Neljapäev , 29 veebruar 2024
Erakorralised uudised
MG 0865

Minister Kristina Kallas: ministeerium on valmis kaasuma väikekoolide sulgemise kohtumenetlustesse

Haridus- ja Teadusministeerium jagab kogukondade muret väikekoolide sulgemise otsuste üle ning on valmis olema kaasatud vastavatesse kohtumenetlustesse.

Halduskohus võib arvamuse andmiseks kaasata menetlusse haldusorgani, kes teeb järelevalvet või kelle ülesandeid vaidlus puudutab või kelle arvamus võib muul põhjusel aidata kaasa asja lahendamisele. Haridus- ja Teadusministeerium teostab koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle järelevalvet, eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus ja neile võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

„Koolivõrgu kujundamisel on esmatähtis, et otsused põhineksid oluliste asjaolude põhjalikul analüüsil ning osapoolte kaasamisel. Otsuse ainsaks aluseks ei peaks olema üksnes kulutõhusus ja kulud konkreetse kooli ülalpidamiseks, vaid ka peredele ja piirkonnale laiemalt kooli sulgemisega kaasnevate mõjudega arvestamine,“ märkis haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. „Seetõttu oleme valmis kaasuma väikekoolide sulgemise kohtumenetlustesse, et tagada hea hariduse kättesaadavus üle Eesti.“

Minister paneb kooli pidajatele ehk kohalikele omavalitustele südamele, et juba 2021. aastast kehtib ministeeriumi ja omavalitusliitude kokkulepe juhendmaterjali kujul, mida koolipidajad peaksid lisaks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatule koolide ümberkorraldamisel ja sulgemisel tegema.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Vaata ka:

horoskoop

Horoskoop – Kolmapäev 28 veebruar 2024

Jäär (21. märts – 20. aprill) Tunned end väsinuna ja vajad puhkust. Võib tekkida romantiline

candles g6b8e1541a 640

Tartus veekeskuses toimunud õnnetuses hukkus meesterahvas

Reedel sai häirekeskus teate, et Tartu veekeskuses läks eakas mees uppumisohtu ja vajas elustamist. Täna

error: Sisu on kaitstud!