kat j 7I1wrtRz5QQ unsplash

Tüüpiline perevägivalla toimepanija on 40ndates aastates mees, vägivalda esineb nii füüsilise rünnaku kui ahistava jälitamisena

Lähisuhte- ja perevägivallakuritegudest moodustab suurima osa paarisuhtevägivald. Tüüpiline perevägivalla toimepanija on 40ndates aastates mees ning valdav osa vägivallajuhtumitest pannakse toime naiste ja tüdrukute vastu,” ütles Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Anna-Liisa Uisk perevägivalla kurvast statistikast rääkides.

Perevägivallakuritegudest moodustavad statistika kohaselt valdava osa kehaline väärkohtlemine ja ähvardamine. Rohkem kui pooltel juhtudel on vägivallajuhtumi toimepanijaks abikaasa või elukaaslane. 27% juhtudest satub perevägivalla ohvriks või pealtnägijaks ka laps.

“Seda statistikat kinnitab ka politseile tehtud vägivallajuhtumitega seotud kõnede arv päevas – kolmandik kõnedest on seotud olukorraga, kus laps on olnud perevägivalla ohver või pealtnägija,” kirjeldas Uisk.

2020. aastal oli lähisuhtevägivalla juhtumitega seotud enam kui 4700 last, 2021. aastal juba enam kui 6000 last.

“Lisaks vägivallakuritegudele võib perevägivalda esineda ka ahistava jälitamisena. Ligikaudu neli viiest ahistava jälitamise juhtumist (77%) on toime pannud praegune või endine paarisuhtepartner, muu pereliige või sugulane,” märkis Uisk.

Sellistest juhtumitest omakorda kolmveerand seisneb digivahenditega toime pandud ahistamises, kus ohvrit häiritakse mobiiltelefoni, e-kirjade, interneti, sotsiaalmeedia, digikaamera vms vahendusel. Maakondadest on 10 000 elaniku kohta kõige enam perevägivallakuritegusid registreeritud Ida-Virumaal (55) ja Valgamaal (41).

Kolmandik kehalise väärkohtlemise juhtudest jõuavad kohtusse

“Kõigist lähisuhtes kehalise väärkohtlemise juhtumitest (karistusseadustiku § 121 lg 2 p 2) jõuavad 35% ehk suisa kolmandik juhtumitest kohtusse. 33% juhtudel lõpetatakse menetlus oportuniteediga või lepitusmenetlusega. Umbes kolmandikul juhtudest lõpeb kohtueelne menetlus mõne menetlust välistava asjaolu ilmnemisel, enamasti aluse puudumise tõttu,” selgitas Anna-Liisa Uisk.

Lõpetatud juhtumite menetlemise aja mediaan on 4,2 kuud, s.o periood menetluse alustamisest kuni lõpetamiseni. Kõige lühemad menetlused on kestnud ühe päeva (oportuniteet).

Vaata ka:

mallukas

Skandaalne paljastus: Mallukas süüdistab Lauri Pedajat alaealisega suhtes.

Eesti tuntud blogija Mariann Treimann, tuntud ka kui Mallukas, tegi hiljuti avalikuks skandaalse teabe, mis

jaasulataja

Hoiatus: Eestis reklaamitud imeline jääsulataja – tegelikkuses petuskeem.

Eestis levib sotsiaalmeedias reklaamikampaania, mis lubab “elektromagnetilise molekulaarse” tehnoloogiaga lume ja jää eemaldamist autodelt. Kampaania

error: Sisu on kaitstud!