Wednesday , 24 July 2024
Erakorralised uudised
elekter 1

Konkurentsiamet uurib Elering AS-i tegevust Kiisa avariielektrijaama käitamisel

Konkurentsiamet on algatanud järelevalvemenetluse Elering AS-i vastu, et uurida, kas ettevõte on rikkunud elektrituruseadust Kiisa avariielektrijaama käitamisega. Uurimise keskmes on selgitada, kas Elering AS-i elektrienergia tootmine Kiisa avariireservelektrijaamas Soome võimsusturu tarbeks on vastavuses seadusega. Viimane lubab elektrienergia tootmist Kiisa jaamas erijuhtudel, nagu süsteemi ootamatu väljalülitumine, varustuskindluse ohustamine või jaama katsetamine. Menetluse käigus tuvastatakse, kas ettevõte on nendest normidest kinni pidanud.

Oluline on märkida, et menetluse algatamine ei tähenda veel rikkumise tuvastamist ega selle toimepanemist.

Konkurentsiamet vastutab riikliku järelevalve eest mitmes valdkonnas, sealhulgas konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadamate valdkonnas.

Allikas: Konkurentsiamet

Vaata ka:

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Valitsus andis Riigikogu ees ametivande

Valitsus andis täna Riigikogu ees ametivande ja astus ametisse. Suulise ametivande andis peaminister Kristen Michal

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Transpordiameti ja Politsei- ja Piirivalveameti Pärnu jõe ühisreid tuvastas mitmeid rikkumisi

Transpordiameti väikelaevade üksuse inspektorid tegid koos Politsei- ja Piirivalveameti veepatrulliga eelmisel laupäeval Pärnu jõel ühisreidi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *