Wednesday , 19 June 2024
Blue Breaking News YouTube Channel Art

Terviseministrid ühispöördumises: „Nikotiinitoodetele on vaja ühtseid ja karmimaid piiranguid“

Balti riigid koos kümne teise Euroopa Liidu riigiga saatsid ühispöördumise Euroopa Komisjonile, milles põhjendati kõigis liikmesriikides nikotiinitoodete piiriülese kaugmüügi keelustamise vajadust. Noorte nikotiiniteele asumise tõkestamiseks tehti ettepanek kehtestada ühtsed kitsendused ka maitsetele, et vähendada uute nikotiinitoodete proovimise ahvatlust.

Terviseminister Riina Sikkut märkis, et ühine pöördumine aitab ellu viia just sel nädalal valitusest heakskiidu saanud rahvatervishoiu seaduse põhimõtet, et ka tööstus ja kaubandus peavad inimeste tervise seadma oma tegevuses esiplaanile. 

„Läti eestvedamisel soovisime esile tuua takistusi, mis ei võimalda meil tõhusalt rakendada maitsete piiranguid uudsetes nikotiinitoodetes ja kärpida nikotiinitoodete piiriülest e-kaubandust,“ selgitas Riina Sikkut. „Enam kui pooled liikmesriigid, sealhulgas Eesti, on tubakatoodete kaugmüügi küll keelustanud, kuid praktikas on ilmnenud selle keelu kohaldamise keerukus. Kuna osades liikmesriikides on kaugmüük lubatud, siis jätkuvalt toimub tarne nendesse liikmesriikidesse, kus kehtib kaugmüügi keeld. Liikmesriigiti pole olnud võimalik tagada keelu toimimist, sest järelevalve tegemine on piiriülese kaugmüügi korral raskendatud. Kõikehõlmav seadusandlus EL tasandil aitab need probleemid lahendada.“

Ühiskirjale allakirjutanud kolmeteistkümne terviseministri ühine mure on elektrooniliste sigarettide populaarsus noorte seas. Terviseminister tõi välja, et tubaka- ja sellega seotud tööstused turustavad e-sigarette kui ohutumaid ja tervislikumaid alternatiive võrreldes tavasigarettidega. „Lisaks meelitab nikotiinitööstus lapsi ja noori maiustustest tuttavate maitsetega. Hiljutised uuringud näitavad, et noored eelistavad maitseid, nagu kommid, kondiitritooted ja magusad joogid, samuti puuviljad, marjad ja mentool. Need maitsed mõjutavad noori tugevalt, vähendades kahjude tajumist ja suurendades soovi e-sigarette proovida,“ taunis Riina Sikkut ärihuvide esiplaanile seadmist tervisele ja tunnustas Lätit, kes seab järgmisest aastast kitsendused maitsetele ja keelustab ka mentooli maitse tubaka ja nikotiinitoodetes.

Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakidesele saadetud pöördumisega liitusid Eesti, Läti, Leedu, Soome, Bulgaaria, Sloveenia, Küpros, Iirimaa, Luksemburg, Malta, Holland, Portugal ja Hispaania. 

2020. aasta Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu kohaselt oli regulaarseid elektroonilise sigareti tarvitajaid 3,8% täiskasvanud elanikkonnast, siis aastal 2022 oli neid juba 10,4%. Murettekitava näitajana on kasvutrend just noorte naiste hulgas, kus igapäevaste e-sigaretitarvitajate hulk oli paari aastaga kasvanud 11,5%-le. Samuti on suurenenud nikotiinipatjade pruukijate hulk nooremas vanuserühmas, kus 2022. aastal oli 16-24 aastaste meeste hulgas regulaarseid tarvitajaid kokku 20%.

Vaata ka:

Eduard Hvalovski

Politsei otsib 24-aastast Eduard Hvalovskit, kes hoiab kõrvale kriminaalmenetlusest

Eduard Hvalovski on toime pannud mitmeid isikuvastaseid kuritegusid. Hetkel hoiab mees kõrvale kriminaalmenetlusest ning on

53802136714 b38b2342e4 c

Transpordiameti hüdrograafid leidsid tundmatu laevavraki

Transpordiameti hüdrograafiaosakond avastas eelmisel nädalal Läänemerest Liivi lahest Ruhnu lähistelt uue senitundmatu laevavraki. Hüdrograafiaosakonna juhataja