Erakorralised uudised
Tooinspektsioon

Tööinspektsioon selgitab, mis muutub graafikuga töötavate inimeste jaoks töö- ja puhkeaja arvestuses

Töö- ja puhkeaeg mängivad olulist osa inimese tervisest. Üleväsinud töötaja võib ohtu seada nii enda kui ka kolleegide elu ja tervise ning on seejuures ka vähem produktiivne. Töö- ja puhkeaja piirangutest kinnipidamine on hädavajalik, et vältida töötaja ületöötamist, kutsehaigestumisi ja tööõnnetusi. Ka tööõnnetuste statistika viitab, et tööõnnetustesse satuvad tihti just väsinud töötajad.

Euroopa Kohus tegi 2. märtsil 2023 otsuse kohtuasjas C-477/21, mis muudab Eesti senist praktikat töö- ja puhkeaja nõuete rakendamisel. Tegemist ei ole seaduse muudatusega, vaid siseriikliku õiguse tõlgendamisega Euroopa Liidu õiguse valguses, lähtudes Euroopa Kohtu otsusest.

Euroopa Kohtu tehtud otsus on ühtlasi siduv ka teistele liikmesriikide kohtutele, kes lahendavad samasugust probleemi. Vaatamata sellele, et Euroopa Kohtu otsuse adressaadiks kohtuasjas C-477/21 oli Ungari, siis see otsus on ühtlasi siduv ka Eesti kohtutele.

Tulenevalt Euroopa Kohtu otsusest on igapäevane ja iganädalane puhkeaeg eraldiseisvad õigused, millel on erinevad eesmärgid. Seega ei ole igapäevane puhkeaeg vaadeldav osana iganädalasest puhkeajast, vaid see peab eelnema iganädalasele puhkeajale ja seda ka olukorras, kus liikmesriik on iganädalase puhkeaja direktiiviga paika pandud minimaalsetest nõuetest soodsamalt sätestanud.

Töö- ja puhkeaja arvestamine

Tööandjatel, kelle töötajad töötavad graafiku alusel, tuleb üle vaadata töötajate töö- ja puhkeaja nõuete arvestus. Jälgida tuleb kahte põhimõtet – igapäevane puhkeaeg ja iganädalane puhkeaeg. Igapäevast puhkeaega peab töötajale 24-tunnise ajavahemiku jooksul jääma vähemalt 11 tundi. 

Iganädalane puhkeaeg tähendab, et töötaja peab nädalas saama puhata tavalise tööaja arvestuse korral vähemalt 48 tundi järjest või summeeritud tööaja arvestuse (töötamine graafiku alusel) korral vähemalt 36 tundi järjest.

Seni on olnud graafikuga töötaval töötajal kord seitsme päeva jooksul 36-tunnise iganädalast puhkeaega ilma, et sellele eelneks igapäevane puhkeaeg 11 tundi. Nüüd tuleb töötajale vähemalt kord seitsme päeva jooksul tagada järjestikku nii igapäevane kui ka iganädalane puhkeaeg: 11 tundi + 36 tundi = kokku 47 tundi. Töötundide arv kuus seejuures jääb samaks.

Töö- ja puhkeaja nõuete alast järelevalvet teostades hakkab Tööinspektsioon uuest tõlgendusest lähtuma alates 1. jaanuarist 2024. a. Tööinspektsioon kontrollib igapäevase puhkeaja ja iganädalase puhkeaja nõuetest kinnipidamist üldkontrolli käigus ja eraldi järelevalvet ei tee.

Näide: Varem lõpetas graafikuga töötaja tööpäeva teisipäeval kell 22.00 ja talle anti iganädalast puhkeaega, siis võis töötaja alustada uut tööpäeva neljapäeva hommikul kell 10 (ehk 36 tunni möödudes). Nüüd peab sellele eelnema ka igapäevane puhkeaeg, seega töötaja saaks alustada tööpäeva kõige varasemalt neljapäeval kell 21 (ehk 47 tunni möödudes).

graafik

Küsimuste tekkimisel on võimalik kasutada tasuta Tööinspektsiooni nõustamisteenust telefoni (640 6000) või e-kirja (jurist@ti.ee) teel.

Vaata ka:

taroskoop minuaeg.com

Taroskoop- Laupäev 13 aprill 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill): Kaardiks on “Temperants”. See julgustab teid leidma tasakaalu oma

horoskoop

Horoskoop – Laupäev 13 aprill 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill): Täna võib sinu fookus olla suunatud sotsiaalsetele suhetele ja

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: Sisu on kaitstud!