Erakorralised uudised
euro

Trahvist tõrjutud: Riigikassa võtab ohjad, kohtutäiturid ja võlgnikud pingeseisus

Paljud politsei- ja päästeameti määratud trahvid jäävad tasumata ja aeguvad, kuna inimesed vältivad nende maksmist. Tulevikus muutub see olukord, sest riiklikud nõuded hakkavad kohtutäiturite asemel sissenõudma maksu- ja tolliamet. See aga seab teised võlausaldajad keerukamasse olukorda, kuna riik eelistab enda nõudeid ja nihutab teised võlausaldajad tagaplaanile.

Valitsus on otsustanud muuta maksmata trahvide sissenõudmise süsteemi, andes selle ülesande üle maksu- ja tolliametile kohtutäituritelt. Sellel on nii positiivseid kui ka negatiivseid aspekte. Ühelt poolt vähenevad täitetasud võlgnike jaoks märkimisväärselt.

Tallinna sotsiaaltöö keskuse võlanõustaja Riina Kuremaa selgitab, et trahvi suurus ja täitemenetluse tasu võivad olla ligilähedased, jättes võlgnikud sageli uude võlaringi. Näiteks võib 50-eurosele trahvile lisanduda 70 eurot täituritasusid.

Kuremaa märgib, et praegu on trahvid sissenõudmise järjekorras alles kolmandal või neljandal kohal, elatisraha ja muud tsiviilnõuded eelistatakse. Ta toob välja, et trahvid jäävad sageli tagaplaanile, eriti kui inimesel on mitmeid võlgu, mis võib viia nende aegumiseni.

Loe ka: Kohtutäiturite magus elu võib varsti läbi olla.

Valitsuse reformikava eesmärk on muuta riiklike nõuete sissenõudmine tõhusamaks. Maksu- ja tolliamet hakkab tõenäoliselt kinni pidama trahve tulumaksu tagastustest. See muudatus aga seab teised võlausaldajad ebasoodsamasse olukorda, kuna riik asub võlausaldajate järjekorras ettepoole.

Eelnevad katsed reformida süsteemi jäid pooleli ressursside puudumise tõttu. Praegu on fookuses politsei- ja piirivalveameti trahvid, kuid võib eeldada, et teised riigi nõuded järgnevad. Maksu- ja tolliameti uus IT-lahendus võimaldab tõhusamat sissenõudmist, kuid see nõuab suuri investeeringuid.

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja kantsleri Helen Rivese sõnul toob reform kaasa olulisi muudatusi nii võlausaldajate positsioonides kui ka täiturite töös. Ta väljendab muret, et reform ei pruugi lõppkokkuvõttes olla riigile soodsam ega efektiivsem.

Tallinna linna pakub võlanõustamisteenust, kus saab nõuandeid ja abi võlgade lahendamisel. Võlanõustajad aitavad suhelda võlausaldajatega, koostada dokumente ja õpetavad majanduslikult toimetulekut. Lisainfo ja kontaktid on leitavad Tallinna linna veebilehelt.

Vaata ka:

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Reformierakond Arutab Uue Juhi Võimalusi: Hanno Pevkur ja Kristen Michal esiplaanil

Reformierakonna fraktsiooni liikmed Vilja Toomast ja Liina Kersna kinnitasid, et erakonnas kaalutakse võimalike uute juhtidena

euro

5 kõige ahnemat tähemärki

Loe, milliste tähemärkide all sündinud inimesed kipuvad olema väga enesekesksed ega mõtlegi, kuidas nende tegevus