Neljapäev , 25 aprill 2024
Erakorralised uudised
dsc1942 XMRfeWWkTYAz0FSa8j7z

Pardiralli 2023 toimub juba varsti!

Pardiralli on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu  poolt ellu kutsutud heategevuslik üritus –  vannipartide võiduujumine, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust vähihaigete laste ja nende vanemate olukorrast ja kutsuda inimesi ning ettevõtteid neid toetama.

Kümnendat korda toimuv vannipartide võiduujumine vähihaigete laste ja nende vanemate toetuseks toimub lastekaitsepäeval 1. juunil Kadrioru pargis.

PARDIRALLI 2023 REEGLID

PARDIRALLI ÜLDNÕUDED

 • Pardiralli on iga-aastane heategevuslik üritus ehk vannipartide võiduujumine, mille eesmärgiks on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning kutsuda üles ettevõtteid ja eraisikuid andma oma panust abistamiseks.
 • Pardiralli korraldaja on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit MTÜ, Enelase 24, Soinaste küla, Kambja vald, 61709 Tartumaa, Eesti; registrinumbriga 80096899 (Korraldaja).
 • Pardiralli toimub 1. juunil 2023 Kadrioru pargis Tallinnas.
 • Pardirallis 2023 osaleb kuni 16 000 vanniparti.
 • Pardiralli logo ja kasutatav sümboolika kuulub Korraldajale ja neid võib kasutada üksnes Korraldaja kirjalikul nõusolekul.

PARDIOMANIK

 • Pardiomanik on Annetaja või tema määratud isik (näiteks annetaja laps või muu isik).
 • Pardiralli annetused arvestatakse füüsilise isiku maksustamisperioodi tulust maha (tulumaksuseadus § 27 lõige 1). Annetajaks peetakse isikut, kelle pangakontolt annetus tehakse.

PARDIRALLIL OSALEMINE

 • Pardirallil osalemiseks saavad nii füüsilised kui juriidilised isikud (Annetajad) teha Pardiralli veebivormi (www.pardiralli.ee) kaudu Korraldajale 10-eurose või suurema annetuse.
 • Igale vähemalt 10-eurosele annetusele omistatakse Pardiralli number, mis tähistab sama numbriga märgistatud vanniparti.
 • Annetaja märgib Pardiralli veebivormil Pardiomaniku ees- ja perekonnanime, lisab enda telefoninumbri ja e-postiaadressi, kinnitades, et Korraldaja võib kasutada andmeid Pardiralli numbri teavitamiseks, Pardiralli võitjatega ühenduse võtmiseks ja auhinna või kingituse üleandmises kokkuleppimiseks.
 • Pardiralli number saadetakse Annetaja märgitud e-postiaadressile.
 • Korraldaja võib otsingumootori kaudu avaldada e-postiaadressi alusel Pardiralli veebilehel (www.pardiralli.ee) Pardiralli numbreid.
 • Pardirallil osalemiseks saab annetusi teha kuni 1. juuni 2023 kella 18-ni või kuni 16 000 vanniparti on leidnud sponsori.
 • Peale annetuse tegemist ei ole võimalik annetust tühistada. Probleemide esinemisel palume võtta ühendust: abi@pardiralli.ee.
 • Korraldaja tagab, et annetusele omistatud Pardiralli numbrid on hilisemate vaidluste korral põhjendamatu viivituseta tuvastatavad.

PARDIRALLI

 • Korraldaja teatab Pardiralli toimumise kellaaja hiljemalt 1. juunil 2023.
 • Pardiralli stardis lastakse võistluskanalisse kuni kuusteist tuhat (16 000) Korraldaja poolt märgistatud vanniparti. Korraldaja võib Pardirallis osalevate vannipartide arvu vähendada, kui annetust mitteomavate vannipartide arv on märkimisväärselt väiksem.
 • Võistluskanalisse lastud vannipardid läbivad Korraldaja määratud ja märgistatud vahemaa, mis lõpeb Pardiralli finišiga.
 • Vannipartide liikumise mõjutamine on keelatud, v.a Korraldajal, kes võib kasutada partide suunamiseks abimeetmeid.

