Wednesday , 19 June 2024
Blue Breaking News YouTube Channel Art

Riik asub uurima kvaliteetse elukeskkonna aluseid

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium alustas üleriigilise planeeringu “Eesti 2050” koostamist uuringutest. Nende eesmärk on analüüsida asustuse arengustsenaariumeid, väärtuslikke maastikke ja rohevõrgustikku. Saadud tulemuste põhjal asutakse uuendama Eesti ruumipoliitikat, mille siht on kujundada Eestist kvaliteetne ja toimiv elukeskkond.

„Meie lähtekoht on aidata ruumiliste lahendustega kaasa sellele, et kõikjal Eestis oleks hea keskkond eluks ja ettevõtluseks, inimestel oleksid kättesaadavad neile olulised teenused ning riigi kui terviku mõttes oleks kestlik maakasutus,“ ütles regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.

„Planeerimise siht on tagada jätkusuutlik asustuse kujunemine pikas perspektiivis. Selleks on oluline vaadata kriitilise pilguga tänaseid arengutrende ning hinnata, mis on meil ruumipoliitikas hästi ja kus tuleb teha korrektuure. Selged sihid on oluline alus nii ettevõtjatele kui ka kohalikele omavalitsustele otsuste tegemiseks,“ lisas minister.

Tegemist on pikema protsessiga, millest tänavu viiakse läbi olulised alusuuringud, sealhulgas asustuse arengustsenaariumite, rohe- ja sinivõrgustiku ning väärtuslike maastike uuringud. Tulemusi tutvustatakse avalikkusele ning arutatakse 2025. aastal laiemalt huvigruppide ja koostööpartneritega.

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõunik Anna Semjonova sõnul on üleriigilise planeeringu fookuses elukeskkond, regionaalareng ja asustuse arengu suunamine. „Uuringute toel töötame välja planeerimissuunised ja -põhimõtted väärtuslike maastike ning rohe-sinivõrgustiku säilimiseks ja toimimiseks. Planeeringu katusteemadeks on kliima ja julgeolek ehk vaatame Eestit väga laia haardega.“

Semjonova lisas, et uuringute koostamise käigus on kavas eri osapooltelt koguda sisendit ning jooksvalt saab teemaga tutvuda üleriigilise planeeringu kodulehel yrp2050.ee, kus saab liituda ka uudiskirjaga. „Kutsume inimesi järgnevatel aastatel aktiivselt kaasa mõtlema ja oma sõna sekka ütlema. Juba on alanud infokorje kohalikelt omavalitsustelt, oleme tänulikud kõigile nende panuse eest,“ lisas ta.

Lahenduse väljatöötamisega käsikäes hinnatakse  planeeringu elluviimisega kaasnevaid mõjusid nii inim- kui looduskeskkonnale. Mõjude hindamise üksikasjad põhinevad eelmisel aastal valminud üleriigilise planeeringu lähtekohtadel ja mõjude hindamise programmil.

Planeeringu koostamine toimub koostöös ligikaudu 50 eksperdiga teadusasutustest ja konsultatsiooniettevõtte Hendrikson DGE juhtimisel. “Meie ekspertide jaoks on tegemist põneva väljakutsega, mis aitab kujundada Eesti ruumilise arengu pikaajalist plaani,” selgitas Hendrikson DGE üldplaneeringute osakonna juhataja Pille Metspalu. „See on suure missiooniga protsess, mis vaatab Eestit realistliku ja samas tulevikku vaatava pilguga.“

Lisainfot üleriigilise planeeringu „Eesti 2050“ kohta leiab Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kodulehelt yrp2050.ee.

Vaata ka:

Eduard Hvalovski

Politsei otsib 24-aastast Eduard Hvalovskit, kes hoiab kõrvale kriminaalmenetlusest

Eduard Hvalovski on toime pannud mitmeid isikuvastaseid kuritegusid. Hetkel hoiab mees kõrvale kriminaalmenetlusest ning on

53802136714 b38b2342e4 c

Transpordiameti hüdrograafid leidsid tundmatu laevavraki

Transpordiameti hüdrograafiaosakond avastas eelmisel nädalal Läänemerest Liivi lahest Ruhnu lähistelt uue senitundmatu laevavraki. Hüdrograafiaosakonna juhataja