Erakorralised uudised
koostoo2

Üleriigiline riskipilt nüüd valmis

Riigikantselei kodulehelt leiab esmakordselt avaliku üleriigilise riskipildi. Avaliku riskipildi eesmärk on aidata paremini mõista, millised võimalikud riskid meie igapäevaelu mõjutavad ja kuidas saavad nendeks valmistuda nii riik tervikuna kui ka asutused, kogukonnad ja kõik Eesti elanikud.

Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Erkki Tori sõnas, et ehkki Eestis on erinevaid ohu- ja riskihinnanguid koostatud juba pikka aega, ei ole neid varem üheks üleriigiliseks riskianalüüsiks koondatud.

„Seetõttu on riskipildi avaldamine esmaprojekt, mis keskendub eelkõige julgeolekuohtudele ja suure mõjuga sündmustele, mis võivad esile kutsuda kriisi,“ selgitas ta. „Kriisideks valmistumine on pidev ja sihipärane tegevus, millesse saab ametkondade kõrval panustada ka iga inimene ise. Oleme näinud, et lokaalsed kriisiolukorrad võivad tekkida kiiresti ja igal ajal. Mida suurem hulk inimesi teab, kuidas kriisi ajal tegutseda – toimides riigi saadetavate ohuteavituste kohaselt ja teades, millistest kanalitest leiab lisainfot – seda tõhusamalt saavad päästeteenistused ning elutähtsate teenuste osutajad olukorra lahendamisel tegutseda,“ lisas Tori.

Loe teisi uudiseid SIIT

Siseministeeriumi kriisivalmiduse ja päästepoliitika asekantsleri Viola Murru sõnul võimaldab avalik riskipilt kõigil osapooltel senisest teadlikumalt oma kriisivalmidusse panustada.

„Ühiskonna kriisivalmidus ei sõltu muidugi ainult üksikisikust, vaid seda peame me looma kõik koos ja igal tasandil – inimene, kogukond, kohalik omavalitsus, ettevõtjad, riigiasutused. Avalik riskipilt aitab selleks luua ühist ohuteadlikkust ja see võimaldab meil kriisideks valmistuda ühtsetel alustel,“ selgitas ta.

Avaliku riskipildi leiab Riigikantselei kodulehelt: https://riigikantselei.ee/el-poliitika-julgeolek-ja-riigikaitse/julgeoleku-ja-riigikaitse-koordineerimine/riigi-riskipilt

Lehelt saab lähemalt lugeda riigikaitselisi, riigi julgeoleku ja avaliku korra vastu suunatud ohtude kohta. Samuti tsiviilkriisi põhjustada võivate sündmuste kohta nagu näiteks: epideemia, loodusõnnetus, tehnoloogiline õnnetus.

Riskipilt hõlmab teadaolevaid julgeoleku ohuhinnanguid ning tsiviilkriisi põhjustada võivate ohtude analüüse, näiteks loodusõnnetused, epideemia, tehnoloogilised õnnetused, tulekahjud jm ning esmaseid käitumisjuhiseid. Kriisides jagavad operatiivset ametlikku teavet veebileht kriis.ee, riigiinfo telefon 1247 ja Eesti Rahvusringhäälingu kanalid. Ohualal viibijaid võidakse teavitada ka EE-ALARM tekstisõnumi või ohusireenidega. Käitumisjuhised ja info kriisideks valmistumise kohta leiab veebilehelt olevalmis.ee ja mobiilirakendusest Ole valmis!

Üleriigilise hädaolukorra lahendamise võimet ja asutuste toimepidevust harjutatakse ja kontrollitakse eeloleval sügisel suurõppusel CREVEX, kus harjutatakse komplekssündmuse lahendamist koos ulatusliku evakuatsiooni korraldamisega. Õppuse oluliseks osaks on sündmuse mõjualasse jäävate omavalitsusüksuste, asutuste, koolide, hoolekandeasutuste iseseisva toimimise testimine. Suurõppusel oodatakse osalema ka vabatahtlikke. Lähemalt saab õppuse kohta lugeda siit: https://riigikantselei.ee/el-poliitika-julgeolek-ja-riigikaitse/julgeoleku-ja-riigikaitse-koordineerimine/crevex-kriisioppus

LUGUPEETUD AJAKIRJANIKUD!

Ootame teid teisipäeval, 6.juunil kell 11-12 pressibriifile, kus tutvustame esmakordselt avalikku üleriigilist riskipilti.  Pressibriifil esinevad riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Erkki Tori, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhataja Priit Saar ning siseministeeriumi nõunik Annes Kalle.

Pressibriif toimub MSTeamsi vahendusel. Kellel on soovi, võib tulla ka kohale, toimumiskoht on Rahukohtu 1.

Palun oma osalemisest teada anda e-kirjaga aadressile diana.lorents@riigikantselei.ee , saadame Teamsi kutse.

Vaata ka:

harli marten M9jrKDXOQoU unsplash

Avatud suhe ja püsisuhe – Kumba eelistada?

Inimene on sotsiaalne olend. Ilma suhtlemata ja suhete loomiseta kohe ei saa. Aga mõnikord või

old woman 574278 1280

Sinu eluiga sõltub sinu tähemärgist.

Astroloogide uuringud on näidanud, et kõige vähem elavad Skorpionid ning kõige kauem Sõnnid. Uurinud ligi