Wednesday , 24 July 2024
Erakorralised uudised
janar keel jpg

Pärnus võeti omanikult ära 28 kassi

Põllumajandus- ja Toiduamet võttis loomapidajalt ära 28 kassi ning paigutas nad pidamiseks varjupaika.

Põllumajandus- ja Toiduameti lääne regiooni juhataja Egon Paltsi sõnul saabus ametile vihje, kus loomade elu ja tervis olla ohus, kuna teatajal oli kahtlus, et kasside juures ei ole mitme päeva jooksul keegi neid hooldamas käinud. Amet üritas loomade omanikuga korduvalt kontakteeruda, kuid edutult.

„Loomade omanik ei võimaldanud ametnike juurdepääsu loomadele ning kuna oli alust arvata, et loomade elu ja tervis võib olla ohus, rakendati korterisse sisenemisel korrakaitseseadusest tulenevaid erimeetmeid. Korterisse sisenedes oli tunda tugevat väljaheidete haisu, korteri põrand oli väljaheidetega määrdunud ning esmasel vaatlusel paistis 1-toalises korteris olevat üle 20 kassi,“ selgitas Palts.

Loomad on hetkel Varjupaikade MTÜ Loomade heaolu keskuse hoole all, kus neile tagatakse kõik nende heaoluks vajalik. Varjupaika saabumisel teostati loomadele veterinaararsti poolt ülevaatus, kus neil tuvastati mitmeid terviseprobleeme ning mitmel kassil tuvastati tiinus.

Minimaalselt peab olema ühele kassile tagatud 1 m2 ruumi pindala, kusjuures ruumi pindala peab olema vähemalt 5m2. Tuleb meeles pidada, et pidades suurel hulgal kasse väikesel alal, võib olla oluliselt häiritud loomade heaolu ja mõningatel juhtudel võib see seada ohtu nende elu ja tervise. Kitsastes tingimustes elades võib suureneda loomade stressitase, mis omakorda suurendab riski konfliktide tekkimiseks.

Olenemata loomade arvust, tuleb nende tervist ja heaolu kontrollida regulaarselt, tagada neile vajalik hoolitsus ning vajadusel võimaldada veterinaarabi. „Loomade rühmas pidamisel tuleb tagada kõigile loomadele peitumis- ja varjumisvõimalus ning üheaegne ligipääs söögile ja puhtale joogiveele. Samuti peavad olema võimalused teiste suhtes agressiivselt käituvate loomade eraldamiseks,“ lisas Palts.

Pidades koos emaseid ja isaseid loomi, on soovimatute loomapoegade vältimiseks soovituslik loomad steriliseerida või tagada nende eraldamine üksteisest. Loomade pidamisel ei ole oluline loomade hulk, vaid võimekus tagada nende heaolu ning võimalused rahuldada liigile omaseid käitumisvajadusi. Juhul kui looma pidamine käib üle jõu, siis tuleks otsida esimesel võimalusel abi ning vajadusel leida loomale uus kodu, kus tema heaolu oleks tagatud.

Juhul kui märkad looma, kelle elu ja tervis võib olla ohus, siis teavita sellest Põllumajandus- ja Toiduametit vihje@pta.agri.ee.

Vaata ka:

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Valitsus andis Riigikogu ees ametivande

Valitsus andis täna Riigikogu ees ametivande ja astus ametisse. Suulise ametivande andis peaminister Kristen Michal

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Transpordiameti ja Politsei- ja Piirivalveameti Pärnu jõe ühisreid tuvastas mitmeid rikkumisi

Transpordiameti väikelaevade üksuse inspektorid tegid koos Politsei- ja Piirivalveameti veepatrulliga eelmisel laupäeval Pärnu jõel ühisreidi