AdobeStock 730478646
Male salesman tells an elderly woman how to use a new cordless vacuum cleaner

Kodu külastanud müügimehelt tehtud ost – millised on tarbija õigused?

Tarbija kodu külastamine müügitehingu eesmärgil saab alguse telefonikõnest. Sageli ei räägi helistav müügimees oma plaanist midagi müüa, vaid pakub tarbijale võimalust näiteks tasuta diivanipuhastuseks. Tolmuimejad ongi kõige sagedamini kodudes müüdav kaup. Arvestades nende kaupade kõrget hinda ja väga aktiivset müügitegevust, kahetsevad paljud tarbijad oma ostuotsust. Ostust taganemine on aga sageli tehtud tarbijale liiga keeruliseks. Kuidas soovimatu tehingu tegemist vältida, mida teha, et ostust loobuda ning kas seadus kaitseb tarbijat agressiivse müügi eest, selgitab Kristina Tammaru Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist.

Alati tuleks suhtuda umbusuga sellistesse pakkumistesse, kus soovitakse tarbijale saata tasuta asi, tulla koju tasuta midagi puhastama või tasuta kontrollima näiteks õhuniiskust, aknatihendite paksust või teavitatakse loosivõidust, kui tarbija ei ole sellises loosis endale teadaolevalt osalenud. 

Tuleb olla tähelepanelik, sest tasuta pakkumise taga võib kauplejal peituda soov tarbijale midagi müüa. Tarbijakaitse poole pöördunud inimeste lugudest on selgunud, et tasuta teenuse osutamise käigus on pakutud tarbijale müüa asju, mida tarbija ei soovinud ega olnud müügitehinguks valmis. Müüjad on aga väga veenvad ja nii võib inimene sattuda tehingusse koos kohustustega, mida ta tegelikult ei soovinud ja mille eest maksta ei suuda.

Tarbija õigused kodus toimuva müügitehingu korral on seadusega kaitstud

Müügitehingu puhul, mis toimub tarbija kodus, on tarbija õigused mitmeti erinevad võrreldes sama kauba ostmisega kaupluses. Tehinguid, mis tehakse kauplusest väljaspool, näiteks külastab müügiesindaja tarbija kodu, nimetatakse väljaspool äriruume sõlmitavateks lepinguteks. Tarbija kodus toimuvate pakkumiste ning müügitehingute korral vajavad tarbijad enam kaitset, sest tavapärasest ärikeskkonnast väljaspool võib tekkida psühholoogiline ostusurve. Näiteks tunneb tarbija kohustust tehing sõlmida, sest müügiesindaja on temale kulutanud oma aega ning tarbija on vestluse käigus väljendanud oma ostuhuvi. Tarbija kodus tehtavate pakkumistega kaasneb sageli üllatusmoment ning tehingu algatajaks on reeglina müüja, lisaks puudub tarbijal võimalus võrrelda pakutavat toodet muu kaubavalikuga. Seetõttu võib tarbija hiljem oma ostuotsust kahetseda.Tarbija kaebustest jääb silma, et eelkõige tunnevad ostusurvet eakamad inimesed, kes vajavad järelemõtlemisaega ning on võimaliku agressiivse müügitaktika suhtes vastuvõtlikumad.Ootamatute müügipakkumiste puhul tasub võtta aega, et rahulikult järele mõelda, kas on päriselt soov sellist toodet osta ja kas toote hind on mõistlik – alati tuleks võrrelda teiste sarnaste toodete hindu, isegi kui pakkumine tundub väga hea. Kui müüja survestab kiirustama jutuga, et „ainult kohe praegu kiiresti ostes ja otsustades kehtib kaubale soodushind, pärast enam mitte“, on see ohumärk! Aus müüja pakub ostjale soodushinda mõistliku aja jooksul ja annab ostjale võimaluse ostusoov rahulikult läbi mõelda.

Tarbija kodus sõlmitavatest lepingutest saab taganeda!