PARDIRALLI VÕITJAD JA AUHINNAD

 • Pardiralli võitjad on esimese kolme seas finišeerivad vannipardid. Esimesena finišisse jõudnud vannipart on Pardiralli peavõitja.
 • Pardiralli peaauhind kuulub Pardiomanikule, kelle annetusele omistatud numbriga vannipart jõuab finišisse esimesena.
 • Pardiralli auhind kuulub pardiomanikule, kelle annetusele omistatud numbriga vannipart jõuab finišisse teise või kolmandana.
 • Kui Pardiralli võitjate seas on annetust mitteomav vannipart, loetakse võitjaks Korraldaja ja vastav auhind jääb Korraldajale.
 • Korraldajal on õigus määrata Pardiralli võitjad liisuheitmise teel või muid lahendusi kasutades, kui vääramatu jõu, hädaolukorra või muude Korraldajast mitteolenevate asjaolude tõttu on Pardiralli korraldamine takistatud. Pardiralli võitjate väljaselgitamise muudatusest teavitatakse enne Pardirallit.
 • Pardiralli auhinnafond on kuni 1000 (üks tuhat) eurot ja auhinnad avaldatakse enne pardirallit Pardiralli veebilehel ja Facebookis. Lisaks Pardiralli auhinnafondile võivad Pardiralli toetajad jagada Pardiomanikele Korraldajast sõltumatuid kingitusi.
 • Pardiralli auhindadest ja kingitustest teavitatakse telefoni või e-posti teel.
 • Korraldaja võtab Pardiralli võitjatega esimesel võimalusel ühendust. Pardiralli võitjate kohta avaldatakse teavet ürituse käigus, Pardiralli veebilehel ja Facebookis.
 • Korraldaja, Pardiralli toetajate ja nende pereliikmete annetustega seotud Pardiralli numbrite auhinnad ja kingitused annetatakse Korraldaja poolt edasi nende määratud isikule või organisatsioonile, v.a juhul kui Pardiomanikuks on alaealine laps.
 • Auhindu ja kingitusi ei vahetata rahaks. Korraldaja ei kanna auhindade ja kingituste üleandmisega kaasnevaid kulusid.
 • Kui auhinna või kingituse saaja ei reageeri 30 päeva jooksul pärast Korraldaja poolt teavituse saatmist annetuse tegemisel märgitud kontaktidele või ei tule auhinnale või kingitusele 30 päeva jooksul pärast teavituse saatmist järele, annetab Korraldaja auhinna või kingituse enda määratud isikule või organisatsioonile.

LÕPPSÄTTED

 • Pardirallil osalevad vannipardid kuuluvad Korraldajale ja jäävad Korraldajale ka pärast Pardirallit.
 • Pardirallil osalevad vannipardid ei pääse looduskeskkonda, vaid need kogutakse Pardiralli finišis kokku, puhastatakse, kuivatatakse ning taaskasutatakse järgmistel Pardirallidel.
 • Annetuse tegemine ei anna õigust vannipardile, vaid üksnes omistatud Pardiralli numbrile.
 • Korraldaja kontaktandmed on avaldatud ja leitavad veebilehel www.pardiralli.ee ja www.vahilapsed.ee.

PARDIRALLI EESMÄRK

dsc1052 QEDbYaF6lmuqccHnfNvI

Iga vähihaige laps peab saama ravi koos seda toetava tugiteenusega!

Pardiralli on 2014. aastal Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) poolt ellu kutsutud heategevuslik üritus – vannipartide võistuujumine, mille eesmärgiks on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning kutsuda ettevõtteid ja eraisikuid üles andma oma panust nende abistamiseks.

Esimese, 2014. aastal toimunud Pardiralliga koguti vahendeid EVLVL–i tugikeskuse loomiseks ja teenuste pakkumiseks.

2015. aastal kogutud annetustega toetati tugikeskuse teenuste jätkamist ning laste jälgimismonitoride soetamist SA Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia – onkoloogiakliiniku osakonna haiglapalatitesse.

Pardiralli 2016 raames kogutud annetustest 30 000 euroga toetati SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi, et koguda vahendeid raskelt haigetele lastele ravitoidusegude võimaldamiseks lisaks jätkati taaskord EVLVL tugikeskuse tegevuse toetamist.

Pardiralli 2018 ja täiendavad annetused jaotusid vähihaigete laste ja nende perede heaks järgmiselt:

 • Soetasime 118 453 euro eest vähihaigetele lastele ravimeid, mida Eesti Haigekassa ei rahasta;
 • Võimaldasime 42 618 euro eest peredele kriisiolukorras kiiresti erinevaid tugiteenuseid ja toetusi, eelkõige lapsevanema psühholoogiline abi või matusetoetus, ning tagasime haiglas pikaajaliselt viivatele vähihaigetele lastele loovteraapia ja muusikateraapia teenuse, et muuta haiglas veedetud kuud pisut meeleolukamaks
 • Tagasime 17 462 euro eest meie sekka sattunud perede igakülgse nõustamise liidu tugiisik-koordinaator poolt, kes teeb endast kõik, et pere ei kaotaks lootust, suudaks paratamatu elumuutusega kohaneda ja leiaks endas jõudu meie kõige nõrgemate nimel edasi võidelda

Pardiralli 2019 ja täiendavad annetused jaotusid vähihaigete laste ja nende perede heaks järgmiselt:

 • 16 515 euro ulatuses toetasime vähihaigete laste ja tema ühe saatja transpordi, majutuse kulusid välismaa raviasutusse, kui lapse ravi rahastas Eesti Haigekassa väljaspool Eestit
 • Tugikeskuse kaudu on võimaldadatud haiglas viibivatele lastele tegevusteraapiat summas 13 829 eurot
 • 5 199 eurot tasuti ravimite eest, kuna Eesti Haigekassa ei võtnud vähihaige lapse ravimi tasumise kohustus perelt üle.

