad 1.–10. juulini, tulemused selguvad hiljemalt 11. juulil.
  • Esimesed vastuvõtuotsused edastatakse kandidaatidele 12. juulil. Kahe päeva jooksul pärast vastuvõtuotsuse tegemist peavad vastuvõetud kinnitama oma soovi õppima tulla.
  • Uus õppeaasta algab 2. septembril.

Rohkem teavet sisseastumise kohta leiab ülikooli kodulehelt.

Vaata ka:

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Sel suvel kandideeris SEB praktikaprogrammi Youth LAB 2374 noort

Sel suvel tähistas SEB juba seitsmendat aastat, mil alustas noorte praktikaprogramm Youth LAB, mis  pakub

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Maksekeskus AS sai krediidivahendaja tegevusloa

Finantsinspektsioon andis esmaspäeval, 22. juulil Maksekeskus AS-le krediidivahendaja tegevusloa, mis annab ettevõttele õiguse vahendada tarbijale