Tarbija kaitseks on seadusega ette nähtud õigus väljaspool äriruume tehtud ostude korral ümber mõelda ning oma raha tagasi saada. Taganemisõigus kaitseb tarbijaid emotsiooniostude eest. Lepingust taganemise õigus kestab 14 päeva ning selle õiguse olemasolust on müüja kohustatud tarbijat enne ostutehingu tegemist kirjalikult teavitama. 14-päevane järelemõtlemisaeg hakkab jooksma päevast, mil tarbija saab asja, nt tolmuimeja füüsiliselt enda valdusesse.Oluline on meeles pidada, et lepingust taganemist ei pea tarbija müügiesindajale kuidagi põhjendama ega õigustama. Lepingust taganemiseks piisab 14 päeva jooksul selgelt väljendatud soovist, mis tuleks kindlasti edastada kirjalikult, näiteks e-kirja teel.

Lepingust taganemist ei tohi tarbija jaoks keeruliseks teha, see on ebaaus kauplemisvõte

Tarbijate kaebustest on selgunud, et müüjad ei edasta alati õiget teavet tarbija õiguste kohta. Näiteks seatakse takistusi ostust taganemisele. Üheks levinumaks võtteks on keeldumine toote tagasi võtmisest, sest see on kasutatud, kuigi toote kasutamine toimus müügimehe enda poolt tooteesitluse ajal. Tasub teada, et kui tarbijale anti üle müügiesitluse käigus kasutatud toode, siis puudub kauplejal õigus nõuda uueväärse toote tagastamist. Samuti on ebaaus tarbija taganemisõigust piirata sellega, et tootel puudub pakend, kui müügimees on ise tarbija kodust lahkudes pakendi kaasa viinud. 

Kuidas toote tagastamine toimub?

Pärast kauplejale taganemissoovi edastamist tuleks ostetud ese viivitamata kauplejale tagastada. Kuidas tagastamine toimub, oleneb nii ostetud asja suurusest kui ka kauplejaga tehtud kokkulepetest. Näiteks kui müügiesindaja on lubanud asjale ise järele tulla, ei ole tarbijal kohustust tagasisaatmist korraldada. Kui aga sellist kokkulepet ei ole, tuleb tarbijal arvestada, et kauplejal on õigus nõuda, et tagastamisega seotud kulud kannab tarbija, kui kaupleja on sellest kauba ostmisel tarbijat teavitanud.Siiski on suuremõõtmeliste kaupade puhul, mis toimetati tarbija koju lepingu sõlmimise hetkel ning mida ei saa suuruse tõttu tavapostiga tagasi saata, kauplejal kohustus asi omal kulul ära viia. Kui kaupleja kaubale ise järele ei tule, peab ta tarbijale viivitamata andma teada, kuidas muul viisil kauba tagastada saaks ilma tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi ja kulusid tekitamata. Tasub meeles pidada, et kui tarbija on ostetud asja enne selle tagastamist kasutanud rohkem kui vajalik tootega tutvumiseks ning selle omadustes veendumiseks, näiteks koristanud tolmuimejaga korduvalt oma elamist, vastutab tarbija asja väärtuse vähenemise eest. Sel juhul on kauplejal õigus tarbijale esitada nõue, mis hüvitaks tolmuimeja väärtuse vähenemise. Kindlasti aga ei välista asja ülemäärane kasutamine tarbija taganemisõigust.Tihti meelitavad kauplejad ostjat kohe pärast kauba kättesaamist seda kasutama/proovima. Soovitame siiski võtta aega ja lasta kaubal rahulikult seista, ning tarbijal veenduda, kas ta ikka seda kaupa sellise hinnaga soovib. See hoiaks lepingust taganemisel ära kauba väärtuse vähenemisega seotud sekeldused. Kindlasti tasub nõu pidada ka pereliikmete ja tuttavatega. Kaupleja soovitab kauba kohe tööle panna enda sõnul selleks, et veenduda, kas tarbija oskab kaupa kasutada ja kas seade töötab korralikult. See ei ole tegelikult vajalik, sest kauba kasutamisoskust saab proovida müüja enda seadmega, millega ta müügiesitluse läbi viis ja juhul, kui hiljem selgub, et ostetud kaup ei tööta, peab kaupleja kauba tasuta asendama või parandama.

