Erakorralised uudised

Menetlusse võeti eelnõu üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kaks eelnõu ja kollektiivne pöördumine.

Valitsuse 9. jaanuaril algatatud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (771 SE).

Eelnõuga tagatakse EL üleeuroopalise personaalse pensionitoote ehk PEPPi määruse sujuv rakendamine. Määrus rakendus 22. märtsil 2022. Eelnõu kohaselt arvatakse PEPP III samba regulatsiooni alla, rakendatakse sellele III samba pensioniiga ja maksusoodustusi ning lisatakse  seadustesse viited PEPPile ja PEPPi määrusele.

PEPPi võib pakkuda krediidiasutus, elukindlustusselts, tööandjapensioni kogumisasutus, kellel on liikmesriigi õiguse kohaselt lubatud pakkuda ka personaalseid pensioniskeeme ja kelle tegevuse üle teostatakse järelevalvet. Eesti mõistes oleks see fondivalitseja, kellel on vabatahtliku pensionifondi valitsemise luba. Samuti võib PEPPi pakkuda eurofond ja eurofondi valitseja, alternatiivfondi valitseja ning investeerimisühing, kellel on portfelli valitsemise tegevusluba. Kui seni on III sammas hõlmanud meil vabatahtlikke pensionifonde ja täiendava kogumispensioni kindlustuslepinguid, siis PEPPi lisandumisega võimalik pensioniskeemide ring laieneb. Lisaks pensionifondile ja kindlustuslepingule võib PEPP olla ka alternatiivfondi, eurofondi, hoiuse või väärtpaberiportfelli kujul.

Seletuskirjas märgitakse, et uuendusliku elemendina on PEPPi puhul püütud saavutada selle pensioniskeemi nö kaasaskantavust. Mõte on selles, et kui pensionikoguja kolib mõnda teise ELi liikmesriiki elama, võiks tal olla võimalik jätkata pensionikogumist olemasolevas PEPPis ja kui uues liikmesriigis on ettenähtud maksusoodustused pensioniskeemi sissemaksetele, siis saada osa neist soodustustest.

III samba sissemaksetele rakenduvaid maksusoodustuse piirmäärasid eelnõu ei muuda. Maksumaksja võib 15 protsendi ulatuses oma maksustatavast tulust, kuid mitte suuremas summas kui 6 000 eurot, III samba sissemakseid maksustatavast tulust maha arvata. Need piirmäärad hõlmavad eelnõu järgi edaspidi ka PEPPi sissemakseid ja kehtivad kõigile III samba pensioniskeemidele kokku, kui ühel inimesel peaks neid mitu olema.

PEPPi pensionieaks saab III samba pensioniiga, so vanaduspensioniiga miinus viis aastat. Nagu praegu III sambas, on edaspidi ka PEPPi eluaegne pension ja vähemalt keskmiselt elada jäänud aastatele jaotatud pension maksuvabad ning lühemad pensionid ja ühekordsed väljamaksed maksustatud tulumaksuga määras 10%. Kui raha võetakse välja enne pensioniiga, tuleb väljamakselt tasuda tulumaks 20%. Erandiks on väljamakse puuduva töövõimega isikule, mis on maksuvaba.

Ühtegi Eesti finantssektori turuosalise pakutavat pensioniskeemi PEPPina seni veel registreeritud ei ole. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Vaata ka:

tarokaart minuaeg.com 3

26.05.24 Vali üks kolmest tarokaardist ja saa teada, mida tänane päev sulle toob

Vali üks kolmest tarokaardist ja saa teada, mida tänane Pühapäev 26.05.24 sulle toob. Tarokaardid on

roolijoodik

26.05.24 Ööpäeva tabati 24 roolijoodikut

Eile 25 mai toimus 12 liiklusõnnetust, neist 2 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 24 alkoholi või narko