Riigisekretär: Narva tank olgu kadunud lähinädala jooksul

Riigisekretär Taimar Peterkop kirjutas Narva linnapea Katri Raikile, et riik on valmis toetama Narva linna punamonumentide eemaldamisel lähtudes ootusest, et see toimub lähinädala jooksul. Riik viiks monumendil paikneva tanki T-34 Eesti sõjamuuseumisse hoiule.

Peterkopi kiri on vastuseks päev varem Raikiga toimunud telefonivestlusele, milles Narva linnapea soovis saada kirjalikku ülevaadet valitsuse otsustest ja seisukohtadest seoses okupatsioonisümbolitega avalikus ruumis.

Riigisekretär ütleb, et Venemaa agressioon ja sõjategevus Ukraina vastu on pingestanud olukorda Eestis paiknevate Nõukogude Liidu okupatsioonisümbolitega sõjahaudade ja mälestusmärkide ümber.

“Alates 4. märtsist on üle Eesti toimunud sõjahaudade ja mälestusmärkide juures mitmeid õigusrikkumisi. Aprillis registreeris politsei- ja piirivalveamet kuus, mais kaheksa, juunis ühe ja juulis kaks punamonumentidega seotud rikkumist,” märkis Peterkop ja lisas, et kaitsepolitsei juhtis juba oma 2019/2020 aastaraamatus tähelepanu, et Venemaa jaoks on Nõukogude Liidu ja Venemaa mälestusmärgid vahendiks pingete loomisel.

Riigisekretär meenutab, et valitsuse otsusel moodustati 30. juunil riigikantselei juures töörühm, mille ülesanne on korraldada avalikus ruumis asuvate okupatsioonivõimu sümbolitega hauatähiste ja mälestusmärkide eemaldamine ning vajadusel nende asendamine neutraalsete tähistega.

Augusti alguseks pingestus olukord sedavõrd, et 2. augustil Auvere elektrijaama juures punaarmee haubitsa teisaldamiseks kasutatud ekskavaator süüdati järgneval ööl. Narvas paikneva monumendi “Tank” juurde kogunes 3. augustil enam kui sada inimest ja sellest alates on monumendi juures järjepidevalt viibinud minimaalselt paarkümmend inimest.

Seoses punamonumentide teisaldamisega on Ida-Virumaal tekkinud oht avalikule korrale ning sellise ohu tõrjumiseks on vajalik rakendada tõhusaid meetmeid. Sellest johtuvalt andis valitsus 4. augustil riigikantseleile ülesande esitada asjaomaste asutustega tegevuskava Narva sümbolväärtusega punamonumentide eemaldamiseks esimesel võimalusel,” kirjutas riigisekretär.
“Käesolevaga kinnitan peaminister Kaja Kallase esmaspäeval, 8. augustil Narva linna juhtidele ja Eesti avalikkusele öeldut, et riigi ülesanne on tagada avalik kord ja ohu korral peab riik sekkuma. Õiguslik alus selleks tuleb korrakaitseseadusest. Samuti kinnitan, et riik on valmis toetama Narva linna punamonumentide eemaldamisel lähtudes ootusest, et see toimub lähinädala jooksul ning viisil, mis välistab monumentide edasise pingete põhjustamise Narvas. Riigikantselei ja teised asjaomased asutused on valmis sellisel juhul Narva linna igakülgselt toetama, sealhulgas võtma monumendil “Tank” paikneva tanki T-34 Eesti sõjamuuseumis hoiule,” kirjutas Peterkop.

Viimsis asuva Eesti sõjamuuseumi juures asub täpselt samasugune tank T-34/85 kui on see Narvas. Muuseum sai selle Poola armeemuuseumi kingitusena 2015. aastal. Ligi kaks aastat oli tank Saaremaal, kus Saaremaa Sõjavara Selts Margus Sinimetsa juhtimisel tanki renoveeris ja sõidukorda seadis. 8. oktoobril 2020 toodi see esmalt treileril Saaremaalt Viimsisse, kus see viimased paarkümmend meetrit oma alalisele kohale sõjamuuseumi ees sõitis juba ise.

Err.ee

Vaata ka:

Ukraina

Välisministeerium eraldab Ukraina humanitaarabiks ligi 660 000 eurot

Välisministeerium eraldab 656 447 eurot Ukraina humanitaarabiks. Abi on mõeldud eeskätt rindeäärsete piirkondade ja sealsete

angry person

6 Lihtsat Viisi Oma Viha Kontrolli Alla Saamiseks

Viha on loomulik emotsioon, kuid kui see muutub kontrollimatuks, võib see põhjustada probleeme nii isiklikus