Kolmapäev , 24 aprill 2024
Erakorralised uudised
vagivaldne suhe

Vägivaldses suhtes: Miks vägivald alguse saab?

Vägivaldsed suhted

Vägivaldsed suhted on probleem, mis puudutab kõiki ühiskonnakihte. Need võivad esineda nii paarisuhetes, perekondades kui ka töökohal.

Vägivaldses suhtes on üks osapool, kes kasutab teist osapoolt kontrollimiseks ja hirmutamiseks vägivaldseid käitumisviise. See võib olla füüsiline, seksuaalne, emotsionaalne või majanduslik vägivald.

Füüsiline vägivald on kõige ilmsem vorm vägivallast. See hõlmab löömist, tiristamist, peksmist, kägistamist või muid füüsilisi vigastusi põhjustavaid tegusid.

Seksuaalne vägivald on igasugune seksuaalne tegevus, mis toimub ilma teise osapoole nõusolekuta. See võib hõlmata vägistamist, seksuaalset ahistamist, sunnitud prostitutsiooni või muid seksuaalse iseloomuga väärkohtlemisi.

Emotsionaalne vägivald on vähem nähtav, kuid sama ohtlik kui füüsiline või seksuaalne vägivald. See võib hõlmata alandamist, solvamist, kontrollimist, manipulatsiooni või muid käitumisviise, mis tekitavad ohvril hirmu, süütunnet või alaväärsust.

Majanduslik vägivald on olukord, kus üks osapool kontrollib teise osapoole rahalisi vahendeid. See võib hõlmata palga äravõtmist, krediitkaardi arvete maksmata jätmist või muid tegusid, mis takistavad teisel osapoolel oma rahaasju iseseisvalt hallata.

Vägivalla põhjused

Vägivalla põhjused on keerukad ja neid ei ole alati lihtne mõista. Mõned võimalikud põhjused on järgmised:

  • Isiksusehäired. Mõned isiksusehäired, näiteks antisotsiaalne või piiratud isiksusehäire, on seotud vägivaldse käitumisega.
  • Sõltuvus. Sõltuvus alkoholist, uimastitest või hasartmängudest võib suurendada vägivaldse käitumise riski.
  • Trauma. Lapsepõlvetrauma, näiteks füüsiline või seksuaalne väärkohtlemine, võib suurendada vägivaldse käitumise riski täiskasvanuelus.
  • Sotsiaalsed tegurid. Vägivalla levikut soodustavad tegurid on näiteks vaesus, ebavõrdsus ja sotsiaalne isoleerimine.

Vägivalla tagajärjed

Vägivaldsed suhted võivad ohvritele põhjustada tõsiseid füüsilisi, emotsionaalseid ja psühholoogilisi kahjustusi. Ohvrid võivad kannatada füüsiliste vigastuste, traumajärgse stressihäire, ärevuse, depressiooni ja muude vaimse tervise probleemide all.

Vägivaldsed suhted võivad mõjutada ka ohvrite lapsi. Lapsed, kes kasvavad üles vägivaldses keskkonnas, on suurema riskiga ise vägivaldseks muutuda.

Kuidas vägivalda ära hoida?

Vägivalla ärahoidmiseks on oluline tegeleda selle põhjustega. See tähendab, et tuleb tegeleda isiksusehäirete, sõltuvuse, trauma ja sotsiaalsete teguritega, mis soodustavad vägivalda.

Vägivalla ennetamiseks on oluline ka teadvustada vägivalla võimalust ja õpetada inimestele, kuidas vägivallale reageerida. Inimesed, kes on vägivaldses suhtes, peaksid saama abi ja toetust.

Kuhu abi saamiseks pöörduda?

Kui sa oled vägivaldses suhtes, siis on oluline otsida abi. Abi saamiseks võid pöörduda järgmistesse kohtadesse:

  • Naiseabi
  • Meesteabi
  • Tervisekeskus
  • Psühholoog
  • Vaimse tervise spetsialist

Samuti võid pöörduda oma usklike kogukonna poole.

Vägivallale ei ole kohta. Kui sa oled vägivaldses suhtes, siis ära karda abi küsida.

Vaata ka:

juripaev.jpg

Täna on JÜRIPÄEV 23 aprill

Jüripäeva nimetus märgib kirikukalendris püha Jüri (Georgi) surmapäeva. Pühapiltidel sümboliseerib püha Jüri lohetapjana ristiusu võitu

ingel

Ingli sõnum teisipäevaks, 23. aprilliks 2024

Usalda oma intuitsiooni ja lase sellel sind juhtida. Täna on päev, mil sinu inglid eriti

error: Sisu on kaitstud!