Neljapäev , 8 juuni 2023
Erakorralised uudised

Tag Archives: Tööandja

Euroopa Kohtu otsus aitab kaitsta graafikuga töötajate tervist andes juurde täiendavat puhkeaega

Hiljutise Euroopa Kohtu otsuse kohaselt tuleb edaspidi arvestada kahe tööpäeva vahele jääva 11 tunni pikkune puhkeaeg juurde ka iganädalasele puhkeajale. Puhkeaja lisandumisega soovitakse vähendada ületöötamist ning parandada inimeste tervisekaitset. Otsus muudab Eesti senist praktikat töö- ja puhkeaja nõuete rakendamisel ning võib mõjutada nende ettevõtete töökorraldust, kus töötatakse graafiku alusel. Esmaspäevast …

Loe edasi »

Komisjonid toetavad rasedatele tööandja vabatahtliku haigushüvitise võimaldamist

Riigikogu põhiseaduskomisjon ja sotsiaalkomisjon otsustasid täna toetada õiguskantsleri ettepanekut viia põhiseadusega kooskõlla sätted, mis ei võimalda praegu tööandjal maksta rasedale töötajale tööandja vabatahtlikku haigushüvitist. Põhiseaduskomisjoni esimehe Igor Taro sõnul olid komisjoni liikmed õiguskantsleri seisukohtadega nõus ning toetasid seaduste muutmist, et lapseootel töötajad saaksid edaspidi haiguspäevade eest proportsionaalselt sama suurt sissetulekut …

Loe edasi »

Kas tööandjal on õigus nõuda töökuulutuses eesti keele oskust emakeelena?

Lugeja küsib: Kas tööandjal on õigus nõuda töökuulutuses eesti keele oskust emakeelena? Kas tööandjal on õigus nõuda töötajalt mõnda võõrkeele oskust? Vastab Vladimir Logatšev, Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist: Tööandja peab tagama töötajate kaitse diskrimineerimise eest, järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ning edendama võrdõiguslikkust. Kui töökuulutuses on eesti keel nõutav emakeelena, siis see …

Loe edasi »

Muudatused alaealiste tööle registreerimisel

Tööinspektsiooni tööelu infosüsteemis TEIS on valmis saanud alaealiste moodul, mis annab lapsevanematele võimaluse näha infot oma lapse töötingimuste kohta. Tööandja peab lisainfo alaealise kohta sisestama TEISi (iseteenindus.ti.ee). Alaealise tööle vormistamisel tuleb küsida ka seadusliku esindaja (üldjuhul lapsevanema) nõusolekut. 7–12-aastase alaealise töötamine tuleb kanda Töötamise registrisse (TÖR) kümme tööpäeva enne tööle …

Loe edasi »

Lugeja küsib: Kas tööandja tohib suurendada minu töökoormust, kui kolleeg koondatakse?

Lugeja küsib: Töökaaslane koondati ja nüüd tahab tööandja mulle lisatööd anda. Kas tööandja tohib suurendada minu töökoormust, kui kolleeg koondatakse? Vastab Piret Korol, Tööinspektsiooni nõustamisjurist: Töösuhte alguses lepivad töötaja ja tööandja kokku töölepingu olulistes tingimustes, milleks on ka töökoormus ja aeg, millal töötaja kokkulepitud tööülesandeid täidab. Töölepingus kokkulepitud tingimusi saab …

Loe edasi »

Kas tööandja peab töötajale prillide maksumuse hüvitama?

Lugeja küsib: Kas tööandjana olen kohustatud kuvariga töötamiseks vajalikud prillid töötajale täies mahus hüvitama? Kas võin kehtestada reegli, et prillide maksumus hüvitatakse peale teist tervisekontrolli, kui on selgunud, et töötaja nägemisteravus halvenes just selles töökohas töötamisel? Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Vabariigi Valitsuse 15.11.2000 määrus nr 362 „Kuvariga töötamise …

Loe edasi »

Tööjõupuudus suureneb, sest ettevõtted tõmbavad tootmist koomale

Tõenäoliselt ei piisa ka kulutuste piiramisest, et suunata riigieelarve mõistliku kiirusega tasakaalu poole. Seepärast heidab Mertsina õhku küsimuse, kas riigi tulude suurendamiseks ei tuleks äkki tõsta hoopis meie maksukoormust? „Eesti liigub küll Põhjamaade majandusmudeli suunas, kusjuures sageli võrdleme end Soome ja Rootsi, mõnikord ka EL-i keskmise maksukoormusega, mis on Eesti …

Loe edasi »

Suur muudatus tööturul: tulevikus tuleb tööandjal palganumber avaldada enne töövestlust

24. aprillil võeti vastu Euroopa Liidu direktiiv, millega suurendatakse palkade kujunemise läbipaistvust. Direktiivi eesmärgiks on tagada naistele ja meestele võrdväärse töö eest võrdne tasu ning vähendada soolist palgalõhet. Tulevikus paraneb palgaläbirääkimiste läbipaistvus, sest direktiiv näeb ette, et tööle kandideerijale tuleb avaldada palk või palgatase hiljemalt enne tööintervjuud.  Eesti on toetanud …

Loe edasi »

R-Kisoki frantsiisipidaja: liiga tihti ei tule inimesed üldse töövestlusele kohale

Uue töötaja valimine ei ole lihtne mitmel põhjusel, ütles R-Kioski aasta frantsiisipidaja auhinna saanud Evi Laurimaa ning lisas, et enda sisetunnet tuleb usaldada, sest kui jutu järgi on kõik korras, aga sisetunne ütleb muud siis nii ongi. Tal on väga hea meel ägedate noorte töötajate pärast, kellelt on ta ka …

Loe edasi »

Kas pean lubama töötajal käia tööajast suitsupausil?

Lugeja küsib: Mõned meie töötajad käivad ettevõtte territooriumil suitsetamas. Kas saame paluda suitsetajatel anda allkiri lehele, kus nad nõustuvad edaspidi tööajal mitte tegema suitsu? Vastab Vladimir Logatšev, Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist: Tubakatoodete tarbimise piirangud on sätestatud tubakaseaduses (edaspidi TubS). TubS § 29 lõikes 1 on nimetatud kohad, kus suitsetamine on keelatud, …

Loe edasi »