Erakorralised uudised

Tag Archives: toetus

OLULINE: Suurem toetus abivajavatele lastele ja kasuperedele

lapsed

Muudetakse lastekaitseseadust, et varakult märgata ja toetada abivajavaid lapsi ning parandada eri valdkondade koostööd. Lisaks luuakse jätkusuutlik tugiteenuste süsteem hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, kes hoolitsevad teisest perest pärit lapse eest Esimese olulise muudatusena tõstetakse esile need lastega töötavad spetsialistid, kellelt oodatakse erilist hoolsuskohustust lapse abivajaduse märkamisel, sellest teavitamisel ning vajalike

Loe edasi »

Avanevad kodulähedaste vaimse tervise teenuste toetuste taotlusvoorud

eur g8ff142549 640

Veebruaris avanevad kahe vaimse tervise abi pakkumiseks mõeldud toetuse taotlusvoorud. Omavalitsustele suunatud vaimse tervise teenuse toetuse taotlusi saab esitada 14. veebruarist kuni 30. novembrini (või toetuse eelarve lõppemiseni). Toetuse taotlemise lisainfo leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt. Esmatasandi tervisekeskustele ja omavalitsustele suunatud psühholoogi palga- ja juhendamistoetuse taotlusvoor avaneb veebruari jooksul ning kestab kuni

Loe edasi »

Tänasest avatakse maal elamise toetamiseks hajaasustuse programmi taotlusvoor

european union g244e42d52 640

Taotlusi saab esitada 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2024. Programm on mõeldud hajaasustusega piirkondades elavatele peredele, et aidata neile tagada kaasaegsed elamistingimused ja võimaldada elamist maal. Toetust saab taotleda vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks, juurdepääsuteede ehitamiseks ning autonoomsete elektrisüsteemide paigaldamiseks. Regionaalminister Madis Kallase sõnul on huvi hajaasustuse programmi vastu läbi aastate

Loe edasi »

Erikomisjon arutab munitsipaalkoolide toetuseid

50 EUR

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab täna toimuval avalikul istungil munitsipaalkoolide pidamiseks antava toetuse eraldamist. Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on oluline teada, millistest õigusaktidest lähtudes on Rahandusministeerium näinud võimalust, et haridus- ja teadusminister saab käskkirjaga suurendada 2024. aasta riigieelarve seaduses konkreetse summana ja sihtotstarbeliselt üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse

Loe edasi »

Tehniline Tõrge Viivitab Peretoetuste ja Vanemahüvitiste Maksmisega: Olukord Lahendatakse Kiiresti

euros money

“Tehniline tõrge viibib peretoetuste ja vanemahüvitiste maksmist, ameti sõnul olukord lahendatakse kiiresti” Sotsiaalkindlustusamet andis teada, et 1220 inimese peretoetuste ja/või vanemahüvitiste väljamaksmine võib hilineda tehnilise probleemi tõttu. Kuigi seadus ei sea täpset kuupäeva raha kättesaamiseks, oodatakse tavaliselt peretoetusi ja vanemahüvitisi 8. kuupäevaks. Enamus neist, keda see mõjutab, peaksid siiski raha

Loe edasi »

KURB: Riik kaalub lastetoetuste ja -hüvitiste vähendamist.

lastetoetus minuaeg.com

Eesti riik otsib viise, kuidas riigieelarvet tasakaalustada, kaaludes muudatusi perehüvitiste ja -toetuste süsteemis. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kinnitab, et vanemapalga vähendamist pooleteiselt aastalt aastale ei kaaluta. Sotsiaaldemokraadid aga on valmis vajadusel langetama vanemahüvitise maksimummäära. Eesti, kus sündimus on viimase saja aasta madalaimal tasemel, kaalub lastetoetuste ja -hüvitiste vähendamist. Otsused tehakse sotsiaalministeeriumis

Loe edasi »

Riik panustab inimeste tulevikuoskuste arendamisse Euroopa Sotsiaalfondi abil

pexels thisisengineering 3862627

Haridus- ja teadusminister kinnitas toetuse andmise tingimused elukestva õppe edendamiseks. Riik suunab täiskasvanuhariduse arendamisse ning täiend- ja ümberõppe võimaluste laiendamisse ligikaudu 70 miljonit eurot. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas märkis, et kiiresti muutuvas maailmas tuleb pidevalt omandada uusi oskusi. „Selleks, et rohkem Eesti inimesi osaleks elukestvas õppes, on vaja luua juurde kvaliteetseid

Loe edasi »

Eesti toetab 300 000 euroga Keenia e-valitsemise arengut, vaatamata omaenda majanduslikele väljakutsetele.

euro

Eesti Rahvusvaheline Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) käivitas riigihanke, mille eesmärk on leida ettevõte, mis aitaks Keenia valitsusel arendada infosüsteemide koosvõimet. Selle eesmärgiks on pakkuda kodanikukeskseid e-teenuseid. Hanke algatus toimus 16. novembril ja selle platvormi loomine on osa laiemast rahvusvahelisest projektist, mida rahastavad ESTDEV, Euroopa Liit ja Saksamaa Arengukoostöö Agentuur (GIZ). Projekti

Loe edasi »

Uus seadus parandab lastevanemate haiguskindlustust – kuidas see mõjutab teie perekonda?

eur g8ff142549 640

Uus seaduseelnõu (294 SE) kavatseb anda vanematele, eriti neile, kellel on väikelapsed, paremad sotsiaalsed tagatised, kui nad või nende lapsed peaksid haigeks jääma. Samuti aitab see vanematel paremini ühitada oma töö- ja pereelu.Hetkel on olukord selline, et kui vanemad naasevad vanemapuhkuselt tööle ja neil või nende lastel tekib esimese tööaasta

Loe edasi »

Suuremad lähtetoetused apteekritele, õdedele ja arstidele

luis melendez Pd4lRfKo16U unsplash

Eelnõu kohaselt on apteekritele makstava lähtetoetuse suurus 15 000 eurot kolme aasta kohta ja 25 000 eurot töötamise perioodiga viis aastat. Praegu on ette nähtud lähtetoetus viie aasta kohta suurusega 15 000 eurot. Töötamise varasemal lõppemisel luuakse eelnõuga toetuse proportsionaalse tagasimakse võimalus. Toetuse saamiseks jääb kehtima nõue asuda tööle tõmbekeskustest

Loe edasi »