Teisipäev , 16 aprill 2024
Erakorralised uudised

Lastekaitsetöötajatest saavad lapse heaolu spetsialistid

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega muudetakse alates 1. veebruarist linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakondade lastekaitse talituste nimetused lapse heaolu talitusteks, lastekaitse spetsialistidest saavad edaspidi laste heaolu spetsialistid.

Lastekaitsespetsialisti esmane roll on tagada lapse huvide kaitse ja olla vanemlust toetav ning arendav tugi. Lastekaitse eesmärk on toetada vanemate sisemist motivatsiooni ning sageli piisab vaid juhendamisest, nõustamisest ja suunamisest, et laste ja pere heaolu saaks tagatud,“ rääkis Tallinna abilinnapea Betina Beškina. „Paraku on aegade jooksul hakatud lastekaitsetöötajat tajuma kui sanktsioneerijat ning toimivat ja lahendustele orienteeritud koostööd selline kuvand ei soosi. Seepärast soovime võtta kasutusele ametinimetuse „lapse heaolu spetsialist“, mis näitab ühtlasi ka selle töö tegelikku sisu ja eesmärki.“

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti laste ja perede heaolu osakonna juhataja Kaisa Vetemaa selgitas, et lapse heaolu mõistet kasutatakse ka lastekaitseseaduses. „Lapse heaolu spetsialist on ametinimetusena märksa avatum ja toetab ühtlasi ka lastekaitse igapäevast sisulist tööd. Meie ülesanne on kaitsta ja aidata vanemliku hoolitsuseta lapsi, jälgides lapse õiguste ja heaolu põhimõtteid. Üheks oluliseks osaks sellest on tugi lapsevanematele ning soovime, et edaspidi oleks meie abistav roll paremini tajutav,“ ütles Vetemaa.

Muudatusega ühtlustatakse ka lastekaitsespetsialistide ametnimetused ja palgatasemed. Lastekaitse juhtiv-, pea- ja vanemspetsialistidest saavad lapse heaolu juhtivspetsialistid või spetsialistid. Varasemalt on lastekaitsetöötajad olnud kolmes eri tööperes, millest tulenevalt olid erinevad ka nende palgatasemed, kuid tegelikult teevad nad kõik sisuliselt sarnast tööd. Hetkel madalamal tasemel olevatest lastekaitsetöötajatest liiguvad kõrgemale tasemele need, kellel on vastav kvalifikatsioon (sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele). Kutse puudumisel muudetakse madalama astme töötajatel küll ametinimetust, kuid nende palk muutub peale kutse omandamist.

Lähtudes linnavolikogu kinnitatud ametiasutuste struktuurist ja teenistuskohtade koosseisust, kinnitas Tallinna Linnavalitsus 21. detsembril 2022 korralduse nr 1128 „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud alates 1. jaanuarist 2023“. Tänasel istungil võttis linnavalitsus vastu korralduse „Tallinna linnaosade valitsuste teenistuskohtade koosseisu muudatus”, millega muudetakse alates 1. veebruarist 2023 linnaosade valitsuste teenistuskohtade koosseisu eelpool kirjeldatud viisil. Muutusi linnaosade valitsuste teenistuskohtade arvus see kaasa ei too.

Vaata ka:

minuaeg.com uudised

Regionaalminister Madis Kallas lahkub ametist

Regionaalminister Madis Kallas andis täna teada, et lahkub regionaalministri ametist. Kallase volitused ministrina lõppevad täna

ingel

Ingli sõnum – Teisipäev, 16. aprill 2024

Tere tulemast tänase inglisõnumi juurde! Täna toob ingel Metatron teile sõnumi usaldusest ja jumalikust juhatusest.

error: Sisu on kaitstud!