Uudised

Täna 11.04 jõustub valitsuse kehtestatud siseriiklik sanktsioon Yandex NV-le, millega keelatakse ettevõtte tegevuse Eestis.

Sanktsioonina kehtestatakse Yandex NV-le piirang teenuse osutamiseks ja teenuse osutamise võimaldamiseks Eestis. See tähendab, et ettevõttel Yandex NV on keelatud osutada Eestis taksoveo korraldamise ja vahendamise teenust, samuti oleks keelatud võimaldada otse või kaudselt Yandexil mainitud teenuste kättesaadavaks tegemist.

Sanktsiooni tõttu on Yandexi kaudu sõitvatel taksofirmadel ja juhtidel keelatud Yandexi taksorakenduse (Yandex Pro) kaudu sõitmine ja tellimuste täitmine.

Ühtlasi tuleb interneti teenuspakkujatel piirata ligipääsu ettevõtte Yandex NV taksoteenusega seotud veebilehtedele ja rakendustele (Yandex Go ja Yandex Pro). Samuti tuleb ka rakendusepoodidel (Google Play, App Store jt) piirata Yandex taksorakenduste allalaadimist enda rakendusepoest ning lõpetada rakendustele uuenduste pakkumine, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Peaminister Kaja Kallase sõnul on täiendava sanktsiooni kehtestamine vajalik, et kaitsta Eesti julgeolekut.

Loe ka: Yandex kavatseb tegevuskeelu Eestis vaidlustada

“Yandexi tegevuse keelustamine annab selge signaali, et Vene eriteenistustega koostööd tegevatel ettevõtetel ei ole Eestis kohta. Oleme teinud ka Euroopa Liidule ettepaneku Yandexile sanktsiooni kehtestamiseks.”

Sanktsiooni kehtestamise oluliseks ajendiks on hiljutine Venemaa otsus, et Yandex peab kohustuslikus korras jagama kogutavaid isikuandmeid kohalikule eriteenistusele.

“Sanktsiooni eesmärk on hoida ära Eesti kasutajate andmete kogumist ja ärakasutamist Venemaa luureteenistuste poolt. Yandexi rakenduse kasutamiseks on vajalik anda ligipääs suurele hulgale isikuandmetele, mida töödeldakse ettevõtte Venemaal asuvates serverites ja mida võidakse ära kasutada Eesti ja Euroopa vastases luuretegevuses. Tänases poliitilises olukorras on see märkimisväärne oht Eesti julgeolekule,” üles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Piirangu rakendamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks teavitab tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet taksoveoloa omanikke riiklikust sanktsioonist majandustegevuse registri kaudu.

Err.ee

Jaga
Back to top button