Erakorralised uudised
Blue Breaking News YouTube Channel Art

Päästeamet harjutab koos kaitseväega sõjalises olukorras  tegutsemist

 

 

Suurõppuse Kevadtorm käigus harjutab päästeamet tsiviilisikute kiireku evakueerimist ohustatud piirkonnas ning ründedrooni rünnaku tulemusel põlema süttinud ohtliku ettevõtte kustutamist. Koos kaitseväe ja häirekeskusega mängitakse läbi ohusireenide käivitamise protseduuri.

 

Päästeameti peadirektori Margo Klaose on Päästeameti roll sõjalises olukorras tagada tsiviilisikute turvalisus ja kaitse. “Päästeamet on kaitsekaitse juhtasutus, muutes me suurõppusel Kevadtorm kolme päeva jooksul jooksulaegseid tegevusi – päästku evakuatsiooni, tulekahjumist ohtlikus ettevõttes ning ohusireenide käivitamist.” Lisaks päästeameti enda tegevuste läbi mängimisele viimistletakse partneritega ning harjutatakse kaitseväega koordinatsiooni. “Sõjaolukorras on väga tähtis roll ka omavalitsustel, kaasuvad selle õppusele ka Pärnu linn ja Saarde vald, kes harjutavad oma tegevusu evakuatsiooni korraldamises,” ütles Klaos.  

 

Evakuatsiooni harjutus läbi teisipäeval, 14. mail Kilingi-Nõmmel ja Paikusel. Evakueeritavaid mängivad vabatahtlikud rollimängijad ning harjutatakse transpordi- ja kogunemispunkti käivitamist ja tööd. „Evakuatsiooni korraldamine on vägakas logistiline operatsioon ning selle sujumiseks on väga vajalik ja detailne harjutamine tegevusliinide paika panemine,“ ütles peadirektor. Ulatuslikuks evakuatsiooniks valmistumine ning selle läbi viimise korraldamine on päästeameti ülesanne alates 1. jaanuarist 2022. 

 

“Kõik, mida Eesti kaitsevägi koos liitlastega igapäevaselt, kaasaarvutud siin õppusel teeb, on selleks, et kaitsta Eesti rahvast. Selles osas on väga märkimisväärne ja oluline roll ka kohalikul omavalitsusel, politseil ja päästeametil, et võimaldada meil inimesi kaitsta,” ütles kaitseväe juhataja asetäitja. brigaadikindral Andrus Merilo. “Harjutused on väga hästi ühendatud õppusega Kevadtorm – sõjalised tegevused reaalselt siin alas õppuste formaadis toimub ja see loob keskkonda, kus saab paremini harjutada evakuatsiooni järelevalve tingimusi.”

 

Päästjate roll sõja ajal ei muutu ning päästetöid tehakse igas olukorras. Koostöös Makroflexi tehase harjutavad Pärnumaa päästjad kolmapäeval, 15. mail ohtliku tehasepõlengu kustutamisest ning ohust teavitamiseks käivitatakse tehase sireenid. Seoses õppusega võib piirkonnas märgata ka rohkem erisõidukeid. 

 

Neljapäeval, 16. mail harjutavad päästeamet, kaitsevägi ja häirekeskus ohusireenide käivitamist. Ohusireenid käivituvad Pärnu linnas kolmes eri kohas kell 11 ning kestavad kuni 5 minutit. Koos sireenide käivitumisega saavad elanikud ka SMSi ehk EE-ALARMi õppuse teatega. Elanikud vastusema ei pea. Niisugune reaalse protsessi läbi mängimine võimaldab harjutada kaitseväe ja päästeameti olukorras, kus kaitsevägi peab kiiresti suutma elanikke õhust või mujalt saabuvast ohust. Margo Klaose sõna toetub ohuteavituse harjutamine Ukraina sõjakogemusele.

 

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mida juhib Eesti diviis. Õppuse käigus harjutatakse nii sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel.  

 

Vaata ka:

euroopa liit

Komisjonid keskenduvad avalikul istungil Eesti huvidele Euroopa Liidu järgmises eelarves

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon ja rahanduskomisjon arutavad täna kell 13.30 algaval avalikul istungil, millised

90523589 2910115582368687 8203878982697877504 o

Eile toimus 6 liiklusõnnetust, neist 2 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 16 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõidukijuhti.

Liiklusõnnetused 26.05.2024 kella 11.09 ajal juhtus liiklusõnnetus Rakvere linnas Laada tn 6a juures, kus 28-aastane