Uudised

Aasta esimese kolme kuuga juhtus seitse raudteeõnnetust

mille peamisteks põhjusteks on olnud sõidukijuhtide tähelepanematus

2022. aasta esimesel kvartalil toimus kokku 7 raudteeõnnetust, millest 5 olid mootorsõiduki ja rongi kokkupõrked raudteeülesõidukohtadel, teatab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA).

Peamisteks põhjusteks on olnud sõidukijuhtide tähelepanematus raudteeülesõidukohale lähenemisel ning ebaõige sõidukiiruse valimine, mis ei ole võimaldanud veenduda raudtee ületamise ohutuses. Kõik kokkupõrked toimusid III kategooria raudteeülesõidukohtadel, mis kujutavad endast väiksema mootorsõidukite ja rongide liiklusintensiivsusega ülesõidukohti ja on reguleeritud ainult liiklusmärkidega ning teatud oludes täiendavalt fooridega.

Võrreldes 2021. aastaga, mil toimus kokku 4 kokkupõrget mootorsõiduki ja rongi vahel, on 2022. aasta esimesel kvartalil näitajad oluliselt suurenenud.  Nii tänavu kui mullu on kõik mootorsõiduki ja rongi kokkupõrked toimunud III kategooria raudteeülesõidukohtadel. Samuti on tõusnud õnnetustes vigastatute ja hukkunute arv – kui 2021. aastal ei saanud raudteeülesõidukohtadel toimunud kokkupõrgetes keegi vigastada ega hukkunud ühtegi inimest, siis 2022. aasta algus on toonud juba 9 vigastatut.

TTJA juhib tähelepanu, et raudteed võib ületada ainult selleks ettenähtud ja tähistatud raudteeülesõidu- või raudteeülekäigukohas liiklusseaduses kehtestatud korras. Liiklusseadusest tulenevalt peab liikleja olema raudtee ületamisel eriti tähelepanelik ning nähes või kuuldes lähenevat raudteeveeremit sellele teed andma. Liikleja peab arvestama liiklusmärke, heli- ja valgussignaale, tõkkepuu asendit ja reguleerija korraldusi.

Jaga
Back to top button