Neljapäev , 29 veebruar 2024
Erakorralised uudised
arvuti

Uus veebileht eestkostja.kohus.ee pakub eestkostjatele juhiseid ja tuge

Justiitsministeerium ning Pärnu Maakohus on ühendanud jõud ja loonud informatsiooniportaali eestkostja.kohus.ee. See on koht, kust eestkostjad võivad leida olulist teavet ja juhiseid, mis puudutavad nende õigusi ja kohustusi.

Eestis täidab eestkostja olulist rolli umbes 9000 inimest. Nad kannavad enda õlgadel suurt vastutust, esindades lapsi või täiskasvanuid, kes ei ole võimelised enda õiguste eest ise seisma. Seni on aga eestkostjatel puudunud ühtne ja selge teabeallikas eestkoste sisu ja nõuete kohta.

Miks veebileht loodi? Merje Kuusksalu, Pärnu Maakohtu eestkoste järelevalve peaspetsialist, selgitab, et uus veebileht, mis avati oktoobris, on mõeldud aitama eestkostjatel oma vastutusrikkast rollist aru saada, vähendades teadmatust ning hirmu kohtuga suhtlemisel. „Eestkostjad võivad alati kohtult abi paluda, kui nad tunnevad, et vajavad toetust oma ülesannetes. Kvaliteetsemate aruannete esitamine kohtule parandab kohtu tööd ja aitab meil paremini toetada eestkostjaid,” toonitab ta veebilehe tähtsust.

Veebileht on suureks abiks ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele, kes saavad seal kaudu pakkuda pädevat nõu ja tuge eestkostjatele, sealhulgas olukordades, kus omavalitsus on määratud eestkostjaks.

Maikuust jõustunud reformide järgselt töötavad kõik kohtute eestkoste järelevalve ametnikud Pärnu Maakohtu vastavas osakonnas, mida juhib kohtunik Anu Talu. Ühtse praktika kehtestamine üle riigi, selgete juhiste ning kohtu ootuste selgitamine eestkostjatele on mõeldud parandama eestkostetavate kaitset.

Kuidas veebileht sündis? Veebilehe loomise vajadus kerkis esile 2023. aasta kevadel toimunud avaliku sektori innovatsiooniüritusel Innosprint. Justiitsministeerium ja kohtud võtsid Innosprintil eesmärgiks välja töötada digitaalne lahendus, mis muudaks lapse eestkoste järelevalve aruannete esitamise lihtsaks ja mugavaks ning looks selgust eestkostjatele kohtu ootuste osas. Projektimeeskonnas töötasid kohtutöötajad, kohaliku omavalitsuse esindajad, sotsiaalkindlustusameti, justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ning registrite- ja infosüsteemide keskuse spetsialistid ning liitus ka eestkostja Aili Loss. Töö käigus jõuti järeldusele, et eestkostjatele on tarvis usaldusväärset ja hõlpsasti ligipääsetavat informatsiooni, mille tulemusel sündiski veebileht.

Mida veebilehelt leida võib? Portaali on jaotatud kaheks peamiseks sektsiooniks: lapse eestkoste ja täiskasvanute eestkoste.

Veebileht pakub teavet järgmiste punktide kohta:

  • eestkostja nõutavad tingimused;
  • küsimused, mida tuleks enne eestkostjaks saamist kaaluda;
  • menetlused lapse või täiskasvanu eestkostjaks määramiseks;
  • eestkostja õigused ja kohustused, sealhulgas eestkostetava vara haldamine;
  • eestkoste järelevalve toimimine;
  • toetused, teenused ja abi, mida eestkostja ja eestkostetav võivad saada.
  • Lisaks leidub veebilehel juhend kohtule esitatava aruande täitmiseks, aruande vorm ning vastused sageli esitatavatele küsimustele.
  • Veebilehe eesmärk on seega pakkuda kogu vajalikku informatsiooni ühest kohast, muutes eestkostjate ülesandeid selgemaks ja nende täitmist hõlpsamaks. See on oluline ressurss, mis toetab eestkostjate vastutusrikast tööd ja tagab, et eestkostetavate õigused on kaitstud.

Vaata ka:

horoskoop

Horoskoop – Neljapäev 29 veebruar 2024

Sõnn (20. aprill – 20. mai): “Arutelud sõprade, partnerite ja avalikkusega on täna edukad. Keegi

taroskoop minuaeg.com

Taroskoop – Neljapäev, 29. veebruar 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill): Kaart – Surm. See päev toob endaga kaasa suuri

error: Sisu on kaitstud!