Esmaspäev , 22 aprill 2024
Erakorralised uudised
euroopa liit

EL saavutas esialgse kokkuleppe suurendada tarbekaupade kestlikkust ja ringlussevõttu

Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid esialgsele kokkuleppele kestlike toodete ökodisaini määruse suhtes. Määrus aitab muuta kestlikud tooted ELis uueks normiks, mis tähendab, et need kestavad kauem, tarbivad vähem energiat ja ressursse, neid on lihtsam parandada ja ringlusse võtta ning need sisaldavad vähem probleemseid aineid ja rohkem ringlussevõetud materjali. Samuti laiendab määrus kestlike toodete müügivõimalusi ELi siseturul ja suurendab neid pakkuvate ELi ettevõtjate ülemaailmset konkurentsivõimet.
Energeetikavolinik Kadri Simson: „Ökodisain võimaldab tarbijatel säästa miljardeid eurosid.

Tänase kokkuleppega tagatakse, et meie tooted vastaksid energiatõhususe nõuetele, mille mõju on tarbijaarvetel otseselt nähtav. Toodete energiatõhusus moodustab ligikaudu poole ELi energiasäästust. Ootan huviga meie koostöö jätkumist ettevõtete, valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikega. See kokkulepe võimaldab ELi kodanikel aktiivselt osaleda üleminekus puhtale energiale ja saada sellest otsest kasu.“

Määrus tugineb praegu kehtivale ökodisaini direktiivile, mis on peaaegu 20 aastat aidanud suurendada toodete energiatõhusust ELis, ning sellega kehtestatakse järk-järgult teatavatele ELis turule viidavatele toodetele toimivus- ja teavitamisnõuded. Tooted on eelkõige seotud ELi kliima-, keskkonna- ja energiatõhususe eesmärkidega. Peamiselt keskendutakse suure mõjuga toodetele, nagu tekstiilitooted (jalatsid ja rõivad), mööbel (sh madratsid), raud ja teras, alumiinium, rehvid, värvid, määrdeained ja kemikaalid, samuti energiaga seotud tooted, IKT-tooted ja muu elektroonika.

Uued ökodisaini nõuded ei käsitle ainult energiatõhusust, vaid nende eesmärk on parandada ka ringlussevõttu ja sellega seotud näitajaid, nagu toote vastupidavus, korduskasutatavus, uuendatavus ja parandatavus; vähendada materjalide korduskasutamist ja ringlussevõttu pärssivate keemiliste ainete olemasolu; suurendada energia- ja ressursitõhusust ning ringlussevõetud materjali sisaldust; vähendada süsiniku- ja keskkonnajalajälge ning parandada tooteteavet (nt võetakse kasutusele digitaalne tootepass).

Samuti otsitakse uue määrusega võimalusi kaotada praegu paljudes riikides kasutusel olev tava hävitada müümata jäänud tarbekaubad. Müümata jäänud tekstiilitoodete ja jalatsite hävitamine keelatakse, erand tehakse väikeettevõtetele ning keskmise suurusega ettevõtetele kehtestatakse üleminekuaeg.

Euroopa Parlament ja nõukogu peavad määruse nüüd ametlikult vastu võtma.

Vaata ka:

minuaeg.com uudised

Kantsler Vseviov Brüsselis: peame tegudega sundima Venemaa kurssi muutma

18. ja 19. aprillil viibis välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov visiidil Brüsselis, kus kohtumistel NATO ja

83098745 136590864704593 7382531267673579511 o

Meie seast lahkus ajakirjanik Ene Veiksaar

Kirjutan need read siia, et austada ja meenutada head kolleegi ning mõttekaaslast, Ene Veiksaart. Kuigi

error: Sisu on kaitstud!