Erakorralised uudised

Tallinn tõstab toetust lasteaia toidukulu katmise piirmäära ja toetust koolilõunale

Tallinna linnavalitsus kinnitas järgmisest aastast koolieelsete lasteasutuste toidukulu katmise piirmääraks sõimerühmaealisel lapsel 2,70 ja lasteaiarühmaealisel lapsel 3,00 eurot päevas. Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Kopli ametikooli õpilaste koolilõuna maksumuseks  on uuel aastal 1,80 eurot päevas.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevisõnul soovib linn toetada kiire hinnatõusu tingimustes linlaste toimetulekut. „Viimase 1,5 aasta jooksul on kasvanud kõigi toorainete hinnad ning selleks, et tagada maitsev ja mitmekülgne toidukord nii lasteaias kui ka kooliskäivale lapsele, suurendame uuest aastast toetust koolitoidule ning lasteaia toidukulu piirmäära, et hinnatõusudest tingitud toidu päevamaksumus vastaks praegustele hindadele,“ märkis Belobrovtsev. „Ehkki toetust koolilõunale tõstsime ka tänavu septembris, siis paraku ei ole see ka piisav, et üha kallineva tooraine hindade juures kvaliteetset toitu pakkuda. Seega tõuseb linnapoolne toetus koolilõunale uuest aastast 80 sendini, mis on peaaegu sama suur riigipoolse 1-eurose toetusega.“

„Kahjuks ei ole riik viimastel aastatel oma osa tõstnud ja teatavasti ei ole valitsusel sellist plaani ka järgmiseks aastaks. Ent see on paljudele omavalitsustele probleemiks, sest toidu- ja toorainete hinnad jätkavad kiiret kasvu, mis mõnes omavalitsuses on juba viinud olukorrani, kus vanemad on sunnitud osa koolilõunast oma rahakotist kinni maksma. Püüame Tallinnas seda vältida ja tõstame linnapoolset panust, et mitte tekitada lastega peredele praegusel keerulisel ajal täiendavaid väljaminekuid,“ ütles Belobrovtsev.

Koolilõuna maksumusega kaetakse 2022/2023. õppeaastal 46 706 õpilase koolilõuna kulud. Koolilõuna toitlustusteenuse osutaja kasutab toetuse vahendeid vähemalt 70% ulatuses toidu ostmiseks ja kuni 30% ulatuses toitlustamise korraldamiseks. Lisaks riigi toetusele on koolilõuna kulude katteks linna eelarves täiendavalt 6,4 miljonit eurot.

Laste toidukulude katmiseks vajalikud täiendavad vahendid summas 3,14 miljonit eurot on samuti ette nähtud Tallinna linna 2023. aasta eelarves.

Tallinna lastele on lasteaiatoit vastavalt linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta, juhul kui lasteaia kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, siis katab selle vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Lasteaia toiduraha päevamaksumuse kinnitab iga lasteaed ise hoolekogu ettepanekul.

Vaata ka:

armastushorokoopminuaeg.com

Armastuse horoskoop – Esmaspäev 27 mai 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill): Täna on sinu armuelu täis kirge ja spontaansust. Oled

taroskoop minuaeg.com

Taroskoop Esmaspäevaks, 27. Mai 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill) Kaart: Võlurit Tänane päev annab Jäärale jõudu ja motivatsiooni.