Teisipäev , 5 detsember 2023
Erakorralised uudised

Tag Archives: Töö

Tööinspektsioon selgitab, mis muutub graafikuga töötavate inimeste jaoks töö- ja puhkeaja arvestuses

Tooinspektsioon

Töö- ja puhkeaeg mängivad olulist osa inimese tervisest. Üleväsinud töötaja võib ohtu seada nii enda kui ka kolleegide elu ja tervise ning on seejuures ka vähem produktiivne. Töö- ja puhkeaja piirangutest kinnipidamine on hädavajalik, et vältida töötaja ületöötamist, kutsehaigestumisi ja tööõnnetusi. Ka tööõnnetuste statistika viitab, et tööõnnetustesse satuvad tihti just

Loe edasi »

Töölepingu seaduses sätestatud iganädalase puhkeaja regulatsiooni sõnastus vajab muutmist

tingey injury law firm DZpc4UY8ZtY unsplash 1

Eesti Kaubandus-Töötuskoda tegi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku muuta töölepingu seaduses sätestatud iganädalase puhkeaja regulatsiooni sõnastust selliselt, et graafikuga töötaja igapäevane järjestikune puhkeaeg koos iganädalase järjestikuse puhkeajaga on vähemalt 36 tundi ja teistel töötajatel vähemalt 48 tundi. Ettepanek on tingitud hiljutisest Euroopa Kohtu lahendist, mille kohaselt kohus leidis, et iganädalasele puhkeajale

Loe edasi »

Kodukontoris töötamine võib meie kehadele teha karuteene 

Jaanika Reinmann jpg

Kodukontoris töötamine võib meie kehadele teha karuteene  Paljude jaoks on saanud hübriidtöö, sealhulgas kodukontoris töötamine normaalsuseks. Kuigi endiselt vaieldakse selle üle, kuivõrd produktiivselt inimesed kodukontoris töötavad, on fakt see, et kodukontor on muutunud töökultuuri osaks. Produktiivsuse kõrval aga unustatakse ära üks ohutegur, mis kodus töötamisega veel kaasneb – liikumise vähenemine.

Loe edasi »

Töötukassa toetab edaspidi eelkõige nende ametite omandamist, kus on töötajatest puudus.

MG 5770 850x560 1

28. septembril kinnitas Vabariigi Valitsus uue tööhõiveprogrammi aastateks 2024-2029, mis annab töötukassal võimaluse osutada järgmisel viiel aastal tööle rakendumise ja tööl püsimise toetamiseks 29 erinevat tööturuteenust- ja -toetust. Suurimad muudatused on seotud tööturukoolituse korraldusega. Muutuste eesmärk on rahastada eelkõige koolitusi, mille läbimisel omandatakse oskused, mis parandavad oluliselt inimese tööalast konkurentsivõimet või toetavad karjääripööret.

Loe edasi »

Riigikogu võtis vastu seadusemuudatuse rasedate töötajate haigushüvitiste parandamiseks

rase

Riigikogu kiitis 56 poolthäälega heaks sotsiaalkomisjoni esitatud seadusemuudatuse (260 SE), mis täiendab sotsiaalmaksuseaduse § 3 ja muudab tulumaksuseaduse § 34. See seadusmuudatus annab tööandjatele võimaluse maksta haigestunud rasedatele töötajatele sotsiaalmaksuvabalt vabatahtlikku haigushüvitist, aidates sellega kaasa töötajate võrdsele kohtlemisele. Tavaliselt hüvitab tööandja töötaja haigestumise korral asendussissetuleku esimese kaheksa haiguspäeva eest, makstes

Loe edasi »
error: Sisu on kaitstud!