Wednesday , 19 June 2024
tartuulikool

Tartu Ülikool pakub Ida-Virumaal tasuta täienduskoolitusi nii eesti kui ka vene keeles

Tartu Ülikool alustas õiglase ülemineku fondi toel Ida-Virumaal tasuta koolituste pakkumist. 2024. aasta lõpuni toimuvatel kursustel keskendutakse ennekõike juhtimisoskuste arendamisele ning loome- ja turismimajandusega alustajate toetamisele, järgnevatel aastatel tulevad käsitlusele ka muud teemad. Koolitused on mõeldud kõigile Ida-Virumaal elavatele või töötavatele inimestele ning need toimuvad nii eesti kui ka vene keeles.

Õiglase ülemineku fondist toetatud koolituste eesmärk on edendada maakonna jätkusuutlikku kasvu ja majanduse mitmekesistamist. Koolitustel jagavad parimaid juhtimisalaseid teadmisi õppejõud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast, Pärnu kolledži turismimajanduse asjatundjad käsitlevad turismisettevõtete juhtidele olulisi teemasid ja Viljandi kultuuriakadeemia tutvustab loomemajanduse aluseid. Koolitused toimuvad valdavalt Tartu Ülikooli Narva kolledžis, mõni ka Jõhvis.

Narva kolledži direktori Indrek Reimandi sõnul soovitakse juhtimiskoolitustega toetada tegevust, mis kasvatab maakonna ettevõtete konkurentsivõimet ja majandust. Tänavustel kursustel saavad oma teadmisi täiendada 500–700 inimest. „Kui maist aasta lõpuni toimuvad kursused on rohkem juhtimisteemadel, siis edaspidi soovime pakkuda lisaks koolitusi, mis haakuvad tihedamalt ka õiglase ülemineku fondi konsortsiumi uurimisteemadega, olgu nendeks robootika või IT,“ lisas ta.

Koolitusi toimub nii eesti kui vene keeles

Tasuta enesetäiendamise võimalusi pakutakse nii alustavale kui ka kogenud juhile. Näiteks saab läbida veebikoolituse „Juhtimise baasoskuste kiirkursus“ või osaleda kursustel „Juhi tee isikliku ja meeskonna tulemuslikkuse suunas“, „Loovettevõtja ABC“ ja „Turismiettevõtte juhi arenguprogramm“. Tehniliste oskuste arendamist toetav kursus „Kuidas alustada 3D-printimisega?“ on mõeldud inimestele, kes soovivad õppida printimist materjali kiht kihi haaval ladestamise meetodil (FDM).

2024. aastal toimub kahel korral venekeelne koolitus „Keskastme juhtide arenguprogramm“ ja kolm kursust – „Loovus, innovatsioon ja probleemide lahendamine juhi töös“, „Juhi sotsiaalsed pädevused“ ja „Muutuste juhtimine“ – on eraldi eesti ja vene keeles. Venekeelsete koolituste osalistel on võimalus omandada muu hulgas erialasõnavara eesti keeles.

Tasuta koolitusi jagub viieks järgnevaks aastaks

Tartu Ülikooli pakutavate kursuste eelarve on tänavu 201 440 eurot. Kogu õiglase ülemineku fondi toel Ida-Virumaal antavate koolituste eelarve on 1,56 miljonit eurot, mis tuleb meetmest „Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses“. Meetme raames pakutakse Ida-Virumaal täienduskoolitusi 2029. aasta lõpuni.

Vaata kõiki riikliku koolitustellimuse alusel pakutavaid tasuta kursusi Tartu Ülikoolis.

Teadet illustreerivad fotod leiad OwnCloudi kaustast.

Lisateave: Ülle Kesli, Tartu Ülikooli täiendusõppe peaspetsialist, 737 6213, 502 6213, ulle.kesli@ut.ee

Vaata ka:

Eduard Hvalovski

Politsei otsib 24-aastast Eduard Hvalovskit, kes hoiab kõrvale kriminaalmenetlusest

Eduard Hvalovski on toime pannud mitmeid isikuvastaseid kuritegusid. Hetkel hoiab mees kõrvale kriminaalmenetlusest ning on

53802136714 b38b2342e4 c

Transpordiameti hüdrograafid leidsid tundmatu laevavraki

Transpordiameti hüdrograafiaosakond avastas eelmisel nädalal Läänemerest Liivi lahest Ruhnu lähistelt uue senitundmatu laevavraki. Hüdrograafiaosakonna juhataja