5.2 C
Tallinn
Reede 17. märts 2023
UudisedVabariigi valimiskomisjoni ei veennud EKRE põhjendused kaebetähtaja ennistamiseks

Vabariigi valimiskomisjoni ei veennud EKRE põhjendused kaebetähtaja ennistamiseks

Vabariigi valimiskomisjon otsustas jätta Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kaebuse läbi vaatamata, kuna see on esitatud kaebetähtaega ületades. Komisjon lisas, et tähtaja lugemine ei ole sõltuv toimingust teadasaamisest. Sellise korralduse eesmärk on veenduda valimistulemuste õiguspärasuses mõistliku aja piires, et uus riigikogu koosseis saaks kokku tulla.

EKRE volitatud esindaja Paul Keres esitas 16. märtsil vabariigi valimiskomisjonile kaebuse, millega soovis 5. märtsil selgunud riigikogu valimiste e-hääletamise tulemuse kehtetuks tunnistamist. Ühtlasi taotles kaebaja kaebuse tähtaja ennistamist, sest valimiskaebuse esitamiseks on seaduse järgi aega kuni kolm päeva pärast vaidlustatavat toimingut.

Mõjuva põhjusena kirjeldas kaebaja riigi valimisteenistuselt 13. märtsil saadud teabenõude vastust, millest selgus, et e-hääletamist aitab korraldada Riigi Infosüsteemi Amet (RIA). Kaebaja hinnangul on e-hääletamise kontrollitavusele ja usaldusväärsusele ohuks, et RIA pakutavale e-valimiskasti hoiustamise teenusele pole välistel osapooltel ligipääsu. Kaebaja hinnangul on riigi valimisteenistus sellise korraldusega seadusevastaselt delegeerinud endale pandud ülesanded.

loe edasi siit

ohtuleht.ee

Veel artikleid