Pardiralli 2020 ja täiendavad annetused jaotusid vähihaigete laste ja nende perede heaks järgmiselt:

 • 18 010 euro ulatuses toetasime vähihaigete laste ja tema ühe saatja transpordi, majutuse kulusid välismaa raviasutusse, kui lapse ravi rahastas Eesti Haigekassa väljaspool Eestit
 • Tugikeskuse kaudu on võimaldadatud haiglas viibivatele lastele tegevusteraapiat summas 7 335 eurot
 •  97 785 eurot tasuti ravimite eest, kuna Eesti Haigekassa ei võtnud vähihaige lapse ravimi tasumise kohustus perelt üle.
 • KUIDAS TOIMUB PARDIRALLI
 • Pardiralli on 2014. aastal Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) poolt ellu kutsutud heategevuslik üritus – vannipartide võistuujumine. Ürituse eesmärgiks on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning kutsuda ettevõtteid ja eraisikuid üles andma oma panust nende abistamiseks.
 • Kuidas see toimib?
 • Enne võistlust saab iga annetaja – nii üksikisik, pere, sõpruskond kui ettevõte – hakata ühe nummerdatud vannipardi sponsoriks. Seda saab teha Pardiralli lehel, endale sobiva summa eest.
 • Annetusi võib teha mitu ja toetada niimoodi võistlustules mitut parti.
 • Annetuste kogumise kampaania lõpeb tavaliselt meeleoluka perepäevaga, mille kulminatsiooniks on tuhandete kummipartide „ujumisvõistlus“. Kõik sponsori leidnud pardid lastakse korraga Kadrioru pargi kanalis vette, kus nad läbivad kindlaks määratud distantsi. Finišis ootavad tublisid sportlasi juba treenerid ning abilised, kes pardid kokku korjavad ning kuivama ja puhkama viivad.
 • Esimesena finišisse jõudnud vannipart toob oma toetajale ürituse peaauhinna ning kõikide teiste osalejate vahel loositakse välja veel palju toredaid üllatusauhindu.  
 • Mis saab partidest?
 • Muretsema ei pea, kanali äravoolud on kaetud traatvõredega ning sinna meie pardid ei uju. Pardid paigutatakse talveperioodiks mõnusasse sooja puhkeruumi, kuni kevadiste parditalguteni, mil tuleb taas treeningutega alustada.
 • Järgmisel aastal taaskasutatakse juba varasemalt võistlustules olnud parte, millest pooltel on juba 6-aastane kogemus. Taaskasutatavatele partidele lisanduvad uued pardid, kui võistluses osalevate partide arv suureneb, ning osad veteranidest vajavad ka väljavahetamist.
 • Meie Pardiralli partide talvekodu asub juba teist aastat Pärnumaal perekond Mölderite juures, kes ka sel aastal olid lahkesti 15 200 parti talveks oma koju lubama ja neile ulualust pakkuma. 
 • 2018, 2019 ja 2020 aastal revideerisime ja märgistasime veel eraldi kõik pardid üle, et iga number oleks korralikult nähtav ja loetav. Nummerdasime juurde 3000 parti, et suurendada võimalust veel rohkem annetusi koguda. Parditalgu toimub igal aastal ning talgude käigus saab iga part üle vaadatud, võistlusnumbri rinda ning veekindluse taastatud.

Kuidas saad aidata?

Pardiralli eesmärk on tagada igakülgne abi vähihaigetele lastele ning nende peredele. Iga vähihaige laps peab saama temale vajaliku ravi!

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit on tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirjas, seega annetust saad teha ülekandega järgmistele kontodele. 

Swedbank EE562200221064019722
Luminor EE501700017004606286
LHV EE597700771003343080
SEB EE561010220267764221
Coop pank EE294204278609755209

Makse saaja: Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit

Kui tunned, et sooviksid aidata, siis Pardiralli ootab sinu panust! Võta kindlasti meiega ühendust ja räägime täpsemalt.

Eve Peterson

E-post: auhinnad@pardiralli.ee

Telefon: 5088384

Allikas: Pardiralli.ee

Vaata ka:

minuaeg.com uudised

NB! Internetis müüdavad isetehtud sõidukite numbrimärgid on ebaseaduslikud

Transpordiametini on üha enam jõudnud infot liikluses olevatest sõidukitest, millel kasutatakse keelatud numbrimärke. Samuti on

minuaeg.com uudised

Tiibeti toetusrühm külastab ametlikul visiidil dalai-laamat

Riigikogu Tiibeti toetusühma delegatsioon kohtub Indias Dharhamsalas dalai-laama Tenzin Gyatso, Tiibeti eksiilvalitsuse ning tiibetlaste pagulaskogukonnaga. 

error: Sisu on kaitstud!