minuaeg

Kagu-Eesti sotsiaalhoolekande arendamise programm: Võimestades kogukondi tulevikku vaatavate sotsiaalteenustega

Sotsiaalkindlustusamet käivitas Kagu-Eesti sotsiaalhoolekande toetusprogrammi, et võimestada Põlva, Valga ja Võru maakonda ning sealseid omavalitsusi sotsiaalteenuseid strateegiliselt planeerima ja teenuste kättesaadavust parandama.

Lilia Raudheiding
Lilia Raudheiding
sotsiaalkindlustusameti kohalike omavalitsuste nõustamistalituse lõuna piirkonna juht
Mariliis Raidma
Mariliis Raidma
sotsiaalkindlustusameti kohalike omavalitsuste nõustamistalituse teenuse arendusnõustaja

Üle aasta kestev programm on suunatud nii sotsiaalvaldkonna töötajatele kui ka laiemalt teistele kohaliku omavalitsuse (KOV) spetsialistidele ja koostööpartneritele. Programmi partner on MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor.

Piirkonna arendusvajadused

Kagu-Eesti arendusvajaduste täpsustamist alustati selle aasta kevadel. Programmi ettevalmistusetapis koondasime piirkonna statistilised andmed, analüüsisime omavalitsuste arengudokumente ning kohtusime omavalitsuste juhtide ja sotsiaaltöötajatega. Saadud info ja omavalitsuste andmestike analüüsi põhjal joonistusid välja piirkondlikud eripärad ja kitsaskohad, mida kindlasti peab arvestama edaspidises tegevuses. Samuti võtsime kokku sotsiaalteenuste arendamise vajadused.

Analüüsi põhjal on Kagu-Eesti piirkonna suuremad kitsaskohad järgmised:

  • koduteenuse arendusvajadus (nt koduhooldustöötajate koolitamine, teenuse arendamine, vahendite muretsemine koduhooldustöötajatele);
  • teenusmajade puudumine;
  • sõltuvushäirega inimestele suunatud teenuste puudumine;
  • toimetuleku ja vanemluse õppe vähesus erinevatele sihtrühmadele;
  • sotsiaaltranspordi probleemid (suur hajaasustus, ühistransport ei suuda vajadusi täita);
  • seenioritöö korraldamine ja päevakeskuste vähesus.

Infopäeval 6. juunil tutvustasime Põlva, Valga ja Võru maakonna kohalikele omavalitsustele ning koostööpartneritele programmi ja edasist tegevust.

Arenguvajadusi täpsustades leidsime, et Kagu-Eesti toetusprogrammiga on eelkõige oluline ühtlustada ja parandada sotsiaalhoolekande abimeetmete kvaliteeti KOV-i tasandil. Esmatasandil tuleb toetada täisealiste sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamist ja innovaatiliste, inimkesksete ning kuluefektiivsete lahenduste väljatöötamist ja elluviimist. Seati ka eesmärk tõhustada KOV-ide ja mitmesuguste organisatsioonide koostööd.

Toetusprogrammil on mitu etappi

Toetusprogrammis on oluline osa sotsiaaltöö oskuste ja sotsiaalteenuste arendamise täienduskoolitustel.

Programmi vältel pakutakse järgmisi temaatilisi koolitusi eriilmeliste sihtgruppide ja vahenditega töötamiseks:

  • eakate vaimse tervise probleemid;
  • nutikad abivahendid ja infotehnoloogia võimalused sotsiaaltöö praktikas;
  • sõltuvusainete olemus ja töö sõltuvushäiretega inimestega;
  • tulemuslik meeskonna ja muutuste juhtimine.

Pakutavate koolituste maht kokku on 128 akadeemilist tundi.

Toimuvad ka infoseminarid ja tagatud on nõustamine, et edastada teoreetilisi teadmisi ning lahendada praktilisi ülesandeid. KOV-idele pakutakse vajaduse järgi tuge teenuste arendamisel kogu toetusprogrammi jooksul ja ka projektitaotluste ettevalmistamisel.

Üks etapp on ka igas omavalitsuses ühe sobiva sotsiaalteenuse väljaarendamine teenusedisaini põhimõttel. Toetusprogrammi jooksul tehakse kaks õppereisi Eestis, et tutvuda sotsiaalvaldkonna heade kogemustega.

Oodatavad tulemused

Loodame, et toetusprogrammi abil tugevneb omavalitsuste ja koostööpartnerite koostöö ning Kagu-Eesti piirkonna töötajad saavad uusi teadmisi ja oskusi, et sotsiaalteenuseid edasi arendada. Arvestatakse, et koostöös toetusprogrammi partneriga saab täpselt ja sihitatult toetada Kagu-Eesti omavalitsusi sotsiaalhoolekande valdkonnas.

Loodetavasti motiveerib omavalitsusi võimalus taotleda 2025. aastal just neile mõeldud Euroopa sotsiaalfondi piirkondlikust avatud taotlusvoorust rahastust, et järgi proovida ja ellu viia programmi käigus kujundatud sotsiaalteenuseid.

Toetusprogrammi lõpptähtpäev on 31. detsember 2024

Vaata ka:

kevad

ILM: Pühapäev 02.03 – Sajuta ilm, sooja kuni +8 °C.

Öösel: Vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sisemaal tekib üksikutes kohtades udu. Puhub kagutuul 3-9, rannikul puhanguti

horoskoop numbrid

Kolm sodiaagimärki saavad 2024. aasta märtsis üle paljudest võitlustest

aasta märts toob kolmele sodiaagimärgile suurepäraseid võimalusi oma elus paljudest võitlustest üle saada: 1. Jäär

error: Sisu on kaitstud!