Friday , 24 September 2021
covid19 triniti scaled

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid.

Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa … See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke … sotsiaalseid … majanduslikke mõjusid … mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!
Oleme rahvusvahelise kollektiivi tervishoiutöötajad: United Health Professionals, kuhu kuulub enam kui 1500 liiget — sealhulgas meditsiiniprofessorid, intensiivravi arstid ja nakkushaiguste spetsialistid — erinevatest Euroopa riikidest, Aafrikast, Ameerikast, Aasiast ja Okeaaniast ning saatsime 26. augustil 2020. aastal paljudele valitsustele ja kodanikele kogu maailmas COVIDi puhangu kohta hoiatussõnumi. Kõigepealt alustame Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 2010. aasta aruande järeldustest H1N1 epideemia haldamise kohta:

Parlamentaarne assamblee on mures selle pärast, kuidas H1N1 gripipandeemiaga on toime tulnud mitte ainult Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), vaid ka pädevad tervishoiuasutused Euroopa Liidu tasandil ja riiklikul tasandil. Eriti häirivad on mõnede vastuvõetud otsuste ja antud nõuannete tagajärjed, mis põhjustavad Euroopas tervishoiuteenuste prioriteetide moonutamist, suurte avaliku sektori rahade raiskamist ja samuti põhjendamatut hirmu terviseriskide pärast … pandeemiaga seotud otsustusprotsesside läbipaistvuses on tuvastatud tõsiseid puudujääke, mis on tekitanud muret farmaatsiatööstuse võimaliku mõju pärast mõnele olulisemale otsusele … reguleerimata või salajane lobitöö võib olla ohtlik ja kahjustada demokraatlikke põhimõtteid ja hea valitsemistava.

Samu H1N1 epideemias tehtud vigu korratakse täna ka COVIDi epideemias. Olete 21. sajandi suurima tervisepettuse ohvrid, mis puudutab viiruse tegelikku ohtu, ettevõetavaid meetmeid, arvude esitamist, teste ja ravi ning seda on tehtud samade manipuleerimisvõtetega, mida kasutati H1N1 epideemia ajal või Iraagi sõjas. Nii eksperdid, meditsiiniprofessorid kui ka teadus- ja meditsiinikollektiivid hakkasid selle eest hoiatama juba 2020. aasta märtsis. Enamik maailma riike (välja arvatud üksikutel juhtudel, nagu Rootsi, Valgevene või Tansaania) on mõtlematult teisi jäljendanud ja pimesi järginud.
Praegust epideemiat võimendavad, dramatiseerivad ja instrumentaliseerivad kurjategijad, kasutades seda ära inimkonnale kahjulike majanduslike, poliitiliste ja ideoloogiliste eesmärkide ja plaanide saavutamiseks. Me tõestame teile seda. Peate selle globaalse pettuse kiiresti peatama (kuna see on tõsine oht teie rahvale ja teie riigile — tervise, majanduse, hariduse, ökoloogia ja inimõiguste valdkonnas), võttes viivitamatult kasutusele järgnevad meetmed:

 

 

 

1- Tühistada kõik piirangud

Eemaldage järgmised ebaseaduslikud, mitteteaduslikud ja mittesanitaarsed meetmed: lukustus (lockdown), kohustuslikud näomaskid tervetele, sotsiaalne distantseerimine üks või kaks meetrit. Need pöörased ja rumalad meetmed on 2020. aastal leiutatud ketserlus, millel pole kohta ei meditsiinis ega rahvatervises ning need ei põhine ühelgi teaduslikul tõendil.

See ei ole viis, kuidas haiguspuhangut juhtida:

– «Maailm läks hulluks» koroonaviiruse lukustustega, mis «on absoluutses vastuolus sellega, mis on teada viirusepandeemiate käitlemisest» (Rootsi juhtepidemioloog dr Anders Tegnell, 24. juuni 2020).

– « Nakatumise suremus näib olevat umbes sama kui gripil, kuid me pole selliseid drastilisi meetmeid kunagi varem kasutusele võtnud, kui meil olid gripipandeemiad. Ja me ei saa elada nendega aastaid» (prof Peter Gøtzsche, 1. detsember 2020).

