Esmaspäev , 22 aprill 2024
Erakorralised uudised
soome

Soome valitsus pani paika koroonast tulenevate kahjude hüvitamise.

Soome Valitsuse koroona töögrupp arutas reedel, 14. jaanuaril toimunud koosolekul epideemia olukorda, toitlustusasutuste sulgemist ja piiravatest meetmetest tulenevaid toetusi. Koroona töögrupp sai hommiku jooksul terviseameti koostatud epidemioloogilise pildi ja esialgsed hinnangud haigusolukorra kujunemise ja haiglaravi koormuse kohta lähinädalatel.

Koroonast tulenevate kahjude hüvitamine

Koroona töögrupp pooldab 2022. aasta esimese lisaeelarve eelnõu ettevalmistamist meetmeteks, millega hüvitatakse ja toetatakse koroonaviiruse olukorra halvenemise tõttu äriringkondadele kehtestatud piiravate meetmete kulusid. Esimene lisaeelarve esitatakse parlamendile 3.2.2022.

Pärast koroonaviiruse olukorra olulist halvenemist koroona Omikroni variandi tõttu 2021. aasta detsembris võttis valitsus kasutusele nn hädapidurdusmehhanismi. Seoses sulgemiste ja muude meetmete taaskehtestamisega koostatakse paranduseelarve eelnõus meetmetega seotud otseste ja vajalike kulude hüvitamine ja toetused.

Sulgemiskompensatsiooni arvestatakse suletud tegevuste eest sulgemisperioodil. Sulgemise hüvitamine kehtib seaduse või määrusega suletud rajatistele, nagu liikumis- ja spordirajatised, jõusaalid, spaad ja siseruumides asuvad mänguväljakud. Hädapidurdusmehhanismi piiravate meetmete kehtivuse ajal on ettevalmistamisel ka ettevõtete kulutoetuse kuues voor (nagu ka eelmises voorus, ainult ettevõtetele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid). Eelnimetatud paketi koostamisel arvestatakse muuhulgas avalike ürituste keelamist ürituste sektoris.

Spordi- ja kultuurisektori piiravate meetmete tõttu ärajäänud ürituste eest arvestatakse hüvitist ulatuses, milles neid kulusid ei kata sulgemistasu ja kulutoetus.

Kõik ülalnimetatud hüvitised ja toetused makstakse välja sulgemis- ja piirangumeetmete perioodi eest, kuid kõige enam veebruari lõpuni. Eelnimetatud tegevusteks vajalikke mahtusid hinnatakse paranduseelarve eelnõu koostamise käigus.

Samuti valmistatakse sulgemisajaks ette toetust kunsti-, kultuuri- ja loomemajanduse esindajatele.

Lisaks on eesmärk pikendada ürituste korraldamise garantiid 2022. aasta suveperioodiks, eeldusel, et EL-i riigiabi erandid pikenevad pärast 2022. aasta 30. juunit.
Töötuskindlustuse seaduse ajutine muudatus omavastutusperioodi kaotamise kohta taaskehtestatakse osaliselt tagasiulatuvalt perioodile 1.1.2022-28.2.2022. Samamoodi viiakse perioodiks 1.1.2022-28.2.2022 sisse töötuskindlustusseaduse ajutine muudatus ettevõtjate töötuskindlustusõiguse korralduse kohta, et ettevõtjad saaksid teatud tingimustel tööturutoetust ka siis, kui ettevõtja ettevõtlus ei ole täielikult lakanud.

Lisaeelarve eelnõu näeb ette ka uute COVID-19 vaktsiinide ja/või tõhustusdooside ostmist. Lisaks on lisaeelarve projektis hiljemalt kevadel parlamendile esitamise ajaks vajadus 2022. aasta sihtotstarbeliste toetuste järele omavalitsustele, omavalitsusliitude ja Ahvenamaa saarte liitudele ning hoolduskindlustuskeskusele sotsiaal- ja tervishoiuga seotud otsekuludeks (sealhulgas testimine, vaktsineerimine ja ravi). Käimas on 2022. aasta hüvitatavate tegevuste ja tegevuspõhise hüvitamise mudeli ettevalmistused. Eeltoodu tulemusena lisatakse vajalikud täiendavad sihtotstarbelised toetused eelarvesse paranduseelarve projektis, mis esitatakse parlamendile maikuus. Valitsus on varem välja toonud, et riik katab koroonaga seotud otsesed kulud nagu testimine ja testimisvõimekuse suurendamine, nakatumiste jälgimine, karantiinid, patsientide ravi, turismi ohutus ja vaktsineerimine.

Maikuu paranduseelarve eelnõus võetakse arvesse ka koroonaviiruse olukorraga seotud otseste kulude hüvitamist ametiasutustele.

Maikuu paranduseelarve eelnõu koostamisel hinnatakse ka varem kokku lepitud laste ja noortega seotud suuremate toetuste kasutamist ja tulemuslikkust. Hindamise põhjal koostatakse uued ettepanekud õpilünkade kõrvaldamiseks ning lastele ja lisatakse noortele pakutav muu toetus koroonaepideemia mõjude leevendamiseks. Üksikasju hinnatakse sel kevadel olemasolevate ja tekkivate vajaduste põhjal, võttes arvesse ka varasemaid tegevusi.

Lisaks uuritakse kunsti- ja kultuuriasutuste võimalikku toetuste vajadust sulgemisajal, samuti avaliku reisijateveo ning kauba- ja reisijateveo ettevõtete toetuse piisavust tagamaks muuhulgas varustuskindluse tagamiseks vajalikud ühendused.

Kõikide ülalnimetatud kompenseerivate ja toetavate meetmete üksikasju täpsustatakse lisaeelarve koostamisel.

Toitlustusasutuste lisapiirangud

Valitsuse koroona töögrupp otsustas epideemia ohjeldamiseks ette valmistada täiendavad piirangud toitlustusettevõtetele. Sulgemine kehtib nendele toitlustusasutustele, mille põhiliseks tegevuseks on alkohoolsete jookide müük.
Toitlustusasutused, mille põhitegevuseks on toidu pakkumine, jäetakse sulgemise seadusandlusest välja. Samuti jäävad sulgemise seadusest välja asutuste sööklad, rahvusvaheliste liinide reisilaevad ja toidu müük kaasa. Ettevalmistused, mis algavad koheselt, toimuvad töö- ja majandusministeeriumi ning sotsiaal- ja terviseministeeriumi koostöös. Eelnõus võetakse arvesse piirkondlikku epideemia olukorda. Õigusakti ettevalmistamise lõppedes arutatakse eelnõud koroona töögrupis ja tehakse eraldi otsus.

Allikas. Eestinen.fi

Vaata ka:

Taroskoop- Esmaspäev 22 aprill 2024

Täna, 22. aprillil 2. aprillil 2024, on Päike Sõnnis, tuues kaasa rahu ja tasakaalu energiat.

horoskoop

Horoskoop – Esmaspäev 22 aprill 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill): Võtke aega enda eest hoolitsemiseks ja stressi maandamiseks. Pöörake

error: Sisu on kaitstud!