Tartu jätab lasteaia kohatasu tõstmata

Tartu linn lasteaia kohatasu 2026. aastani ei tõsta. Kui lasteaiakohti üldiselt jagub, siis alati ei pruugi neid leiduda soovitud lasteaedades.

Vajadus tõsta lasteaia õpetajate palka on viinud paljud omavalitsused otsuseni tõsta lasteaedade kohatasu. Tartu linn seda ei tee, ütles linna alushariduse valdkonna juht Kaspar Kreegimäe.

“Meil on kokku lepitud, et kuni 2026. aastani, niikaua kui on Tartus senine koalitsioon, jääb lasteaia kohatasu jääb samaks kui praegu – 81 eurot,” sõnas Kreegimäe.

Alati aga Tartu lapsed ei mahu sinna lasteaeda, kuhu lapsevanem sooviks. “Hetkel on meie lasteaias üks vaba koht kuueaastasele ja on kaks aktiivset pakkumist pisikestele sõimerühmaealistele,” sõnas Tartu Annike lasteaia direktor Katrin Nurm.

Lasteaiakohtade täitumist on kiirendanud ka Ukraina lapsed, keda on Tartu lasteaedades Kreegimäe sõnul kokku hetkel umbes 200. “Huvi on olnud suur, kui arvestada seda, et 223 lapsest 62 on Ukraina lapsed. Nad on kasutanud võimalust panna oma lapsi eraldi Ukraina rühma, mille me lõime juba märtsis. See on nelja- kuni viie-aastaste rühm. Aga samuti on Ukraina lapsi teistes rühmades, nii pisikeste sõimeealiste kuini kooliminejate rühmadeni välja,” rääkis Nurm

Siiski on ette tulnud olukordi, kus rühmad on täis ja lasteaed on pidanud ka osadele ukrainlastele ära ütlema. “Seda on ikka ette tulnud, eriti sõja algusperioodil, kui alles need rühmad läksid lahti, ja kui me suurendasime ka laste arvu rühmades. Sügise poole ka, siin oli küll neid olukordi, kui meil enam vabasid kohti ei olnud, siis me suunasime nad teistesse Tartu linna lasteaedadesse, kus me nägime, et vabasid kohti on, ja suurem osa, ma usun, endale selle koha ka leidsid,” sõnas Nurm.

Samas Kreegimäe ütles, et üldiselt kohtadest puudust ei ole.

“Meil võib olla teatud vanuserühmades puudus, näiteks väiksemaealiste puhul sõimeeas. Aga samas on meil väga palju sellist, mida teistes omavalitsustes ei ole, näiteks on võimalik valida lasteaiakohta nii erasektoris kui ka munitsipaalis ja kohatasu on igal pool üks. Selge on muidugi see, et kui linn kasvab, tuleb tegeleda teatud piirkondadega, kus peresid tuleb juurde.”

Ka Tallinnas jäi lasteaia kohatasu samasuguseks nagu mullu ehk linnaelanikele 71,25 eurot kuus.

Err.er

Vaata ka:

horoskoop

Horoskoop: Reede 24 mai 2024

Jäär Täna keskendutakse perele ja emotsionaalsele heaolule. Hea aeg laadimiseks läbi lähedastega suhtlemise. Suhtlemine on

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Riigisisestel lennuliinidel tõusevad juunist piletihinnadRegionaalminister Piret Hartman saatis kooskõlastusele määruse eelnõu, mille alusel tõusevad juunist lennuliinidel piletihinnad.

„Piletihindu tõstetakse, kuna kehtivad piletihinnad ei vasta teenuse pakkumise tegelikele kuludele ning on võrreldes bussi-