Teisipäev , 16 aprill 2024
Erakorralised uudised
Finantsinspektsiooni scaled

Finantsinspektsioon tegi Creditstar Estonia AS-ile ettekirjutuse

Finantsinspektsioon (FI) tegi Creditstar Estonia AS-ile (registrikood 11251314) ettekirjutuse, kuna tuvastas minetusi tarbijate krediidivõimelisuse hindamises ja tarbijakrediidi andmist puudutavates sise-eeskirjades. 

Creditstar Estonia AS-i kontrolli käigus hindas FI ettevõtte krediidivõimelisuse hindamise metoodika ja selle rakendamise korra vastavust seaduse nõuetele. Muu hulgas kontrollis inspektsioon, kuidas krediidiandja tarbija kohta infot kogus ja talle krediiti andis. 

FI tuvastas kontrolli käigus, et Creditstar Estonia AS-i tarbijate krediidivõimelisuse hindamist puudutavad sise-eeskirjad ei vastanud täielikult krediidiandjate ja -vahendajate seaduse nõuetele. Samuti tuvastas inspektsioon puuduseid krediidivõimelisuse hindamises. Inspektsioon nõudis, et puudused kõrvaldataks hiljemalt käesoleva aasta märtsi lõpuks.  Krediidivõimelisuse hindamine on üks vastutustundliku laenamise olulisi osasid, mis aitab tagada, et krediiti ei saaks isikud, kes ei ole võimelised seda tagasi maksma.

Finantsinspektsioonil on õigus oma veebilehel avaldada krediidiandjale tehtud ettekirjutuse sisu –  rikkumise liik ja laad, rikkumise eest vastutava isiku andmed ning info lahendi vaidlustamise ja kehtetuks tunnistamise kohta. Ettekirjutuse peale võib esitada Tallinna Halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul pärast haldusakti teatavaks tegemist.

Vaata ka:

tallinna linnavalitsus

Tallinna Linnavalitsus premeeris ametnikke suurte preemiateg

Preemiaülekanne Tallinna linnavalitsuse ametnikele: Linnasekretär Priit Lello allkirjastatud käskkirjaga premeeriti hea töö eest. Eelmise linnavalitsuse

minuaeg.com uudised

Regionaalminister Madis Kallas lahkub ametist: “Maapiirkondade heaolu nimel astutud sammud ei täitnud ootusi”

Regionaalminister Madis Kallas (SDE) teatas teisipäeval oma lahkumisest ametist. Kallase volitused ministrirollis lõppevad südaööl. “Ministriks

error: Sisu on kaitstud!