Wednesday , 19 June 2024
Blue Breaking News YouTube Channel Art

Liivi lahe meretuulepargi elektriühendus maismaaga saab selgemaks

Mais algas Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse eriplaneeringu järgmine etapp, et leida sobivaim lahendus tuulepargi ühendamiseks maismaa elektrivõrguga. Kaalumisel on ühendused läbi Audru, Sindi ja Kilingi-Nõmme alajaamade ning esialgsed trassikoridoride alternatiivid on kavas välja töötada sügiseks.

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi planeeringute osakonna nõuniku Anne Martini sõnul on tuuleparkidel Eesti energiajulgeolekus täita suur roll.

“Elektriühenduse kavandamine on oluline, et Liivi lahe meretuulepargi valmimisel jõuaks elekter tarbijateni. Sobiva asukoha valimiseks viime läbi sotsiaalmajanduslike, kultuuriliste ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise ning kaasame protsessi erinevad osapooled. Kindlasti on oluline ka tihe ja usalduslik suhe kohalike elanikega. Hoiame elanikega ühendust, kuulame ära nende ettepanekud ja mured, mida võimalusel ka lahendame,” ütles Martin.

Nõuniku sõnul arvestab planeering erinevate ühenduse variantide ja tehniliste lahendustega. Ta täpsustas, et lahendus sõltub valituks osutuva trassi asukohast, kaasnevatest keskkonnamõjudest ning teistest sotsiaalsetest, kultuurilistest ja majanduslikest mõjudest. “Eesmärk on leida terviklik ruumilahendus, mis sobiks nii kohalike kui ka riigi vajadustega,” lisas ta. 

Enefit Greeni meretuuleenergia arendusjuhi Karmo Kõrveki sõnul on teadlased Liivi lahe tuulepargi hoonestusloa menetluse keskkonnamõjude hindamise käigus juba enamiku 23-st uuringust lõpule viinud ja see annab kindluse ka elektriühenduse planeerimiseks.

„Alanud elektriühenduse eriplaneeringu asukohavaliku etapp ja sellega kaasnev keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess annab olulise sisendi tehniliselt teostatava ja samas vähima mõjuga trassikoridori osas, millega meretuulepark põhivõrku ühendada,“ rääkis Kõrvek.

Mais alanud eriplaneeringu järgmine etapp kestab kaks aastat. 2026. aasta maiks saab valitud elektriühenduse põhimõtteline asukoht ja kaardistatud kõik asjakohased mõjud. Kui asukohavaliku lõpuks on võimalik mõjude hindamise tulemusel olulised mõjud välistada, siis riigi eriplaneeringu detailset lahendust ei koostata ning planeeringulahenduse kehtestamise järgselt jätkub ühenduse täpsem projekteerimine ja väljaehitamine. 

Taustainfo:

  1. Liivi lahe elektriühenduse riigi eriplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus 2022. aasta augustis Selle eesmärk on kavandada Liivi lahe meretuulepargi elektriühendused, mille kaudu tuuakse merel tuulest toodetud elekter maismaale põhivõrku, kust see jõuab tarbijateni. Liivi lahe tuulepargi võimsus ulatub kuni 1000 MWni ja tulevases tuulepargis toodetud elekter katab kuni poole Eesti tänasest elektrivajadusest. 
  2. Elektriühenduste eriplaneeringu kohta leiab lisainfot riigi planeeringute portaalist https://www.riigiplaneering.ee/riigi-eriplaneeringud/liivi-lahe-meretuulepargi-elektriuhendus/liivi-lahe-elektriuhenduste. Seal samas on võimalik liituda ka uudiskirja, et olulisem info planeeringu tegevuste kohta tuleks e-postile.

Vaata ka:

horoskoop numbrid

Tervise ja Heaolu Horoskoop – Neljapäev, 20. juuni 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill) Täna on oluline kuulata oma keha ja mitte ületada

taiskuu horoskoop minuaeg.com

Tähemärgid, kes on sunnitud tõele vastu astuma (heas või halvas) neljapäeval 20.06.24 2024

Tähemärgid, Kes On Sunnitud Tõele Vastu Astuma Neljapäeval, 20. juunil 2024: 1. Sõnn (20. aprill