EL eraldab alternatiivkütuste taristu rajamiseks Eestis 2,2 miljonit eurot

Täna kuulutas komisjon välja 26 projekti 12 liikmesriigist (Eesti, Prantsusmaa, Soome, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Läti, Poola, Rumeenia, Hispaania, Rootsi ja Madalmaad), mis valiti rahastamiseks välja alternatiivkütuste taristu paigaldamiseks üleeuroopalisse transpordivõrku (TEN-T). Kokku saavad projektid alternatiivkütuste taristu rahastust (AFIF) ELi toetusi ligikaudu 189 miljoni euro ulatuses.

Transpordivolinik Adina Vălean ütles: „AFIFi rahastamistaotluste arv kasvab jätkuvalt, mis näitab transpordisektori huvi minna üle kestlikule transpordile. 189 miljoni euro suurune investeering tähendab ligikaudu 2000 laadimispunkti ja 63 vesinikutanklat. Nelja projektiga toetatakse maapealse teeninduse teenuste elektrifitseerimist lennujaamades, näiteks maapealsete tugiseadmete elektrifitseerimise ja teenindussõidukite laadimise taristu paigaldamise abil.“

AFIF ühendab Euroopa ühendamise rahastu toetused finantseerimisasutuste kapitaliga, et suurendada investeeringute mõju. Lisateavet ja projektide loetelu leiate siit.

Eestis saavad toetust AS Alexela ja AS Tallinna Lennujaam

Alexela projekti eesmärk on rajada TEN-T teedevõrgus Eestis 28 laadimisjaama 26 asukohas. 16 laadimisjaama võimsus on 180 kW kergsõidukite laadimiseks ning 12 laadimisjaama võimsus on 400 kW kergsõidukite ja raskeveokite laadimiseks. Projekt hõlmab ka 21 võrguühenduse rajamist minimaalse võimsusega 600 kVA. Projekt on osa suuremast projektist, mille eesmärk on rajada Eestis 2030. aastaks 80 laadimisjaama.Projekti rahastatakse 1 220 000 euroga.Tallinna lennujaama maapealse teeninduse elektrifitseerimiseks vajaliku taristu rajamise projekti eesmärk on renoveerida Tallinna lennujaama peamine alajaam, paigaldada 20 laadimispunkti elektrisõidukite ja -masinate käitamiseks, 7 akutoitega, 2 paikset maapealset toiteseadet ja 7 reisijate sillale paigaldatud fikseeritud toiteseadet. Lisaks hõlmab projekt päikeseelektrijaama ehitamist.Projekti rahastatakse 1 032 486 euroga.

Vaata ka:

horoskoop

Horoskoop: Reede 24 mai 2024

Jäär Täna keskendutakse perele ja emotsionaalsele heaolule. Hea aeg laadimiseks läbi lähedastega suhtlemise. Suhtlemine on

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Riigisisestel lennuliinidel tõusevad juunist piletihinnadRegionaalminister Piret Hartman saatis kooskõlastusele määruse eelnõu, mille alusel tõusevad juunist lennuliinidel piletihinnad.

„Piletihindu tõstetakse, kuna kehtivad piletihinnad ei vasta teenuse pakkumise tegelikele kuludele ning on võrreldes bussi-