Laupäev , 9 detsember 2023
Erakorralised uudised
josh appel NeTPASr bmQ unsplash scaled

2024: olulised muudatused perehüvitistes – suurem toetus üksikvanematele, kärped lasterikastele peredele

Aastal 2024 jõustuvad perehüvitiste seaduse muudatused toovad endaga kaasa nii positiivseid kui ka negatiivseid mõjusid. Üheks oluliseks positiivseks muudatuseks on elatisabi tõus 100 eurost 200 euroni kuus, mis aitab vähendada üksikvanemate ja nende laste vaesusriski, parandades nende majanduslikku olukorda elatisabi maksete abil. Samas toob seadusemuudatus kaasa ka negatiivse aspekti, nimelt vähenevad lasterikaste perede toetused – 3-6 lapsega pered saavad 200 euro võrra ja 7 või enama lapsega pered 400 euro võrra vähem toetust.

Muudatuste detailid:

Lapsetoetus: Lapsetoetus esimesele ja teisele lapsele püsib 80 euro juures kuus. Üksikvanema lapse toetus jääb samuti muutumatuks, olles 80 eurot kuus.

Lasterikka pere toetus: Alates 2024. aasta 1. jaanuarist on lasterikka pere toetuse suurus 450 eurot kuus 3-6 lapse puhul ja 650 eurot kuus 7 või enama lapse puhul. Võrreldes 2023. aastaga väheneb toetus 3-6 lapsega peredel 200 euro ja 7 või enama lapsega peredel 400 euro võrra.

Elatisabi: Elatisabi tõuseb 100 eurost 200 euroni kuus. Riik maksab elatisabi lapsele, kui elatist kohustatud vanem ei maksa või ei tee seda piisavas mahus. Suurenenud elatisabi kehtib ainult edaspidiste perioodide eest, mitte varasemate perioodide osas.

Muudatuste mõju:

Elatisabi suurendamine: Elatisabi tõus aitab vähendada üksikvanemate ja nende laste vaesusriski, andes neile parema majandusliku toetuse. See võib samuti suurendada elatisvõlgnike võlga riigi ees.

Lasterikka pere toetuste vähendamine: Toetuste kärpimine mõjutab negatiivselt suurte perede majanduslikku olukorda, vähendades nende sissetulekuid ja võib põhjustada suuremaid raskusi toimetulekus.

Kokkuvõte:

  1. aasta muudatused perehüvitiste seaduses toovad kaasa nii kasu kui ka väljakutseid. Elatisabi tõus 100 eurost 200 eurole kuus on positiivne samm, mis aitab vähendada üksikvanemate ja nende laste vaesust, pakkudes neile majanduslikku tuge. Samal ajal kujutab lasterikaste perede toetuste vähendamine endast märkimisväärset murekohta, vähendades suurte perede sissetulekuid ja potentsiaalselt süvendades nende majanduslikke raskusi.

Vaata ka:

tarokaart minuaeg.com 1 jpg

9.12.23 Vali üks kolmest tarokaardist ja saa teada, mida tänane päev sulle toob

Vali üks kolmest tarokaardist ja saa teada, mida tänane Laupäev 9.12.2023 sulle toob. Tarokaardid on

kiirabi

73.a mees ajas ülekäigurajal 13.a tüdruku alla.

Liiklusõnnetused 08.12.2023 kell 21.36 teatati liiklusõnnetusest Harjumaal Viimsi vallas Miiduranna külas Ranna tee 13 juures,

error: Sisu on kaitstud!