Uudised

Valitsuse otsusega ei sõltu ka sel kevadel põhikooli lõpetamine eksamitulemustest

Valitsus otsustas täna siduda ka sel aastal sarnaselt kahe eelneva pandeemiast mõjutatud õppeaastaga põhikooli lõpetamine lahti lõpueksamite tulemustest.

Põhikooli lõpueksamid on sel õppeaastal kohustuslikud, kuid eksamitulemused ei ole põhikooli lõpetamise otsuse tegemise aluseks. Ühtsete põhikooli lõpueksamite ja põhikooli koolieksamite hindamistulemused esitatakse protsendina maksimaalsest tulemusest.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on praegused põhikooli lõpetajad õppinud kogu kolmanda kooliastme ehk 7.-9. klassini koroonaviiruse tingimustes. “Õpilaste õppimisvõimalused on viimastel aastatel olnud ebavõrdsed, sest nakkuskollete tõttu on vaheldunud kontakt- ja distantsõpe ning paljud õpilased on pidanud ka eneseisolatsiooni tõttu nädalaid distantsilt õppima,” selgitas minister Kersna. “Õpilaste ja õpetajate seas tehtud uuringute põhjal saame öelda, et distantsõpe ei ole kontaktõppega samaväärne. Näiteks Tallinna Ülikooli distantsõppe uuringus hindas kolmandik õpilastest distantsõpet vähem tõhusaks kui tavaõpet. Pooled õpetajatest leidis, et distantsõpe oli vähem efektiivne kui tavapärane õppekorraldus.”

Kui tavapäraselt on põhikooli lõpetamise üheks tingimuseks lõpueksamite sooritamine vähemalt tulemusele „rahuldav“, siis sel aastal märgitakse lõputunnistusele protsent eksami maksimaalsest tulemusest. Protsentide kasutuselevõtt võimaldab õpilasel saada täpsema info oma tulemuse kohta ja õpilane saab teadlikumalt planeerida jõukohaseid edasiõppimise plaane. Samuti kaob vajadus parandada hinnetele „nõrk“ või „puudulik“ sooritatud lõpueksamit koolieksamiga. Lisaeksam tuleb korraldada vaid eksamilt puudunud õpilastele.

Põhikooli lõpetamiseks on vaja sooritada põhikooli lõpueksamid, milleks on eesti keel või eesti keel teise keelena, matemaatika ja üks eksam õpilase valitud õppeaines. Lisaks on põhikooli lõpetamiseks vajalik tingimus õppeainete viimaste aastahinnete tulemus vähemalt „rahuldav” või „arvestatud” ja õpilase kolmandas kooliastmes sooritatud loovtöö.

Ettepaneku siduda ka tänavu põhikooli lõpueksamite tulemused kooli lõpetamisest lahti, esitasid märtsi alguses haridus- ja teadusministeeriumile Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Õpetajate Liit, Eesti Haridustöötajate Liit ja Eesti Koolijuhtide Ühendus.

Jaga
Back to top button