Uudised

Tänavu on raudteel juhtunud seitse õnnetusjuhtumit.

Tänavu on raudteel juhtunud seitse õnnetusjuhtumit. Õnnetuste vältimiseks veendu enne raudtee ületamist ohutuses ja lase rong läbi!
Praeguse seisuga on 2021. aastal toimunud juhtumitest kolm olnud otsasõidud inimestele ning neli on olnud kokkupõrked sõidukiga. Juhtumites on hukkunud üks inimene ja saanud vigastada kaks inimest.

Kokkupõrgetega seotud juhtumites inimkahjusid ei ole olnud. Kokkupõrked on toimunud III kategooria ehk liiklusmärkidega reguleeritud raudteeülesõidukohtadel. Otsasõidu juhtumitest on kaks toimunud raudteeülekäigukohal ning üks on toimunud väljaspool raudteeületuskohta.

Kokkupõrgete peamisteks põhjusteks on olnud vale sõidukiirus, mis pole võimaldanud õigel ajal rongile teed anda, või tähelepanematus. Otsasõidu juhtumite puhul on peamisteks põhjusteks olnud viibimine raudtee läheduses selleks mitte-ettenähtud kohas, raudtee läheduses ohtlike tegevustega tegelemine või tähelepanematus. Ühel juhul toimus raudteeülekäigukohalt jalgrattaga raudtee ületamine, mille puhul ei veendutud raudtee ületamise ohutuses.
Tuletame meelde, et raudteed on keelatud ületada väljaspool ülekäigu- või ülesõidukohta. Paneme kõigile liiklejatele südamele, et nähes või kuuldes lähenevat raudteesõidukit, anna sellele alati teed!

👉 Vaata lähemalt, kuidas ületada raudteed ohutult sõidukijuhina, jalgratturina või jalakäijana: https://ttja.ee/eraklient/ohutus/raudteeohutus

Jaga
Back to top button