Erakorralised uudised

Tag Archives: Konkurentsiamet

Konkurentsiamet uurib Elering AS-i tegevust Kiisa avariielektrijaama käitamisel

elekter 1

Konkurentsiamet on algatanud järelevalvemenetluse Elering AS-i vastu, et uurida, kas ettevõte on rikkunud elektrituruseadust Kiisa avariielektrijaama käitamisega. Uurimise keskmes on selgitada, kas Elering AS-i elektrienergia tootmine Kiisa avariireservelektrijaamas Soome võimsusturu tarbeks on vastavuses seadusega. Viimane lubab elektrienergia tootmist Kiisa jaamas erijuhtudel, nagu süsteemi ootamatu väljalülitumine, varustuskindluse ohustamine või jaama katsetamine.

Loe edasi »

Konkurentsiamet alustab elektriautode laadimisvõrgustiku turuanalüüsiga

elektriauto laadimine viisid ja kulud

Konkurentsiamet alustab elektriautode laadimisvõrgustiku turuanalüüsi, mille eesmärgiks on saada konkurentsiõiguslik ülevaade Eesti avalike elektriautolaadijate laadimisvõrgustikust. „Konkurentsiamet on võtnud oma järgmise aasta eesmärgiks selgitada välja elektriautode laadimisvõrgustiku võimalikud konkurentsitõrked ja vajadusel pakkuda konkurentsi soodustavaid meetmeid,“ ütles Enn Robert Kinnas, Konkurentsiameti järelevalveosakonna analüütik. Uuring on jagatud etappideks ning algas teemade väljaselgitamise ja

Loe edasi »

Konkurentsiamet alustas järelevalvemenetlust AS Olerexi suhtes.

olerex

Konkurentsiamet on algatanud järelevalvemenetluse ettevõtte AS Olerex vastu. Menetluse eesmärk on uurida väidetavaid konkurentsireeglite rikkumisi Eesti mootorkütuste jae- ja hulgimüügi sektoris. Menetluse käivitumise põhjuseks on AS Terminali esitatud kaebus. Selles väidetakse, et AS Olerex on biokütuse nõuete eiramise kaudu saavutanud ebaausa konkurentsieelise, mille tagajärjel on AS Terminali klientide arv ja

Loe edasi »