Wednesday , 19 June 2024
pexels thisisengineering 3862627

Riik panustab inimeste tulevikuoskuste arendamisse Euroopa Sotsiaalfondi abil

Haridus- ja teadusminister kinnitas toetuse andmise tingimused elukestva õppe edendamiseks. Riik suunab täiskasvanuhariduse arendamisse ning täiend- ja ümberõppe võimaluste laiendamisse ligikaudu 70 miljonit eurot.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas märkis, et kiiresti muutuvas maailmas tuleb pidevalt omandada uusi oskusi. „Selleks, et rohkem Eesti inimesi osaleks elukestvas õppes, on vaja luua juurde kvaliteetseid ja paindlikke õppimisvõimalusi ning neid toetavaid digilahendusi,“ ütles Kallas. „Investeerime uudsetesse koolitustesse, et kõigil oleks end võimalik end arendada just tulevikuoskusi silmas pidades“.

Erialase hariduseta inimeste osakaal oli Eestis 2021. aastal 26,5%. Haridusvaldkonna arengukava aastani 2035 näeb ette nii elukestvas õppes osalemise kui ka erialase haridusega inimeste osakaalu suurendamise. Euroopa Liidu liikmesriigid on kokku leppinud eesmärgi, et 2030. aastaks osaleb elukestvas õppes aasta jooksul 60% elanikkonnast. Eesti sihttase on 52,3%, 2023. aastal osales elukestvas õppes 48,1% Eesti täiskasvanutest.


Lõviosa uuest toetusmeetmest – 44 miljonit – eurot suunatakse täienduskoolitustesse, millega toetatakse nii erialaoskuste kui üldoskuste arendamist täiskasvanutel. Toetame ka pikemat ja põhjalikumat mikrokvalifikatsiooni õpet. Koolituste planeerimisel võetakse aluseks OSKA analüüsid, valdkondlikud uuringud, riigi strateegilised eesmärgi jms. Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatavad täienduskoolitused on suunatud peamiselt töötavatele inimestele, kes soovivad oma oskusi arendada või karjääripööret teha.


Elukestva õppe edendamisel on olulisel kohal ka uuenduslike õppimisvõimaluste, sh mikrokvalifikatsiooniõppe pakkumine. Jätkatakse täienduskoolitusasutuste kvaliteedisüsteemi loomist ja arendamist. Samuti varasema õpi- ja töökogemuse arvestamist (VÕTA) toetavaid tegevusi ning infotehnoloogilisi arendusi täienduskoolituste e-tunnistuste kasutuselevõtuks. Panustatakse ka elukestva õppe populariseerimisse ja kohaliku tasandi õpisündmustesse. Lisaks toetatakse täiskasvanuhariduse poliitika kujundamiseks vajalike valdkondlike uuringute, samuti rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC läbiviimist Eestis.

Toetusmeetme „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (edaspidi VÕTI) kogueelarve on 70 438 100 eurot, millest Euroopa Liidu toetus on 49 031 961 eurot (69,61 %) ning riiklik kaasfinantseering 21 406 139 eurot (30,39%).

Vaata ka:

horoskoop numbrid

Tervise ja Heaolu Horoskoop – Neljapäev, 20. juuni 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill) Täna on oluline kuulata oma keha ja mitte ületada

taiskuu horoskoop minuaeg.com

Tähemärgid, kes on sunnitud tõele vastu astuma (heas või halvas) neljapäeval 20.06.24 2024

Tähemärgid, Kes On Sunnitud Tõele Vastu Astuma Neljapäeval, 20. juunil 2024: 1. Sõnn (20. aprill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *