Tag Archives: Töö

Tööturu kiirstatistika: koondamiste arv on tänavu madalaim

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Statistikaameti värske tööturu kiirstatistika näitab, et maikuus sõlmiti uusi töölepinguid rohkem kui neid lõpetati. Koondamisi oli kõigist lõppenud töösuhetest 3,5%, mis on selle aasta madalaim tulemus. Statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu selgitas, et tööturg ei olnud siiski nii aktiivne kui eelmisel aastal samal ajal. „Töötajate arv suurenes hooajaliselt põllumajanduse, ehituse ning

Loe edasi »

Loe: Mis temperatuurist alates on töötajal õigus töötamisest keelduda.

12427549t1h7579

Sobiva sisekliima määramisel tuleb arvestada töötajate arvu ruumis, töötajate vaimset ja füüsilist koormust, tööruumi suurust, kasutatavate töövahendite spetsiifikat ning tehnoloogilise protsessi laadi (töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 6 lõige 4). Soovituslikud temperatuurivahemikud lähtuvalt töö laadist on järgmised:• töödel, mida tehakse istudes ja mis ei nõua füüsilist pingutust, 20–25 °C;• töödel,

Loe edasi »

Kas maalt linna tööle sõitmine on tööaeg ja kes tasub sõidukulu?

auto

Peame töötama kaheksa tundi päevas, lõuna on pool tundi. Teised töötajad tulevad tööle samast linnast, mina aga sõidan iga päev Harjumaalt Tallinna tööle, nii et ainuüksi tööle ja kojusõidu peale kulub iga päev 1,5–2 tundi. Kas tööle mineku ja töölt tuleku aega saab arvestada tööaja hulka? Ja kas sõidupiletid makstakse

Loe edasi »

Millega alaealist tööle võttes töötervishoiu ja tööohutuse vaates arvestada?

Pennsylvania coal mining kids ap

Nagu kõikide töötajate puhul, tuleb ka alaealiste töötajate puhul enne töötaja tööle lubamist selgitada välja millised ohud töös ja töökeskkonnas esineda võivad ning panna paika meetmed nende ohtude vältimiseks või vähendamiseks. Alaealiste puhul on nende tervise kaitsmiseks seatud piirangud tehtavatele tööde ja ohuteguritele, millega alaealised kokku puutuda ei tohi. Töökeskkonna

Loe edasi »

Euroopa Kohtu Otsus Mõjutab Eesti Tööaja Arvestust: Paindlikkuse Vähendamine Graafikutöötajatele

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Euroopa Kohtu 2023. aasta märtsis tehtud otsus töö- ja puhkeaja arvestuse osas mõjutab Eestis peamiselt graafiku alusel töötavaid inimesi. Mullu tegi Euroopa Kohus otsuse, mis muutis sellest aastast alates Eestis kehtivaid töö- ja puhkeaja arvestuse reegleid. Nüüd ei loeta igapäevast puhkeaega osaks iganädalasest puhkeajast, vaid see peab eelnema iganädalasele puhkeajale.

Loe edasi »

Raplamaal elav naine sai tööpakkumise välismafirmast ja jäi 21 000 eurost ilma

euro

LÄÄNE PREFEKTUUR Raplamaa Kehaline väärkohtlemine Politsei sai teate, et 13. märtsil ründasid kaks meest Kohila vallas Aespa alevikus 45aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel. Kelmus Politsei sai 14. märtsil teate Raplamaal elavalt naiselt, kes võttis Instagramis leitud töökuulutuse peale WhatsApp´i teel ühendust tööpakkujaga, kes pakkus naisele võimalust teenida raha

Loe edasi »

Kodus Töötavate Meeste Dilemma: Kas On Õiglane Oodata, et Naine ja Lapsed Oleksid Töötamise Ajal 100% Vait

mees minuaeg 1

Paljud mehed tunnevad survet säilitada kontrolli ja keskendumist töökeskkonnas ning see võib mõnikord kaasa tuua ootuse, et nende perekond oleks töötamise ajal täiesti vaikne. Kuid kas see ootus on õiglane või kas see peegeldab tegelikku elu? Töötamise ajal täieliku vaikuse ootus võib olla seotud meeste sooviga säilitada produktiivsus ja keskendumine.

Loe edasi »

Kuna Eestlane ei viitsi tööle minna, tahab riik sisserände kvoodi mitmekordistamist, et saada kvalifitseeritud töötajaid

Toopakkumised ehitajatele toopakkumine ehitaja armeerija

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo on väljendanud valmisolekut arutada sisserände kvoodi märkimisväärset suurendamist, eesmärgiga meelitada Eestisse rohkem kvalifitseeritud töötajaid. Kuigi see idee on vastuolus siseminister Lauri Läänemetsa ettevaatlikuma seisukohaga, peegeldab see laiemat arutelu, mis on Eesti ettevõtjate seas kestnud juba aastaid. Tööandjate keskliidu esimees Arto Aas toob esile, et Eesti

Loe edasi »

Vabade ametikohtade arv Eestis väheneb, töötute arv kasvab

MG 5770 850x560 1

Statistikaameti andmed näitavad, et Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli kolmandas kvartalis 8,7 protsenti vähem vabu ametikohti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samal ajal on töötute arv kasvanud peaaegu 4000 inimese võrra – kolmandas kvartalis oli see 54 800, samas kui eelmise aasta kolmandas kvartalis oli see 41 700. Statistikaameti

Loe edasi »

Tööinspektsioon selgitab, mis muutub graafikuga töötavate inimeste jaoks töö- ja puhkeaja arvestuses

Tooinspektsioon

Töö- ja puhkeaeg mängivad olulist osa inimese tervisest. Üleväsinud töötaja võib ohtu seada nii enda kui ka kolleegide elu ja tervise ning on seejuures ka vähem produktiivne. Töö- ja puhkeaja piirangutest kinnipidamine on hädavajalik, et vältida töötaja ületöötamist, kutsehaigestumisi ja tööõnnetusi. Ka tööõnnetuste statistika viitab, et tööõnnetustesse satuvad tihti just

Loe edasi »