klf5031

Isamaa algatas eelnõu maakoolide elujõu säilitamiseks

Neljapäevasel Riigikogu istungil andis Isamaa fraktsiooni liige ning mitmekordne haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas üle Riigikogu otsuse eelnõu Eesti koolivõrgu elujõu tagamiseks. Eelnõu eesmärk on tagada kodulähedase põhikooli püsimine ka hajaasustusega piirkondades.

„Isamaa valitsuses olles suutsime sulgemisest päästa Lüganuse kooli. Kahjuks jäi praegune valitsus oma maakoolide toetusmeetmete rakendamisega sel aastal hiljaks, mistõttu ei suudetud ära hoida kohalikes kogukondades ja Eesti avalikkuses pahameelt tekitanud Lääneranna valla heade ja ajalooliste koolide vähendamist või lausa sulgemist. Peame looma ja rakendama riiklikud toetusmeetmed kohalikele omavalitsustele hajaasustusega piirkondade väikekoolide pidamiseks. Riigil peab olema regionaalpoliitika,” ütles Lukas.

Ta jätkas: „Praegused probleemid näitavad, et riigi poolt vaadates pole otstarbekas hakata valitsuse tasemel iga maakooli saatust eraldi arutama. Lahendus peab olema sisse kirjutatud seadusesse. Selle alusel kaasajastataks tasandusfondi tagamaalisuse koefitsientide määramise kord ja loodaks riiklik toetusmeede hajaasustusega piirkondade koolide pidamiseks. Põhimõtted olgu arusaadavad ja tagagu pikaajaline strateegiline vaade koolivõrgu arendamiseks maal, millega antaks pikemad garantiid kui vaid üks aasta, nagu kavandab valitsus praegu. Koolivõrgu elujõu tagamiseks on oluline anda ka pikemad tähtajad koolide vajalikuks ümberkujundamiseks, et kogukonnad saaksid pikaajalisemalt reageerida ja kohaneda planeeritavate otsustega.”

Eelnõu kohaselt peab valitsus välja töötama tegevuskava koolivõrgu pikaajalise rahastuse tagamiseks. Sealjuures peaks selle kohaselt põhikooli sulgemise või selle ümberkujundamise otsus peab olema tehtud vähemalt aasta ja viis kuud ette, et kohalik kogukond saaks oma elu vastavalt planeerida. Samamoodi tagataks hajaastustusega piirkonnas koolivõrgu rahastusotsused kohalikele omavalitsustele vähemalt kolmeaastase kokkuleppega.

„Eestisisene migratsioon on olnud viimastel aastatel väga suur – küll on olnud aktiivne kolimine linnadesse ning linnalähedastesse valdadesse, aga samas nägime läbi koroonakriisi ka naasmist maapiirkondadesse. Eesti koolivõrgus tuleb otsuseid langetada pikaajalise strateegia alusel, mitte äkilisest majanduslikust hädast lähtuvalt,” sõnas Lukas. „Otsustusõigus kohaliku koolivõrgu üle jääb kohalikele omavalitsustele, kuid riigi regionaalpoliitika asi on tagada, et maapiirkondade elujõu säilitamiseks oleksid neil olemas õiglased vahendid.”

Vaata ka:

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Eesti politsei annetas Ukrainale 31 politseiautot

Politsei- ja Piirivalveamet viis Ukraina politseile 31 autot, mis olid varem piirkonnapolitseinike kasutuses ning mida

ultra detailed nebula abstract wallpaper 7

Juunikuu teisel poolel võivad mõned tähemärgid kogeda raskemaid aegu. Siin on neli tähemärki, kellel võib olla keerulisem periood:

Kaksikud: Kaksikuid ootab keeruline aeg töö ja suhete osas. Saturni retrograad võib tuua takistusi ja