Neljapäev , 28 september 2023
Erakorralised uudised
vanainimene

Riik hakkab toetama kõrge vaktsineeritusega vastutustundlikke hooldekodusid

Valitsus kiitis heaks sotsiaalministeeriumi ettepaneku toetada rahaliselt hoolekandeasutusi vastavalt sellele, kuidas edeneb nendes töötajate vaktsineerimine ning elanike tõhustusdoosidega vaktsineerimine.

Peaminister Kaja Kallase sõnul tuleb epideemia kasvutrendis pöörata taas kõrgendatud tähelepanu kõige kriitilisematele ohukohtadele, et kaitsta enim haavatavaid COVID-riskirühmi. „Valitsus peab väga oluliseks hooldekodude motiveerimist täiendava toetusega, et hoolekannet vajavaid inimesi teenindav personal oleks vaktsineeritud ja viirus ei leiaks hooldekodudes uusi ohvreid.“
Iga täielikult vaktsineeritud töötaja kohta on plaanis maksta 120 euro suurust toetust juhul, kui asutuse töötajatest on täisvaktsineeritud vähemalt 90 protsenti. Hooldekodul on võimalik toetussummat 50 kuni 90 protsendi võrra suurendada, kui nad täidavad ka klientide tõhustusdoosiga vaktsineerimise soovitava sihttaseme. Sel juhul on hooldekodul võimalik saada toetust kokku 180 kuni 228 eurot töötaja kohta. Toetuse minimaalne suurus ühe asutuse kohta on 1200 eurot. Toetusmeetme maksumus kokku on 823 728 eurot.

„Meie eesmärk on saavutada võimalikult paljudes hoolekandeasutustes võimalikult kõrge vaktsineeritud inimeste osakaal,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Viimastel nädalatel on hoolekandeasutuste COVID kollete arv olnud murettekitav. Eelmise nädala seisuga oli terviseameti jälgimisel 19 hoolekandeasutuse kollet 483 inimesega,“ nentis ta. Minister rõhutas, et toetusmeetmega soovitaksegi tõsta hoolekandeasutuste üldist COVID-kaitstuse taset. „Eesti 198 üldhoolekandeasutusest ei ole 116 asutuses veel 90protsendilist vaktsineerituse eesmärki saavutatud.“

Oktoobris alustatakse üle 65-aastaste inimeste, kelle vaktsineerimisest on möödunud üle poole aasta, tõhustusdoosidega vaktsineerimist. Minister Riisalo sõnul on oluline, et hooldekodudes saaksid tõhustusdoosid võimalikult kiiresti tehtud. „Kevadel nägime, kui suur abi oli hooldekodude vaktsineerimisest viiruspuhangute maha surumisel, mis paneb meile vastutuse ka nüüd kaitsta tõhustusdoosiga viirusest enam haavatavaimaid inimesi.“ Ministri sõnul kuuluvad riskigruppi hoolekandeasutuste elanike kõrval ka suurem osa töötajatest.

Hooldekodude töötajad ja elanikud said end vaktsineerida alates aasta algusest, nii et praeguseks on enamikel sealsetest vaktsineerimiskuuri läbinud inimestest kaitsesüstimisest pool aastat möödas.
Sotsiaalkindlustusameti andmetel on ööpäevaringselt üldhooldusteenust pakkuvates hoolekandeasutustes 4150 töötajat, sealhulgas 2416 hooldustöötajat ning erihooldusteenust pakkuvates hoolekandeasutustes 1042 töötajat, sealhulgas 47 hooldustöötajat.

Taotleja ja taotluse nõuetele vastavust hakkab hindama sotsiaalkindlustusamet, kaasates vajadusel tööinspektsiooni, haigekassat, terviseametit, statistikaametit, maksu- ja tolliametit. Sotsiaalkaitseminister saab toetuse maksmist käsitleva määruse kehtestada pärast 2021. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse vastuvõtmist. Taotluste vastuvõtmisega alustatakse orienteeruvalt detsembris ning nii taotluste esitamine kui ka rahastusotsused ja väljamaksed taotlejale hakkavad toimuma jooksvalt.

Vaata ka:

lottery g5642ea6cb 640

Õnnelik mängija võitis tBingo lotoga 613 830,30 eurot

Õnnelik mängija võitis Bingo lotoga 613 830,30 eurot. Võidupilet osteti internetist ning pilet on ostetud …