Uudised

SEB ei tõsta uuest aastast II samba fondide tasusid

SEB ei tõsta uuest aastast II samba fondide tasusid

Pensionireformi tulemusena on vähenenud II samba pensionifondide maht, mis investeerimisfondide seaduse järgi tähendab, et uuest aastast tõuseksid fondide valitsemistasud. SEB otsustas, et 2022. aasta alguses SEB II samba fondide tasud ei muutu.

Investeerimisfondide seadus paneb II samba pensionifondide valitsemistasudele piirangud ning sätestab põhimõtte, et kui ühe ja sama fondivalitseja II samba fondide varade (mille baasvalitsemistasu ületab 0,4%) maht suureneb, tuleb fondi baasvalitsemistasu vähendada. Sama metoodika kohaselt võib tegelik valitsemistasu hoopis ka suureneda, kui fondide varade summaarne maht väheneb.

SEB pensionifondid müüsid pensionireformi käigus umbes 279 miljoni euro ulatuses varasid, et teha väljamakseid neile, kes soovivad pensionikogumise katki jätta. Kohustuslike pensionifondide varade mahu kahanemine sellises ulatuses tooks tavametoodika rakendamisel uuest aastast kaasa fondide valitsemistasude tõusu. SEB Varahalduse juhatus otsustas vähemalt kuni pensionireformi eelsete mahtude taastumiseni rakendada tavapärasest erinevat metoodikat – „külmutada“ valitsemistasud ja hoida neid senisel tasemel. „Me ei pea õigeks, et inimesed peaksid rohkem maksma selle eest, et on otsustanud SEB II samba fondides edasi investeerida. Soovime, et meie pensionifondide kliendid tunneksid end turvaliselt ja ei peaks muretsema fonditasude võimaliku tõusu pärast,“ kommenteeris otsust SEB Varahalduse juhatuse esimees Gert Vilms.

SEB valitseb kuut II samba pensionifondi, mille kogumaht on 740 miljonit eurot. Muutuvat valitsemistasu määra rakendavad SEB pensionifondid Optimaalne, Progressiivne, Energiline ja 100. Kahel fondil, SEB Konservatiivsel ja SEB Pensionifondil 100 Indeks on valitsemistasu määrad alla 0,4% piiri ning seetõttu ei pea regulaarselt oma valitsemistasu korrigeerima. Lisaks II samba fondidele, saab SEB-s koguda ka III sambasse, kus alates 1. oktoobrist 2021 langesid olulisel määral nii pensionifondide valitsemistasud kui jooksvate tasude määrad.

SEB pensionifonde valitseb SEB Varahaldus. II ja III samba kindlustustooteid pakub SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal. Enne lepingu sõlmimist palun tutvu tingimuste ja pensionifondi prospektidega ning vajadusel registreeru nõustamisele SEB kodulehel www.seb.ee.

Jaga
Back to top button