– «Nii lukustamise otsus kui ka maskikandmise otsus … ei põhine teaduslikel andmetel …» (prof Didier Raoult, 24. juuni 2020).

– «Viiruse [koroonaviiruse] loomulikku ajalugu ei mõjuta sotsiaalsed meetmed [lukustamine, näomaskid, restoranide sulgemine, komandanditund jne] … Lukustamine ei käivitanud juhtumite arvu vähenemist … Restoranide sulgemine millele kehtisid väga ranged terviseprotokollid … muidugi pole mul mingit võimalust seda kaitsta … see pole epideemiat üldse mõjutanud … Lukustamine ei ole mitte midagi muutnud …»(prof Philippe Parola, 3. detsember 2020).

– «Puuduvad teaduslikud tõendid, mis toetaksid katastroofilist kahemeetrist reeglit. Halva kvaliteediga uuringuid kasutatakse selleks, et õigustada meie kõigi jaoks tohutute tagajärgedega poliitikat» (professorid Carl Heneghan ja Tom Jefferson, 19. juuni 2020).

– «Grotesksed, absurdsed ja väga ohtlikud meetmed … kohutav mõju maailmamajandusele … enesehävitamine ja kollektiivne enesetapp …» (prof Sucharit Bhakdi, märts 2020. Ta saatis sel ajal ka kirja Saksamaa kantslerile Angela Merkelile).

Lisaks sellele, rikuvad need türannistlikud meetmed Inimõiguste Ülddeklaratsiooni artikleid: 3, 5, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 30 ja UNICEFi lapse õiguste konventsiooni artikleid: 28, 29, 32, 37.

– «Kui riik teab kõige paremini ja rikub inimõigusi, oleme ohtlikul kursil. Pandeemia on viinud inimeste põhiõiguste rikkumiseni … Pole olnud vähimatki eetilist analüüsi selle kohta, kas see oli õigustatud. See ei ole seda» (prof Peter Gøtzsche, 4. detsember 2020).

Tervete inimeste sundimine maski kanda ei ole mitte ainult ketserlus, vaid see on kahjulik nii tervisele kui ka ökoloogiale ning on väärkohtlemise vorm:

– «Maskidiktatuur on täiesti alusetu» (prof Christian Perronne, 22. september 2020).

– «Komandanditundi… kasutati Saksa okupatsiooni ajal, kui miilits ja Gestapo läksid majadesse. Ja nüüd laseme politseil kodudesse minna, selleks et kontrollida, kas lauas istub rohkem kui kuus inimest! Mis hullus see on?» (prof Christian Perronne, 15. oktoober 2020).

– «Igal talvel on Pariisis intensiivravi osakondade kõik voodid hõivatud. Me teeme patsientide ülekandeid normaalsetes tingimustes igal talvel» (prof. Bruno Mégarbane, anestesioloog ja intensiivravi arst, 27. september 2020)1

«Kummagi kahe laine puhul … ei olnud kaugeltki mitte kõik intensiivravi osakonnad täidetud.» (prof Michaël Peyromaure, 18. jaanuar 2021)2

2- Avada majandus, koolid, ülikoolid, õhutransport ja haiglaüksused.

3- Jätta välja oma eksperdid ja nõustajad, kellel on seoseid või huvide konflikte farmaatsiaettevõtetega.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 2010. aasta aruandes H1N1 epideemia juhtimise kohta öeldi ka järgmist:

«Assamblee kutsub üles rahvatervise asutusi rahvusvahelisel, Euroopa ja riiklikul tasandil, eriti WHO-d – tagama, et kõik huvide konfliktide all olevad isikud jäetakse tundlike otsuste tegemise protsessist välja».

Riikide eksperdid, kes soovisid neid täiesti ketserlikke meetmeid, on kas järgijad, teadmatuses või farmaatsiatööstuse poolt rikutud.
4- Nõuda rahvusvahelist ja sõltumatut uurimist ning selle pettuse eest vastutavate isikute kohtu alla andmist.

