Tervis

Positiivsete kiirtestide osakaal koolides on jätkuvalt languses ja testimine muutub edaspidi vajaduspõhiseks

Üldharidus- ja kutsekoolide kooliperede kiirtestimise käigus tuvastati eelmisel nädalal 305 positiivset kiirtesti, kaks nädalat varem oli neid 531.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kriisijuht Rain Sanniku sõnul on ministeerium soovitanud üldhariduskoolidel veel koolivaheajajärgsel nädalal testida üks kord nädalas ning edaspidi kuni õppeaasta õppetegevuse lõpuni vaid vajaduspõhiselt. „Näiteks kui koolis tekib nakkuskolle, on palju lähikontaktseid või muul juhul, kui viiruse levik seda tingib. Kutseõppeasutused saavad testimise planeerida vastavalt oma õppekorralduslikele vajadustele ning samuti viiruse levikust sõltuvalt,“ selgitab Sannik.

Üldhariduskoolides sai positiivse testitulemuse 18.-22. aprillil 217 õpilast ja 71 töötajat, kutsekoolides 11 õpilast ja 6 töötajat. Üldhariduskoolides oli test positiivne 0,3% testitud õpilastest ja 0,5% töötajatest, eelmise küsitluse ajal vastavalt 0,4% ja 0,8%. Kutsekoolides oli õppurite seas positiivsete kiirtestide osakaal 0,2% ja töötajate seas 0,8%, varasemalt 0,1% ja 1%. Tulemused näitavad, et Covid-19 positiivsete osakaal on jätkuvalt langemas.

Kokku testiti ministeeriumi küsitlusele vastanud koolides eelmisel nädalal üle 90 000 õpilase ja üle 14 000 töötaja. Keskmiselt testiti üldhariduskoolides 69% õpilastest ja 67% töötajatest ning kutsekoolides 46% kõigist õpilastest ja 67% töötajatest.

Koole, kus ükski õpilane ei saanud positiivset kiirtesti tulemust oli 286, mida on 47 võrra rohkem kui eelmisel korral. Kõige enam sai ühes koolis positiivseid testitulemusi 9 õpilast.

Haridus- ja Teadusministeerium on alates novembri algusest iga nädal küsinud koolidelt kiirtestimise kohta tagasisidet, et saada ülevaade kohapealsetest oludest. Info kiirtestimise tulemuste kohta esitas eelmise nädala kohta kokku 408 üldharidus- ja kutsekooli.

Jaga
Back to top button