Kolmapäev , 6 detsember 2023
aFEP 4277 1 scaled

Õiguskomisjon toetab Eesti õiguses kollektiivse esindushagi võimaldamist

Riigikogu õiguskomisjon otsustas saata esimesele lugemisele eelnõu, millega luuakse tarbijate õiguste kaitsmiseks kollektiivse esindushagi menetlus, et paljude tarbijate õiguste rikkumise korral oleks võimalik ühiselt kohtusse pöörduda.

Õiguskomisjoni esimees Eduard Odinets märkis, et tarbijate kaitse parandamine on õilis eesmärk ning ilmselt on igaüks kuulnud või kokku puutunud juhtumitega, kus reisikorraldajad, kommunaalteenuse pakkujad või kontserdikorraldajad on põhjustanud tarbijatele kahju, kus oleks igati mõistlik kahju hüvitamist nõuda ühiselt. „Kui mitmed tarbijad on langenud sama ettevõtte ohvriks, kuid tekitatud kahju pole eriti suur, kipuvad kliendid käega lööma ja pigem loobuvad kohtu poole pöördumast. Eelnõu võimaldab kohtusse minna kollektiivse esindushagiga, mille esitab kannatanute nõusolekul pädev asutus,“ sõnas Odinets.

Komisjoniliikmed tõstatasid istungil mitu küsimust, mida soovitakse teise lugemise käigus täpsustada. Odinets osutas, et komisjon tahab üle vaadata nõuded pädevate üksuste nimekirja kantavatele asutustele, samuti kaaluda kollektiivsele esindushagile minimaalse osalejate arvu määramist ning vajadusel täpsustada piiranguid tasule, mida saab kollektiivses esindushagis osalejalt küsida.

Eelnõu järgi antakse kollektiivsete esindushagide esitamise õigus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, Finantsinspektsioonile ning Andmekaitse Inspektsioonile. Esindushagi esitamise õiguse saavad ka teised pädevad üksused, kes kantakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi peetavasse nimekirja. Lisaks võib õiguse hagi esitamiseks anda kohus.

Eelnõuga võetakse üle Euroopa Liidu direktiiv, millega soovitakse tarbijatele tagada kollektiivse esindushagi menetluse kättesaadavus kõigis liikmesriikides. Eesmärk on suurendada tarbijate usaldust, edendada ausat konkurentsi ja luua siseturul tegutsevatele ettevõtjatele võrdsemad võimalused. Tegu on Eesti õigusruumis uue võimalusega, kus kohtumenetluses saavad menetlustoiminguid teha pädevad asutused, mitte kahju kannatanud tarbijad.

Piiriülese kollektiivse esindushagi saab esitada Euroopa Komisjoni peetavas nimekirjas olev pädev asutus või organisatsioon, mille on nimetanud Euroopa Liidu liikmesriik.

Istungil osalesid justiitsminister Kalle Laanet ning Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Stella Johanson. Komisjon otsustas saata valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) eelnõu (334 SE) Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele.

Vaata ka:

Kivioli uus uhishoone 2023726 jpg

Ida päästekeskuse sündmused 5. – 6. detsember 2023

IDA-VIRUMAA 6. detsembril kell 7.11 tunti kõrbelõhna Narva linnas Rahu tänava kortermajas. Toidukõrbemise lõhna oli

candles g6b8e1541a 640

Suri tunnustatud näitleja ja andekas laulja Tõnu Kattai

Tõnu Kattai suri 1.detsembril 2023 aastal Tõnu Kattai oli eesti laulja (tenor) ja näitleja. Ta

error: Sisu on kaitstud!