1. oktoobril 2020 teatas Saksa advokaat Reiner Füllmich, et rahvusvaheline advokaatide võrgustik vaidlustab läbi aegade suurima deliktijuhtumi:

«Koroonavastased meetmed on tekitanud ja tekitavad jätkuvalt nii hävitavat kahju maailma elanikkonna tervisele ja majandusele, et (…) WHO toime pandud kuriteod peavad olema juriidiliselt kvalifitseeritud tegelikeks inimsusevastasteks kuritegudeks, nagu on määratletud rahvusvahelise kriminaalkoodeksi 7. jaos».

Ta ütles ka, et seda tuleb nimetada «koroonaskandaaliks ja selle eest vastutavad isikud tuleb kriminaalvastutusele võtta ja kohtusse kaevata». Uurimine peab muu hulgas keskenduma Bruce Aylwardile (WHO) ja Neil Fergusonile (ICL).

– 10. jaanuaril 2021: Ajalehe The Sun poolt edastatud kiri, mille kirjutasid advokaadid, üks parlamendiliige, inimõiguste aktivistid ja endine USA õhujõudude kindral, saadeti FBI-le ja MI-5-le koos Kanada, Saksamaa ja Austraalia julgeolekuteenistustega. Selles kirjas ütlevad autorid:

«Kirjutame selle kirja, et taotleda föderaalse uurimise alustamist ja/või kiirendamist seoses COVID-19 kriisi ajal toimunud suuremate poliitiliste otsuste teadusliku aruteluga. Töö käigus oleme tuvastanud potentsiaalselt kriminaalse iseloomuga küsimusi ja usume, et see uurimine on vajalik, kindlustamaks, et avalikud huvid on olnud nõuetekohaselt esindatud nende poolt, kes propageerivad teatud pandeemiapoliitikat».

Kirjas nimetatakse sulgemist «enneolematute mõõtmetega ülemaailmseks teaduslikuks pettuseks», mis «kuulutati välja teadlikult … seda rakendanud riikide vaesustamiseks».3

Sellised üksikud riigid nagu Rootsi, Tansaania või Valgevene — neid võib õnnitleda — on keeldunud sulgemisest ega ole teisi pimesi järginud. Kasutades lockdown’i kaitsjate põhjendusi, peaks tulemuseks olema suur suremine või haiglasüsteemi ülekoormatus. Kas nii on ka nendes kolmes riigis?

Muidugi on vastus: ei. Lisaks avaldas BMJ (British Medical Journal) 15. septembril 2020 artikli pealkirjaga: «COVID-19: Kuidas on Valgevene üks madalama suremusprotsendiga riike Euroopas?».

Need kolm riiki on elavaks tõestuseks lockdown’i pettuse kohta. Kuna see reaalsus võib äratada avaliku arvamuse ning inimesed näevad, et neile on valetatud, on korrumpeerunud ajakirjandus algusest peale levitanud artikleid ja isegi valeuudiseid Rootsi ja Valgevene vastu.

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest.

Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa … See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke … sotsiaalseid … majanduslikke mõjusid … mis moodustavad tõelise teise laine»(prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

– «See riik teeb dramaatilise vea … Mida me soovitame? Kas seda, et kõik oleksid luku taga kogu elu, sest väljas on viirusi?! Te olete kõik hullud, te olete arulagedad! … me paneme planeedi põlema» (prof Didier Raoult, 27. oktoober 2020).

– «See on suur deliirium, seda vahendavad suured ravimifirmad ja samuti poliitikud … See on poliitilistel ja majanduslikel põhjustel organiseeritud hirm» (prof Christian Perronne, 31. august 2020).

– «See on lihtsalt ülemaailmne pettus, selleks et teenida tohutut kasumit, päästa pankasid ja samaaegselt hävitada keskklass epideemia nimel … see kõik on tehtud väidetavate tervisemeetmetega inimeste vabadust hävitavaks» (dr Nicole Delépine, 18. detsember 2020).

– «Meil on meditsiinilisi tõendeid selle kohta, et tegemist on pettusega»(dr Heiko Schöning, juuli 2020).

– «Mõelge nendele kahele küsimusele: … Kas koronaviirus on inimese loodud? … Kas nad on proovinud seda viirushaigust või psühhoosi kasutada oma eesmärkidel ja huvides?» (Aleksander Lukašenko, Valgevene president).

