Uudised

Lekkinud dokumendid paljastavad Vene armee karmi reaalsuse

Vene sõjaväeprokurörile esitatud kaebused näitavad sõdurite olukorra karmi reealsust Ukrainas, kuhu paljud on saadetud sõdima vastu tahtmist.

Vene opositsiooniline väljaanne The Insider on saanud kätte dokumendid sõjaväeprokurörile esitatud kaebuste kohta. Ajakirjanike rühmitus Bellingcat on kinnitanud andmete tõesust.

Kaebused näitavad, kuidas Vene ajateenijaid on Ukrainasse meelitatud pettusega või on neid selleks sunnitud. Lisaks selgub dokumentidest, kuidas ajateenijad elavad hirmsates tingimustes, kus neil on puudus toidust, varustusest ja ravimitest.

Suur osa kaebustest on esitatud põhjusel, et ajateenijad on saadetud Ukrainasse ebaseaduslikult. Venemaa seaduste kohaselt ei tohi ajateenijaid konfliktipiirkondadesse saata, aga sellest sättest on Ukraina sõja puhul mööda hiilitud.

Kaebuste põhjal on ajateenijaid sunnitud alla kirjutama lepingutele, et saada juurde lepingulisi sõdureid. Näiteks oli üks Aleksandri-nimeline ajateenija soovinud läbida teenistust väeosa ansamblis. Konservatooriumis õppivale noormehele pandi aga ette laskuri leping, millele ta kirjutas alla teadmisega, et pärast seda saab ta teenistust jätkata ansamblis. Seda aga ei juhtunud. Aleksandr saadeti koos dessantväelastega Ukrainasse. Lähedased pole temast pärast 24. veebruari enam midagi kuulnud.

Kaebustest tuleb lisaks ajateenijate kannatustele välja nende lähedaste häda ja mure. Lähedased paluvad prokuröri, et see midagi ette võtaks.

Vanemad soovivad, et poeg elusalt tagasi tuleks, kuna ajateenijad pole sidunud end vabatahtlikult lepingutega, millele nad on alla kirjutanud, või siis on neid petetud.

Kui pettuse ja valega pole asi õnnestunud, siis on ajateenijaid mõjutatud füüsilise ja vaimse vägivallaga. Ühe kaebaja tuttava lapselaps naasis haavatuna ja rääkis, kuidas ülemused peksid ajateenijaid, et sundida neid alla kirjutama lepingutele. Üks Leningradis elav ema kirjutas, kuidas tema poega ja tema kaasajateenijaid mõjutati vaimselt. Neid sunniti kaitsma oma kodumaad ja aitama sõdureid kriisipiirkonnas. Paljudel juhtudel pole ajateenijatele antud mingeid valikuvõimalusi.Kaebuste põhjal on mõnedele ajateenijatele lihtsalt öleldud, et nüüd olete lepingulised sõdurid, mis on võimaldanud neid rindele saata.

Üks ajateenija saadeti Ukraina piiri ääres asuvasse Valuiki linna vaid päev enne rünnaku algust. Seal selgus temale ja teistele ajateenijatele, et neist on saanud lepingulised sõdurid. Nad saadeti Ukrainasse, kuigi keegi polnud mingile lepingule alla kirjutanud.

Ühe teise sõduri väitel kasutati tema passiandmeid ja võltsiti allkirja lepingul, mispeale teda sunniti osalema sõjalisel operatsioonil.

The Insideri info kohaselt pole need üksikjuhtumid, vaid paljudel juhtudel on kirjeldatud sarnaseid pettuse juhtumeid, et ajateenijaid rindele saata. Vene sõjaväeprokurör oli juunikuus esitanud süüdistuse kümnekonna relvajõudude ohvitseri vastu, kuna nad olid ebaseaduslikult saatnud ajateenijaid Ukrainasse sõdima.

Süüdistuste põhjal võib oletada, et esitatud kaebused on mõju avaldanud.

Raske olukord on ka lepingulistel sõduritel. Venemaa on kandnud sõjas suuri kaotusi, mistõttu on tekkinud vajadus sõdurite järele. Seetõttu ei lasta ka lepingulisi Ukrainast minema, kuigi nende lepingu tähtaeg on möödas. Neid sunnitakse sõdimist jätkama.

Olen 21-aastane ja tahan elada, kirjutas üks lepinguline sõdur pärast seda, kui ülemus ei lubanud tal lahkuda. Ta märkis, et on kaevanud Balti laevastiku juhtkonnale ja küsis, mida ta peaks veel tegema.
Ühe sõduri kihlatu kirjutas, et sõdureid ei lasta tulema pärast seda, kui lepingu tähtaeg on mööda saanud. Kihlatu väitel on tema mees olnud seetõttu mitmeid kuid vangistuses. Talle on öeldud, et kui ta lahkub, siis puuakse ta üles. Naine küsib, mis pettus see selline on.

Venemaal on sõdureid ähvardatud vanglaga, kui nad pole nõus Ukrainasse minema. Leningradi oblastis on esitatud selliseid kaebusi.

Sõjaväeprokurör on saanud kaebusi ka Ukrainast seal elavatelt venelastelt. Nad on kaevanud, et Vene sõdurid on julmad ja röövivad. Ühe kaebaja väitel elavad tema vanemad Donetski oblastis, kus Vene sõdurid on hävitanud vanemate kodu. Lisaks varastasid sõdurid vanematelt tööriistu ja varuosi. Kui sõduritele tehti selle kohta märkusi, siis olid nad ükskõiksed.

Kaebaja kirjutab, et vanemad on elanud Donetski rahvavabariigi territooriumil 8 aastat. Nad pole varem sellist julmust näinud.

Lisaks kaebavad Ukrainas võitlevate sõdurite lähedased rindel valitsevatest puudustest. Toitu, varustust ja ravimeid ei ole piisavalt.

Toitu kõigile ei jätku ja ka vett napib. Üks ema kirjutas, et sõdurid kogusid lund ja sulatasid seda.
Sarnaseid kaebusi on esitanud ka teised, kelle pojad on saadetud Ukrainasse sõdima. Rindelt saabunud teated on andnud vanematele ettekujutuse seal toimuvast, sõjaväelise juhtkonna esitatud väited on osutunud valedeks.

Ülemused on rääkinud, et sõdureid toidetakse kolm korda päevas välisööklates, vett on piisavalt ning sõdurid saavad end pesta. Tegelikkuses pole mingist pesemisest juttugi. Sõdurid pole pesta saanud nädalaid.

Kaebuste põhjal ei kanta hoolt ka haavatud sõdurite eest. Üks kaebaja kirjutab, kuidas väimehe saadud vigastustest ei tehtud välja. Mehele oli väidetud, et „kõik on siin sellised”. Väimehel oli käed, jalad ja kõrvad saanud külmakahjustusi, aga neist ei tehtud välja. Mingit ravi ei pakutud.

Kaebaja kirjutab, kuidas sõdurid on nii moraalselt kui füüsiliselt väsinud ja neil pole piisavalt toitu. Selline olukord on kaebaja väitel eluohtlik.

Allikas. Eestinne.fi

Jaga
Back to top button