Toote ostmine järelmaksuga ei mõjuta õigust ostust taganeda

Tarbija kodus tooteid müüvad kauplejad pakuvad ka võimalust osta järelmaksuga ning vormistavad kohapeal krediidilepingu. Sellise järelmaksulepingu sõlmimisel peavad lepingutingimused sh intress, lepingutasud, lepingu tähtaeg, igakuiste osamaksete suurus, kauba lõppsumma koos intresside ja teiste maksetega olema tarbijale selgelt esitatud. Tuleb kindlasti võtta aega, et summadega põhjalikult tutvuda ja järele mõelda, milliseks kujuneb kauba hind koos intressidega ja kui suur summa on igas kuus vaja kauba eest tasuda ja kas see mahub eelarvesse.  Kindlasti peab kaupleja andma tarbijale üle järelmaksulepingu dokumendi, millel on kõik tingimused kirjas.Mitte mingil juhul ei tohi inimene anda müügiesindajale oma ID-kaardi või Mobiil-ID või Smart-ID PIN-koodi. Kindlasti ei tohi ka ise müüja palvel PIN-koodi sisestada, kui ei näe, milliseks toiminguks koodi sisestamine vajalik on.Oluline on teada, et toote ostmine järelmaksuga ei mõjuta tarbija õigust 14 päeva jooksul ümber mõelda. Kui tarbija taganeb müügilepingust, on tal õigus taganeda ka selle sama müügilepinguga seotud järelmaksulepingust.

Kohustuslik ostueelne kirjalik teave

Kõik eeltoodud tarbija õigused ja müüja kohustused ehk 14-päevane taganemisõigus ning tagastamisega seotud kulude kandmine, lisaks 2-aastane pretensiooni esitamise õigus tootel ilmnevate puuduste osas, kaupleja kontaktandmed ja palju muudki peab olema tarbijale enne tehingu sõlmimist esitatud kirjalikult. Seda, et kõik seaduses ettenähtud ostueelne teave on tarbijale esitatud, peab vaidluse korral tõendama kaupleja.Kui tarbijat ei ole ostueelselt kirjalikult teavitatud tema õigusest 14 päeva jooksul lepingust taganeda, lõpeb taganemisõigus aasta ning 14 päeva möödudes alates kauba kätte saamisest. Seega kaitseb seadus ka neid tarbijaid, keda müüja ei teavitanud kahenädalasest järelemõtlemisajast ning kes kahetsevad oma ostu või soovivad psühholoogiliselt peale sunnitud tehingust loobuda. 

Lisaks pea meeles:
 • Kaupleja oma koju lubanud tarbija EI OLE KOHUSTATUD midagi ostma!Tarbija võib kodus ostetud kauba tagastada (lepingust taganeda) põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.Kui lepingust taganeda, peab kaupleja makstud raha tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.Ka järelmaksulepingust saab taganeda!Tarbijal on õigus esitada müüjale kaebus kaubal ilmnevate puuduste osas (nt kui ostetud kaup lakkab korralikult töötamast) kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest.Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu kohta sätestatu ei kehti siis, kui ostetav kaup või teenus maksab vähem kui 20 eurot.Juhul kui tegemist on tehniliselt keeruka või kasutamisel erioskust nõudva kaubaga, siis küsi kindlasti eestikeelset kasutusjuhendit.Lapsed ja lapselapsed peaksid olema tähelepanelikud, et vanemate ja vanavanemate koju ei oleks nurka tekkinud kahtlast pakki koos kodumasinaga. Nii jõuab vajadusel veel tegutseda!
 • Vaata ka:

  horoskoop numbrid

  Horoskoop tervis-heaolu: Reede 24 mai 2024

  Jäär Oled täna energiline ja valmis väljakutseteks. Ideaalne on tegeleda intensiivsete treeningutega, näiteks kickpoksi või

  83098745 136590864704593 7382531267673579511 o

  Ränk Liiklusõnnetus Padise Külas: Mootorrattur Hukkus

  Kell 16.36 sai politsei teate liiklusõnnetusest Padise külas, kus mööda peateed liikunud mootorrattale sõitis ette