– «Meedia ja poliitikud on ajanud täiesti alusetut avalikku hüsteeriat. See on ennekuulmatu. See on suurim pettus, mida pahaaimamatu avalikkusega kunagi on toime pandud … seda tuleks nimetada üksnes halvaks gripihooajaks. see pole Ebola. See ei ole SARS» (dr Roger Hodkinson, 13. november 2020).

5- Ärge järgige enam pimesi WHO soovitusi ning nõudke selle organisatsiooni täielikku reformimist.

2016. aastal läbi viidud uuring («WHO lobistide haardes») näitas WHO moraalse arengu radiograafiat — nõrgenenud struktuuri, mis on seotud paljude huvikonfliktidega. Uuring tõi ilmsiks, kuidas erahuvid WHO rahvatervises valitsevad. Veel üks uuring («Trust WHO») paljastas samuti need tõsised kõrvalekalded.

6- Kasutage epideemiate ohjamiseks tunnustatud meetmeid.

Sellised soovitused nagu käte pesemine; aevastamine või köhimine küünarnuki sisse; näomaski kasutamine, on mõistlikud vaid patsientidele ja tervishoiutöötajatele (konkreetsetes olukordades); samuti haigete isoleerimine jne. Epideemia tõsidust hinnatakse muu hulgas nakkusliku suremuse indeksiga (IFR). Viimane on siiski väga madal (0,13–0,15%) ja seetõttu pole ebaproportsionaalsete meetmete kasutuselevõtt mitte ainult õigustatud, vaid ka ebateaduslik.

7- Andke meediale teada nende vastutusest.

Näiteks, meedia peab lõpetama koroonaviirusest rääkimise.
8- Eemaldage nõudmised testide järele.

Need, kes nõuavad kohustuslikku testimist, petavad valitsusi ja taotlevad ainult majanduslikke eesmärke. Mitte miski selles koroonaviiruses (mis on healoomuline viirus ja madala suremuse indeksiga)ei õigusta seda. Gripp nakatab igal aastal miljard inimest, palju rohkem kui SARS-CoV-2, levib kiiremini ning samuti on riskirühmad suuremad kui sellel koroonaviirusel, kuid siiski ei nõuta reisimiseks testi tegemist. Seetõttu nimetas professor Didier Raoult «deliiriumiks» väidet, et tegemist on raske haigusega ning ütles 19. augustil 2020, et «see pole gripist hullem».

– «Selle uue koronaviiruse nakkusest tingitud surmade arv on tõenäoliselt hooajalise gripiga samas vahemikus» (prof John Ioannidis, 17. aprill 2020).

– «Kinnitage suuremale osale elanikkonnast, et COVID-19 tõttu suremise või raskete haiguste tekkimise oht on väga madal» (prof John Ioannidis, 22. aprill 2020).

– «Kas te saate aru? Täna hävitame majandust, samas kui arvud on lõpuks võrreldavad kogetud gripi näitajatega!»(prof Christian Perronne, 25. oktoober 2020).

9- Peatage vaktsineerimiskampaaniad ja keelduge pseudo-tervisepassi pettusest, mis on tegelikult poliitiline kommertsprojekt.

Jaga

Vaata ka:

Tarokaart

Kirsti Timmeri tarokaardid ennustasid Uudo Sepa lahkuminekut ette

Pühapäeval puhkes skandaal Uudo Sepa ümber, kes avalikustas sotsiaalmeedia vahendusel, et läks reisil olles lahku …

auto

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor: Soodne autosõit ei teeni ühiskonna huve

Tugeva lobitöö, hea maksulaekumise ja inflatsioonihirmu tõttu on valitsus otsustanud kütuseaktsiisi tõusu edasi lükata. Kuigi …

Tarokaart

Reede 24.09 Tarokaart on MÜNDID 5

Mündid 5 pole just heade mõjudega kaart. Seetõttu tuleks täna olla valmis mitmesugusteks tagasilöökideks ja …

Henn Polluaas.minuaeg

Jürgen Ligi: EKRE liige Enn Põlluaas on suur naljanumber

Eile toimus esimene “Raua valimisstuudio” otsesaade. Saatejuht Mihkel Raud rääkis Eesti poliitilise raskekahurväega ühiskonnas debatti ja vastakaid arvamusi …