Friday , 28 January 2022
eur g8ff142549 640

OLULINE: Loe, mis muutused tulid sotsiaaltoetuste ja -hüvitiste süsteemis

Alanud aasta toob sotsiaaltoetuste ja -hüvitiste süsteemis kui ka uute ja paremate teenuste näol 21 olulist muudatust.

Toetuste ja teenuste täisnimekiri: https://www.sm.ee/…/tervise-too-ja-pereeluga-seotud…

Olulisemad näited eesolevatest muudatustest:
✔️ Tõusevad vanadus- ja rahvapension, samuti üksi elava pensionäri toetus. 1. aprilli indekseerimisega tõuseb pension ca 38 euro võrra, mis teeb keskmise vanaduspensioni suuruseks 591 eurot. Üksi elava pensionäri toetus tõuseb seniselt 115 eurolt 200 euroni. Antud toetust makstaks üks kord aastas oktoobris.
✔️ Töötasu alammäär tõuseb 654 euroni ja minimaalne tunnitasu on 3,86 eurot. Töötasu alammäära 70 eurone tõus, on ühtlasi viimase 10 aasta suurim.
✔️ Suureneb ajutise töötamise (tööampsude) töötasu lubatud maksimumsuurus, mis võib olla kuni 261,6 eurot kuus, ilma et selle arvelt väheneks töötuskindlustushüvitis.
✔️ Lapsevanematel tekib võimalus kuni kaks kuud olla samal ajal kahekesi vanemapuhkusel ja saada mõlemal samal ajal vanemahüvitist. See on oluline samm tagamaks peredele paindlikkus töö ja pereelu ühildamisel.
✔️ Lapsendajapuhkuse ja lapsendaja vanemahüvitise tingimusi muudetakse nii, et puhkusele ja hüvitisele on õigus kõikidel lapsendajatel ja ka hoolduspere vanematel. Lapsendaja vanemahüvitis on 100% vanema varasemast sissetulekust. Lisaks suureneb seoses alampalga tõusuga ka hoolduspere vanematele makstava toetuse alammäär, mis on edaspidi 327 eurot kuus lapse kohta.
✔️ Jõustuvad paindlikumad võimalused kombineerida osakoormusega töötamist ja puhkamist ning vanemate hoolduskoormuse jaotamist. Samuti antakse lapsepuhkust edaspidi mõlemale vanemale eraldi ja lapsepõhiselt, millega laheneb lapsepuhkuse päevade kasutamise probleem kärgperedes.
✔️ Suuremat hambaravihüvitist hakkavad saama ka töötud ja toimetulekutoetuse saajad, tasuta hambaravi laieneb vähipatsientidele.
✔️ Jätkub haiguspäevade varasem hüvitamine ning seda kuni 2022. aasta lõpuni. See võimaldab inimestel juba esimeste haigussümptomite tekkimisel koju jääda. Samadel tingimustel saavad haiguslehel olles hüvitist ka nakatunute lähikontaktsed.
✔️ Suureneb ka töövõimetoetus, aga selle täpne suurus selgub alles I kvartali lõpus, kui toimub sotsiaalmaksuga indekseerimine.
ℹ️ Täpsemalt kõigist muudatustest: https://www.sm.ee/…/tervise-too-ja-pereeluga-seotud…🔹 Töötasu alammäär: https://www.sm.ee/…/tootasu-alammaar-touseb-2022-aastal…🔹 Vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteem: https://www.sm.ee/…/vanemapuhkuste-ja-huvitiste…🔹 Hambaravi hüvitis: https://www.sm.ee/…/tulevast-aastast-saavad-korgendatud…

Jaga

Vaata ka:

4 1

Maksu- ja Tolliameti (MTA) töötajad tabasid laupäeval, 22.01 Luhamaa piiripunktis 900 780 maksumärkideta sigaretti „SENATOR“.

22. jaanuaril kell 18.30 peeti Luhamaa piiripunktis kinni Venemaalt saabunud haagisega veoauto. Tollikontrolli käigus avastati …

vanain

Lapselaps ei ole edaspidi kohustatud tasuma vanavanema hoolduse eest

„Eesti riik panustab praegu pikaajalisse hooldusesse kaks korda vähem kui meiega samal arengutasemel olevad riigid. …

lukasenka

Valgevene president Aleksandr Lukašenka ähvardas sõja korral Baltimaid riikluse kaotamisega

Valgevene autokraatne president Aleksandr Lukašenka kuulutas reedel, et sõja puhkemise korral kaotavad Baltimaad omariikluse. “Hoidku …

lumetorm

OLULINE: Ilmateenistus andis kogu Eestile esimese taseme tuule, lume ja tuisutormi hoiatuse.

Reede – 28.01 lumi, lörts, tuisk. Tihe sadu ja tuisk piiravad nähtavust. Põhjatuul ulatub mandril …