Erakorralised uudised
Tartu Sopruse sild

Pikim Tartu Sõpruse sild lõpuks renoveeritud: Kriitika ja kiitus uue liikluskorralduse üle


Eesti kõige pikema ja halvas seisukorras oleva Tartu Sõpruse silla remondiprojekt on lõpuks valmis saanud, kuid opositsioonipoliitikute arvates soodustab see siiski autoliiklust.

Tartu linna teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski selgitas, et silla projekti käigus kaaluti põhjalikult, kumb peaks olema prioriteet – kas autoliiklus või jalgrattaliiklus. Alguses kavandati jätta 1+1 sõidurajaga skeem, kus mõlemas suunas oleks üks sõidurada autodele ja rohkem ruumi jalakäijatele ja jalgratturitele. Siiski selgus, et selline jaotus võiks põhjustada ummikuid. Pärast mitmeid analüüse ja skitse jõuti järeldusele, et laiendades silda ja tagades piisava ruumi kergliiklusele laiendatud osas, saab lubada 2+2 sõidurada. Uue plaani järgi on sisemised rajad 2,75 meetrit laiad ja välised rajad kolm meetrit laiad.

Tartu linnavolikogu liige Pärtel Piirimäe (Eesti 200) väljendas pettumust, et linnavalitsus ei kasutanud võimalust veelgi enam soodustada jalakäijate ja jalgratturite liiklust. Tema arvates otsis linnavalitsus kompromissi erinevate huvirühmade vahel, kuid lõpuks eelistati siiski autoliiklust. Piirimäe sõnul oleks võinud kaaluda varianti, kus üks silla pool jääb üldse kergliiklusele. Ta lisas, et 2+2 sõidurada on vajalik vaid mõnel üksikul tipptunni hetkel ning ülejäänud ajal suurendab see lihtsalt liiklust.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm vastas kriitikale, öeldes, et pärast remonti on mõlemal silla poolel oluliselt laiemad kergliiklusteed.

“Jalgratturid saavad mõlemal silla poolel liikuda mõlemas suunas, mis erineb tavapärasest korraldusest, kus rattatee on tavaliselt ainult ühes suunas. Rattatee laius on kaks ja pool meetrit mõlemal silla poolel ning lisaks on mõlemal pool ka 2,5 meetri laiune jalakäijate tee. Kergliiklejatele on see märkimisväärne ala võrreldes praeguse olukorraga.”

Tamm lisas, et kõik liiklusgrupid on eraldatud ning kergliiklejatele on hõlpsam silla juurest maha tulla.

“Selleks, et jõuda jõe või kanali äärde, ei pea enam jalutama silla lõpuni ja tagasi. Nüüd on mõlemal pool silda trepid, mis võimaldavad jalakäijatel ja jalgratturitel otse maha tulla.”

Silla ja sellega seotud ristmike remondi maksumus on Tamme sõnul 10–12 miljonit eurot ning tööd silla juures võiksid alata sügisel. Silla täielik valmimine on planeeritud aastaks 2026.

Vaata ka:

euro

Tartumaa inimesed langesid LHV petukõnede ohvriks ja kaotasid suuri summasi.

Lõuna prefektuuri ööpäevainfo Tartumaa Arvutikelmused Politseisse pöördus 54-aastane mees, kes sai väidetavalt LHV pangast e-maili,

brain g2559822c5 640

Seitse jaburat müüti sinu tervise kohta

Seattle ja Harvardi teadlased väidavad, et 50% maakera elanikest usub raudselt levinud müütidesse, mis tervisliku