euroopa liit

Komisjon soovib tööjõupuuduse vähendamiseks lihtsustada mujalt pärit inimeste tööle värbamist

Komisjon tutvustas täna plaane, kuidas muuta EL mujalt pärit andekate inimeste jaoks atraktiivsemaks. Näiteks luuakse ELi talendireserv, mille abil viia ELi tööandjad kokku kolmandate riikide tööotsijatega, lihtsustatakse kvalifikatsiooni tunnustamist ja suurendatakse õppijate liikuvust.  Tööandjatel on raskusi vajalike töötajate leidmisega kõigis sektorites. Näiteks on ELil vaja leida veel 11 miljonit sobivate oskustega inimest, et saavutada oma eesmärk võtta 2030. aastaks tööle 20 miljonit IKT-spetsialisti. Asepresident Margaritis Schinas sõnas: „Kuna oskustega töötajad on kogu maailmas kõrges hinnas, sõltub ELi tulevane konkurentsivõime tema ettevõtete suutlikkusest vajalikke inimesi leida. Siiski tuleb tööjõupuuduse leevendamist alustada ELis endas ning rakendada jõulisi meetmeid kodumaise tööjõu toetamiseks. Püsiva tööjõupuuduse ületamiseks võib aga vajalikuks osutuda tööränne. Et tekkivaid kitsaskohti vältida, on loomisel ELi talendireserv – esimene kogu ELi hõlmav platvorm, mis viib ELi tööandjad vahetult kokku kogu maailma eri oskuste tasemega tööotsijatega.“   Tööjõupuuduse ja oskuste nappuse vähendamiseks püüab EL eeskätt suurendada liikmesriikide endi tööjõureserve, aidates muu hulgas inimestel õppida uusi oskusi ja rakendada neid tööturul. Paraku nõuab liikmesriikides valitsev tööjõupuudus, et EL meelitaks ligi sobivate oskustega andekaid inimesi kogu maailmast.   ELi talendireserv Komisjon teeb ettepaneku luua ELi talendireserv, millega hõlbustada ELi-välistest riikidest pärit tööotsijate värbamist ametikohtadele, kus on kõikjal ELis suur tööjõupuudus. ELi talendireservi näol on tegu uuendusliku platvormiga, mis muudab rahvusvahelise värbamise lihtsamaks ja kiiremaks, aidates tööandjatel pääseda ligi suuremale hulgale sobivate oskustega andekatele töötajatele. Talendireservi haldamist toetavad liikmesriigid ning nende jaoks on platvormil osalemine vabatahtlik. Samuti antakse selle kaudu teavet värbamismenetluste ning elu- ja töötingimuste kohta ELis.   Kolmandas riigis omandatud kvalifikatsiooni tunnustamine muutub lihtsamaks ja kiiremaks   Mujal omandatud kvalifikatsiooni tunnustamine aitab tööandjatel leida kvalifitseeritud töötajaid ning võimaldab kolmandate riikide kodanikel paremini pääseda ELi tööturule ja integreeruda kogukonda. Seepärast soovib komisjon kolmandate riikide kodanike oskuste ja kvalifikatsiooni tunnustamist lihtsustada ja kiirendada. Kavas on ajakohastada ELi praegust tunnustamissüsteemi ja muuta seda sarnasemaks süsteemile, mis on loodud teise liikmesriiki kolivate ELi kodanike jaoks.   Õpiränne kõigile   Komisjon teeb ettepaneku suurendada 2030. aastaks mujal õppinute osakaalu kõrghariduses vähemalt 25 %-ni, vähemate võimalustega õppijate puhul vähemalt 20 %-ni ja kutseõppurite puhul vähemalt 15 %-ni. Kooskõlas Euroopa haridusruumi geopoliitilise mõõtmega püütakse ettepanekuga suurendada ELi atraktiivsust kolmandatest riikidest pärit talentide õppesihtkohana.   Komisjoni ettepanekut hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja nõukogu.   Lisateave Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Vaata ka:

suvi 2

Täna kell 20:51 algab SUVI

Rahvakalendri järgi tähistatakse suve algust jaanipäeval, mis langeb 24. juunile. Suvine pööripäev on astronoomilise suve algus. Sel päeval

271670146 1912336195634065 7642339854677694731 n

20.06 Usalda oma sisetunnet ja vali üks kaart. Ava, loe mis sõnum Sulle haljakaartidelt on.

Kaartide vastused: 1. UUS VÕIMALUS. Sinu ellu on saabumas uus ja ülioluline võimalus. Selle märkamiseks